JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  119 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการทั่่วไป(คลังสินค้า)
- ดูแลงานทั่วไป - รับผิดชอบประสานงานแต่ละแผนก - ดูแลออเดอร์ ปริ๊นซ์Picking slip ส่งงานให้Picker - ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของงานแพ็คสินค้า - วางแผนการทำงานOperation - แก้ไขปัญหาหน้างาน - ร่วมปร...

บริษัท โซโกะจัน จำกัด
1 Position
Salary 17,000-25,000
21 Apr 18
2 . Admin ดูแลสต็อก Jewelry รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีสต็อกสินค้า/ ทำรายการจัดส่งสินค้า 2. ตรวจเช็คสินค้า จัดสินค้า ตาม Order เพื่อรอส่ง 3. ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังทุก 1 เดือน 4. จัดทำรายงาน Stock สินค้า การรับเข้า การเบิกจ่าย 5. ดูแลงาน...

LenYa Jewelry Co., Ltd.
1 Position
Salary 9,000 - 15,000
21 Apr 18
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์
ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก บันทึกข้อมูลสินค้าเข้าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คัดแยกสินค้า และจัดเก็บ ตรวจเช็คและแพ็คสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า จัดทำใบบรรจุหีบห่อ (packing list) โหลดสินค้าขึ้นรถ/ตู้คอนเทนเนอร์...

บริษัท เอซีวี ริช จำกัด
2 Position
Salary 9,750-10,000
21 Apr 18
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- จัดส่งสินค้าให้เพื่อเตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้า - ควบคุมการเบิก-จ่าย อะไหล่ให้ฝ่ายผลิต - ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่งให้ตรงกับใบสั่งซื้อ - นำใบเบิกวัสดุมาตัด Stock เพื่อบันทึกการ์ดและรายงานสินค้าคงเห...

บริษัท นครไทย มอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามดครงสร้างของบริษัท
21 Apr 18
5 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คการรับสินค้า และการจ่ายสินค้า - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้า - ควบคุมสต็อกสินค้า วัสดุสิ้นเปลื้องต่างๆ ...

บริษัท เคมมิน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Apr 18
6 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
งานรับ - รับวัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง - ตรวจนับวัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง - ตรวจสอบเอกสารการ งานจัดเก็บ - จัดเก็บวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและวัสดุสิ้น...

SUPORNCHAI Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 9,000-14,000
21 Apr 18
7 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดของในคลังสินค้า - เทสสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า - จัดส่งสินค้ากับรถส่งของ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันเพาเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
Salary 12,000
21 Apr 18
8 . พนักงานคลังสินค้า
- ตรวจรับสินค้าเข้าคลังจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆที่เข้ามาภายในคลังสินค้า - จัดเตรียมสินค้าเข้างานพร้อมประสานงานรถรับส่งสินค้าเพื่มารับสินค้า - บันทึกเอกสารรับ-เบิกจ่ายอะไหล่ในระบบ - งานอื่นๆที่ได้ร...

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse Officer (ในคลองบางปลากด)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าในการรับสินค้า - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานในการจัดส่งสินค้า - ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในระบบ (ระบบมาสเตอร์) - จัดเตรียมทำเอกสารการสนับสน...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
10 . พนักงานตรวจนับสินค้า และ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ซ.วัดบางเพรียงรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
11 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (ประจำนิคมอุสาหกรรม บางพลี)รับสมัครด่วน !
ขับรถ 6ล้อ 10ล้อ ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Bang Phli Industrial Samut Prakan
5 อัตรา
21 Apr 18
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Warehouse Officer ) ประจำบางพลีรับสมัครด่วน !
- รับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายสินค้า และวัตถุดิบ - ตรวจสอบ การรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้า และวัตถุดิบ - ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
Bang Phli Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Apr 18
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
-ตรวจนับสินค้า และดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง -ตรวจเช็คเอกสารและจำนวนสินค้าที่ขึ้นรถแต่ละคันให้ถูกต้อง ตามเอกสารที่เบิก -จ่ายสินค้า และรับคืนสินค้า -สรุปรายงานการเบิก คืนสินค้...

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
21 Apr 18
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน , วางแผน
- รับข้อมูลการฝาก - เบิกสินค้า - คีย์ข้อมูล ออกเอกสาร การฝาก - เบิกสินค้า - วางแผนการเบิก-ฝากสินค้า - ประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในการรับเข้า-เบิกจ่ายในคลังสินค้า - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
3 Position
Salary 10,000 (ผ่านทดลองงานแล้ว 11,000) + ค่าความเย็น 500 บาท
21 Apr 18
16 . Operations Supervisor (บางนาตราด กม.19) สามารถเข้ากะได้
- Assist in smooth operation of store and outbound management of the organization including good housekeeping. - Conduct quality check on the outbound - Other related warehousing duties as assigned...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
17 . พนักงานคลังสินค้าชายหญิง (ประจำคลังสินค้าทรูมูฟ Tip7 คลองส่งน้ำบางพลี กม.19 )
พนักงานคลังสินค้า - รับสินค้าเข้า - จัดเรียงสินค้าตามใบOrder - Pick Pack สินค้า พนักงานฝ่ายผลิต - ผลิตซิมทรูมูฟ

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
50 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
18 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- ตักสินค้าสำเร็จรูป เพื่อไปยังศูนย์กระจายสินค้า - ตักบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบจ่ายให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Apr 18

บริษัท แม็กเทค ดอส์ จำกัด
1 อัตรา
21 Apr 18
20 . พนักงานสโตร์
ดูแลรับผิดชอบเปิด-ปิดระบบของบริษัทและโกดัง(เฉพาะเพศชาย) ให้ความช่วยเหลือแผนกอื่นๆ และรับผิดชอบงานในแผนกสโตร์ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย ไจแอนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
  119 Positions      
Sort By 
Disability Jobs