JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,353 Positions      
Sort By 
1 . Bill Collector(เจ้าหน้าที่ภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงาน ติดตาม ทวงถามค่างวดรถในส่วนของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท แอ็สเซ็ท เวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3 Position
Salary N/A + COMMISION
17 Feb 19
2 . R&D Staff (Manufacturer of Sticker and Label)[T01107]
- Make New Design - Prototype - Contract and Meeting with customer and concern of new job in Motorcycle and another group. - Support Activity in company.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 THB -25,000THB (depends on experiences)
17 Feb 19
3 . Sales Coordinator staff (Electronics device manufacture) T01098
- Support sales Executive - Controlling and Analyze deliveries problems with customer and vendor. - Ensuring on time Invoice & P/o Status. - Planning & Handling Inventory Control, Stock Control...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 17,000THB
17 Feb 19
4 . Mechanical Engineer (Factory automation machine manufacture) T01094
-Design machine mechanic and system flow follow customer requirement for new machine, And machine improvement project.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate
17 Feb 19
5 . Sales Executive (Heat Exchanger/ Trading Company) [T01072]
- Developing long-term relationships with clients, through managing and interpreting their requirements - Persuading clients that a product best satisfies their needs in terms of quality, price and d...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000THB to 35,000THB (Depend on experience)
17 Feb 19
6 . SQM Engineer staff (Electronics device manufacture) T01097
-Support NG part from customers -Summary quality data -Control production process of sub-contractor -Test and analyze for quality -Control corrective action of Sub-contractor -Follow claim from c...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 to 23,000THB
17 Feb 19
7 . Purchase Staff (Electrical Parts)[T01032]
- Send Forecast and Purchase order to Vender - Follow up part delivery on time - Follow up confirm PO from Vendor - Update delivery check - Check shortage everyday - Follow up pull in delivery fr...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000THB to 25,000THB (Depend on Experience)
17 Feb 19
8 . Software Engineer (PLC/FA) [T01031]
- Design, cording, test, evaluation for PLC program - Modify PLC program by Client’s request - Communicate and negotiate about program specification

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 to 35,000THB (depends on experiences)
17 Feb 19
9 . Sales (Car film for Automobile) [T01004]
- Find a new customer (and focus on expanding new customer) - Can drive to customers by own car - Maintaining and developing relationships with existing customers- - Prepare Quotation and other doc...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000 THB - 30,000 THB ( total salary / Depend on experience)
17 Feb 19
10 . Accountant (Machinery Manufacture) [T0973]
- Account Payable Function - Expense Processing - Fixed Asset Control - VAT

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000THB (Depend on experience)
17 Feb 19
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง CNC และช่างซ่อมบำรุง (ชิ้นส่วนโลหะแบบละเอียด) [T0955]
- บำรุงรักษาและควบคุมเครื่องจักร CNC (จัดทำเส้นทางการผลิตและประเมินผล) - ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำหรับเครื่องจักร CNC - วิเคราะห์และแก้ไข (ซ่อมบำรุง) เครื่องจักร CNC ในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหา

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Feb 19
12 . Sales Engineer (Machinery Manufactures)[T0959]
Contact And introduce machines to target customers. Until it can close the sale.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 to 25,000THB (Depend on experience)
17 Feb 19
13 . ช่างเทคนิคการเจียเซ็นเตอร์ (ชิ้นส่วนโลหะ) [T0830]
- การบำรุงรักษาและการใช้งานสำหรับเครื่องจียเซ็นเตอร์ (ทำผลิตภัณฑ์และการประเมินผล)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 Feb 19
14 . R&D Engineer (Electrical Parts (PCBA))[T0843]
- Mechanical design using 3D program such as Solid work. - Design Analog circuit and Power Electronics. - Design and operate Microcontroller. - Design mainboard using Altium Designer program - Des...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 4,000THB to 35,000THB (depend on experience)
17 Feb 19
15 . Production Manager/หัวหน้าฝ่ายผลิต
• มีความสามารถวิเคราะห์เวลาการผลิต และแยกขั้นตอนสู่สายงานผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ • มีทักษะการสื่อสาร ตั้งเป้าการผลิต และติดตามควบคุมผลผลิตให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ • มีทักษะในการจูงใจ กระตุ้น ชี้แนะ แล...

บริษัท สแกนดิเนเวี่ยน เท็กซ์ไทล์ แอนด์ แอพพาเรล จำกัด
1 Position
Salary 30,000-45,000
17 Feb 19
16 . ผู้ช่วยหัวหน้ารับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในไลน์ผลิต ควบคุมการทำงาน ตรวจสอบ ระบบงานผลิต, วิศวกรรม - ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามที่ลูกค้าต้องการและทันเวลา - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่มอบหมายจาก ผู้จัดก...

บริษัท อัลฟ่า ไดมอนด์ทูลส์ จำกัด
2 Position
Salary 20,000 - 25,000.
17 Feb 19
17 . ช่าง CNC LATHE (สามารถลงโปรแกรมได้)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานในแผนก แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ - กล้าคิด และ นำเสนอเพื่อพัฒนาแผนก - 5ส - ISO - มีความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ

บริษัท อัลฟ่า ไดมอนด์ทูลส์ จำกัด
3 Position
Salary 25,000.-35,000.- + (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
17 Feb 19
18 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลนัดหมายและจัดเวลาให้ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ติดต่อประสานงานต่างๆ ให้ผู้บริหาร 3. เข้าร่วมและจดบันทึกการประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง 4. สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ไ...

บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
1 Position
Salary ตามวุฒิฯ และ ประสบการณ์
17 Feb 19
19 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่ง- สินค้าและบริการช่างเพือ่ติดตั้งงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจเช็คสภาความพร้อมของยานพาหนะประจำวัน สัปดาห์เดือน เป็นต้นให้มีประสิทธิอภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ทำความสะอาดรถและอุปกรณ...

บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
3 Position
17 Feb 19
20 . ช่างเชื่อมรับสมัครด่วน !
- เชื่อมโลหะแผ่น โครงสร้าง ท่อด้วยระบบไฟฟ้า อาร์ก้อน CO2 TIG และตัดโลหะด้วยพลาส หรือแก๊ส ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลรักษาเครื่องเชื่อม เครื่องตัดและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ต...

บริษัท สยามเครื่องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
จำนวนมาก
Salary 450 - 650 บาทต่อวัน
17 Feb 19
  3,353 Positions      
Sort By 
Disability Jobs