JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,325 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
-จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านรับ-ด้านจ่าย -บันทึกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย -กระทบยอดปิดงบรายเดือน -มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณ์
21 May 19
2 . Supervisor - Operations (Bangna KM.19)
- Supervise and monitor activities performed by workers in receiving and dispatching module to ensure the process is smooth and the targets are achieved - Identify problems from operational procedure...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
4 Positions
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 May 19
3 . Admin Inventory (Bangna KM.19)
- ตรวจนับสินค้าตามเอกสาร - ตรวจเช็ค สินค้าส่งออก และ รับสินค้ากลับ - งานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย - ตรวจเช็คสต๊อก สินค้า

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
1 position
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
21 May 19
4 . Supervisor Inventory (Bangna KM.19)
- Manage general warehouse staff for efficient inventory and distribution. - Data Analysis and Presentation - Supervising daily activities of the warehouse floor, and equipment through the team to...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
1 position
Salary N/A
21 May 19
5 . ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ( Innovation )
คิดสูตรและทดลอง เพื่อตั้งสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำมาสู่สูตรตำรับรวมทั้งวิธีการผสม โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตก...

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 May 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงงาน )
-คีย์ข้อมูลเอกสารบัญชี -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -คีย์ข้อมูลระบบบัญชี

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 May 19
7 . นักวิทยาศาสตร์ QAรับสมัครด่วน !
1. ตรวจวิเคราะห์และสรุปผลทางเคมี - ฟิสิกส์ - จุลชีววิทยาของวัตถุดิบ 2. หาวิธีการแก้ไข / ป้องกันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3. ดูแลกำจัดของเสีย / ดูแลห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงบริษัทฯ
21 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป 2.คีย์ข้อมูลในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป 3.งานด้านเอกสารคลังสินค้า

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 May 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานระบบงานเชื่อม/งานติดตั้งเครื่องจักร โรงงานอุตสาหกรรม 2. อ่านแบบ Auto cad

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 May 19
10 . นักวิทยาศาสตร์ R&D packaging
1.ทดสอบบรรจุภัณฑ์ 2.จัดทำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และตัวอย่างสำเร็จรูปพร้อมตรวจสอบ 3.ทดสอบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 May 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและควบคุม ดูเเล การออกเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม 2.ติดตามผลความคงตัว 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่กับลูกค้า

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 May 19
12 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
-กำหนดแผนการทำงาน Mold,Die Cut, Die Plate -การเขียนแบบและควบคุม Drawing ที่ใช้ในการผลิต -สนับสนุนกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิต -ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 & ISO14001

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- รับข้อมูลในการสั่งซื้อของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร - ตรวจสอบการสั่งซื้อกับ Budget ที่กำหนดไว้แต่ละแผนก - นำข้อมูลในการสั่งซื้อมาเปิดที่ได้ตวจสอบแล้ว เพื่อเปิด Purchase Order - จัดเอกสาร PO ...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
14 . วิศวกรไฟฟ้า(หยุดเสาร์,อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบและถอดแบบงานระบบไฟฟ้าของห้องคลีนรูม,ระบบประกอบอาคาร ,ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ทำBOQ งานระบไฟฟ้า 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธันเดอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 May 19
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
1. วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผนจัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 2. กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผนและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ...

บริษัท เบสต้า กู้ดโปร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ชำนาญการคลังสินค้าวัตถุดิบ
1. ควบคุมการรับเข้าสินค้า หรือควบคุมการจัดสินค้าตามแผนผลิต ให้ตรงตามเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 2. ควบคุมคุณภาพสินค้าวัตถุดิบ 3. ควบคุมการวางสินค้าเข้า Shelf 4. ควบคุมการรับสินค้าคืนให้ทันตามรอบแจ้งรับ ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1. รวบรวม จัดทำ ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO 9001 2. ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง เอกสาร ISO ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 3. รวบรวม KPIs ด้านคุณภาพทุกแผนก 4. จัดเตรียมบันทึกรายงานการประชุม 5. ประส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
18 . Assistant Production Manager
1. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีกำลังการผลิตตามเป้า และมีของเสียไม่เกินที่กำหนด 2. ปรับปรุงเครื่องจักรร่วมกับ Engineer ให้มีกำลังการผลิตที่รวดเร็ว และควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมติ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
21 May 19
20 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ขับรถให้ผู้บริหารของบริษัทฯไปตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรักษารถผู้บริหารให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

C.M.SALES CO.,LTD.
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 May 19
  3,325 Positions      
Sort By 
Disability Jobs