JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,270 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายขาย/ Sales Executive/ Sales Engineer
- ติดต่อนำเสนอเครื่องปั๊มลมให้ลูกค้า - ไปพบลูกค้า และติดต่อประสานงานขายปั๊มลม - เสนอราคาและสรุปงานกับลูกค้า

Total Utility Engineering Co.,Ltd.
3 Position
Salary 18,000 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
27 Jun 19
2 . ธุรการทั่วไป
- สั่งซื้อสินค้า - บันทึกข้อมูลช่าง - ประสานงานช่าง - รับสินค้า และเช็คสต๊อก - ประสานงานขาย

Total Utility Engineering Co.,Ltd.
2 Position
Salary รายได้เริ่มต้นที่ 12,000 บาท ขึ้นไป
27 Jun 19
3 . ช่างเทคนิค
- ดูแลงานด้านบำรุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมเครื่องอัดลม ยี่ห้อแอตลาส คอปโก้ เป็นหลัก - งานบริการนอกสถานที่เป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าหลักอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล/ชลบุรี/ระยอง/อยุธยา/นครปฐม

Total Utility Engineering Co.,Ltd.
3 Position
Salary รายได้รวม 16,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
27 Jun 19
4 . Asst Foreman Store
1.ดูแลงานขนส่ง 2.ดูแลงานสโตร์ 3.ดูแลงานเอกสารงานขนส่งและสโตร์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
5 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สัญญาจ้าง) - ประจำชุมสายบางพลี
• ปฏิบัติงานบริการขับรถประจำชุมสายบางพลี รับ-ส่ง พนักงาน Field Engineer ในงานซ่อมบำรุงสถานี และงาน Service อื่นๆ • จัดส่งอุปกรณ์ Spare Part ให้กับชุมสายและทำหน้าที่ Standby ตามการใช้งานนอกเหนือเวล...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 11,000 ++
27 Jun 19
6 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
27 Jun 19
7 . ด่วน !Customer Service Officer (Order Delivery Process)
Responsibilities • Acknowledge receipt of daily orders to internal and external customers. • Generate invoice from system correctly • Provide order details to and coordinate with concerned departme...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
27 Jun 19
8 . Product Document Control Officerรับสมัครด่วน !
Responsibilities •Ensure to chase up the required documents for Hazardous Substance type verification • Prepare paperwork for hazardous substance registration, license of import, export and storage ...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
27 Jun 19
9 . Training Officer รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
27 Jun 19
10 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวตสอบความพร้อมของระบบ Waste water ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและรับน้ำเสียเข้าจากการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ตรวจสอบความพร้อมของระบบUtility ทั้งหมดให้...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
27 Jun 19
11 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู)
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 Jun 19
12 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
27 Jun 19
13 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(HRM)รับสมัครด่วน !
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้ - ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน รับผิดชอบการวางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภา...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
27 Jun 19
14 . Python Web Developer /นักพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา Python ทำการเทส ดีบัคและแก้ไขข้อบกพร่องของแอป ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสานงานภายในเพื่อทราบความต้องการและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary negotiable
27 Jun 19
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานบุคคลต่างประเทศ (HRBP Oversea)
สื่อสารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ Host Country มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย ให้คำปรึกษาและจัดทำโครงสร้างองค์กร วางแผนอัตรากำลังคน สรรหาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในต่างประเทศให...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
27 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่วางสเปคโครงการ (Architect)
ดำเนินการวางสเปคแนะนำสินค้า นำเสนอต่อบริษัทสถาปนิก บริษัทที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และยอดขายผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก รวบรวมข้อมูลโครงการ ข้อมูสำนักงานที่ได้จากการติดต่อลูกค้าและจัดเก็บเข้าระบบ นำข้อม...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
27 Jun 19
17 . Design Coordinator
1.ประสานงานระหว่างลูกค้า+saleกับทีมออกแบบ (รับโทรศัพท์และบันทึกความต้องการเพิ่มเติมของรหัสงานออกแบบนั้นๆ / ติดตามงานออกแบบ / Assignงานให้ทีมออกแบบและส่งงานให้ลูกค้า) 2.รับโทรศัพท์ (ตอบคำถาม+แนะนำ+แก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
27 Jun 19
18 . วิเคราะห์งบการเงินรวม (ระดับเจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส)
-รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลทางการเงินจากบริษัทแม่และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางกา...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
27 Jun 19
19 . วิเคราะห์งบประมาณต่างประเทศ
-ประสานงานและสนับสนุนแผนกบัญชีของธุรกิจต่างประเทศในการปิดงบการเงินรายเดือนให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาจัดทำงบการเงิน -จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลดำเนินงานประจำเดือนสำหรับธุรก...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
27 Jun 19
20 . SAP FI/CO (SAP Support)
- สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ใน Module วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ SAP ใน Module - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม - ดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน (User ID) - ปรับปรุง...

TOA PAINT (THAILAND) Public Company Limited. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary Negotiable
27 Jun 19
  3,270 Positions      
Sort By 
Disability Jobs