JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3,038 Positions      
Sort By 
1 . Sales ต่างจังหวัด (ออกทริป) และ กรุงเทพปริมณฑลรับสมัครด่วน !
- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ (บริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว) **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary รายได้ 30,000 - 50,000 บาท ต่อเดือน
13 Dec 18
2 . คนงานฝ่ายผลิต
1.ตัดเหล็ก 2.คัดแยกงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาร์แอลซี รีไซคลิ่ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000
13 Dec 18
3 . พนักงานฝ่ายผลิต
1) ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
20 อัตรา
Salary 325บาท ต่อวัน
13 Dec 18
4 . ครูอนุบาล ประจำหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู
สอนหนังสือ และดูแลเด็กอนุบาล

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่การศึกษา ประจำหมู่บ้านเด็กบางปู
-ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการศึกษา -รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเด็ก -ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน -สื่อสาร วางแผน จัดการองค์กร รวมทั้งแก้ปัญหาได้อย่างดี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
13 Dec 18
6 . เจ้าหน้าที่เขียนบทความบทความประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางสังคมออนไลน์ เขียนข่าว บทความ/แปลข่าว เพื่อนำไปใช้ในช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย โดยเขียนภาษาไทยได้อย่างดีเ...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Dec 18
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Event Marketing Coordinator)
วางแผน ติดต่อและประสานงานเรื่องสถานที่ตั้งบูธประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการระดมทุนภาคสนาม รวมทั้งจัดทำรายงานและวิเคราะห์ตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้อง เป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ
- ติดตาม กำกับดูแลงานการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมถึงการมีงานทำของเด็กและเยาวชน - ศึกษาพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก - แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ - ให้คำแนะน...

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Dec 18
9 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- สกรีนชิ้นงาน - ประกอบชิ้นงาน

บริษัท พีทีเค แฟชั่น แพ็คเกจ ดีไซน์ จำกัด
จำนวนมาก
13 Dec 18
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คสินค้าภายในคลังสินค้า -ตรวจเช็คสินค้าก่อนเข้า-ออก -เช็คสต็อกประจำเดือน ควบคุมดูแลสต็อกสินค้า -สรุปยอดการผลิตประจำเดือน -ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีเค แฟชั่น แพ็คเกจ ดีไซน์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Dec 18
11 . แม่บ้าน รับสมัครด่วน !
-ทำความสะอาดสำนักงาน,บริเวณสำนักงาน -ทำความสะอาดในบ้านผู้บริหาร (บางส่วน) -ดูแลผู้บริหาร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีเค แฟชั่น แพ็คเกจ ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Dec 18
12 . โฟร์แมน/เขียนแบบ
- ประเมินวัดหน้างาน /คุมหน้างานที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขปัญหาประสานงานกับฝ่ายช่างติดตั้งหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องและลูกค้า - เขียนแบบงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานสรุปผลต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้จัดการและผ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Dec 18
13 . วิศวกรโยธา
- วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - ประมาณราคา และถอดแบบงานโครงสร้าง - เขียนแบบๆด้พิจารณาพิเศษ - บริหารจัดการงานแก้ไขปัญหาหน้างานได้ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
13 Dec 18
14 . เจ้าหน้าที่จัดเตรียมตัวอย่างสินค้า
•ดำเนินการจัดทำ ชิ้นงานตัวอย่างสินค้าตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ •ดำเนินการออกแบบตัวอย่างและจัดทำชิ้นงานตัวอย่างสินค้าให้ดูสวยงามเพื่อใช้จัดงานแสดงสินค้า •จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่...

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา (ด่วน)
Salary ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
13 Dec 18
15 . พนักงานบริการลูกค้า ประจำสาขา dtac centerรับสมัครด่วน !
1. บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ให้ลูกค้าประทับใจ เกินความคาดหวัง 2. แนะนำสินค้าของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 3. ขายสินค้าของบริษัทฯ 4. ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้ลูกค้า 5. จัดทำรายงานการขา...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
6 Position
Salary รายได้ (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
13 Dec 18
16 . Senior Warehouse Officer - TPark บางพลี 3
1. Ensure that all goods/cargoes movement and transfers are properly documented and all paperwork accurately completed. - Tally Sheets (for receiving goods) - Order Pick Lists (for releasing d...

DSV Solutions Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
12 Dec 18
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับออร์เดอร์จากลูกค้าหรือทีมขาย - ประสานงานกับทีมขาย - ประสานงานการจัดสินค้ากับฝ่ายสโตร์ - ติดตามความคืบหน้าของการจัดส่งจนถึงมือลูกค้า - อำนวยความสะดวกในเรื่องสินค้าตลอดจนถึงมือลูกค้า

บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
12 Dec 18
18 . เจ้าหน้าทีฝ่ายคลังสินค้า
- มีหน้าที่บรรจุสินค้าตามออร์เดอร์ - ลำเลียงสินค้า - จัดเก็บสินค้า

บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
5 อัตรา
Salary 9,000
12 Dec 18
19 . Graphic Design
- ออกแบบสื่อโฆษณา - ออกแบบแบนเนอร์ Online/Offline - ออกแบบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) - เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามที่ตกลง
12 Dec 18
20 . แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
1. ขายบิลสินค้า 2. ตัดยอด เช็คสต๊อคสินค้า 3. เช็คและสรุปรายงานการขาย

บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัด
3 Position
12 Dec 18
  3,038 Positions      
Sort By 
Disability Jobs