JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3,243 Positions      
Sort By 
1 . Procurement Manager
1. ควบคุมบริหารจัดการงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. วิเคราะห์และวางแผนงานทุกอย่างอย่างในแผนกและควบคุมการดำเนินงาน 3. วางระบบ, แก้ไขปัญหา, พัฒนาศักยภาพของลูกทีม 4. วางแผนและควบคุมงาน cost reduct...

บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
2 . เจ้าหน้าบัญชี AP
งานบัญชี AP(เจ้าหนี้) 1. ทำชุดเอกสารฝั่งขาจ่ายไปที่ Suppliers , ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 2. ทำรายงานการจ่ายให้หัวหน้างานรับทราบ 3. ช่วย support งานอื่นๆในแผนกบัญชีเมื่อติดปัญหา 4. งานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
3 . Procurement Supervisor
- Sourcing หา Supplier ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และคัดเลือกให้เหมาะสมต่อคุณภาพ - ควบคุมการเจรจาต่อรองราคาทุนและเงื่อนไขการค้าต่างๆกับ Suppliers ทั้่งในส่วนที่ตัวเองดูแล และในส่วนของลูกทีมให้มีปร...

บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
4 . Sales coordinator (ประสานงานขาย)
Job Description : 1. รับ PO จากลูกค้า และออก PR ไปที่ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้สั่งสินค้า 2. นำเสนอข้อมูล แนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการขอ...

บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด
1 Position
20 Mar 18
5 . Purchase Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
วัตถุประสงค์ ( Job Purpose) - Sourcing หาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพ - เจรจาต่อรองให้ได้ต้นทุนตามเป้าหมาย - ควบคุมการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบหลัก (Key Act...

บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
6 . หัวหน้าแผนกพ่นสี (1อัตรา) หัวหน้างานพ่นสี (1อัตรา) / ช่างพ่นสี ( 3 อัตรา)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกพ่นสี 1 อัตรา 1. บริหารวางแผน ควบคุม วิเคราะห์ แก้ปํญหาการผลิตให้ได้ตามแผนงาน และนโยบาย 2. ใช้เทคนิคการบริหาร จัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิต และควบคุมของเสีย ในกระบวนการผลิต 3. ผลักดัน และด...

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 Mar 18
7 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง -ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการพนักงานและกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน -ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้างเงินเดือน -ดูแลรับผิดชอบด้านง...

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Mar 18
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและจัดทำเอกสารระบบคุณภาพของบริษัท - จัดทำ แก้ไข และควบคุมเอกสารด้านระบบคุณภาพให้มีความทันสมัย ถูกต้องกับการปฏิบัติงาน และการนำไปใช้งานได้จริง - งาน Internal Audit - ต่อประสานงาน และงานที่ Q...

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 Mar 18
9 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการจัดส่งและจัดสรรกำลังคน 2. ควบคุม Stock การเบิก-จ่ายสินค้า 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้า 4. ควบคุมการส่งมอบสินค้า 5. เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆเช่น 5ส.,QCC,TPS

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
10 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขายงานพลาสติก
- ดูแลลูกค้าเก่า - หาลูกค้าใหม่งานพลาสติก โมลด์ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต - สร้างสรรค์ จัดการทีมงานให้มุ่งสู่ผลลัพท์

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
11 . ISO Staff
- Control document of quality and environment system - Control external document relating to quality and environment system - Prepare and copy document and distribute to related section - Prep...

KAGA ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
20 Mar 18
12 . Sales Coordinator staff
- Support sales Executive - Controlling and Analyze deliveries problems with customer or vendor. - Ensuring on time Invoice & P/o Status. - Planning & Handling Inventory Control, Stock Control, Ph...

KAGA ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.
1 Position
Salary Depend on ability (พิจารณาตามความสามารถ)
20 Mar 18
13 . Accounting StaffUrgently Required !
To follow about : - To handle A/R, - To handle Input / Output vat - To handle W/H tax

KAGA ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.
1 postition
Salary N/A
20 Mar 18
14 . พนักงานขาย/เซลล์ขายส่งโรงงาน
- ประสานงานขาย (อีเมลล์, โทรศัพท์, ออกตลาด) - เคลียงานเอกสาร ทำใบเสนอราคา, รับออเดอร์ PO, ส่งเอกสารให้บัญชีเพื่อเปิดบิลส่ง - ออกตลาด เยี่ยมลูกค้า (แล้วแต่พื้นที่และความเหมาะสม) - อบรมความรู้สินค้าแ...

บริษัท อุดมโชคพัฒนา จำกัด
5 Position
Salary 10,000-14,000
20 Mar 18
15 . Service Engineer (รับเฉพาะผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัว)
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร - ติดตั้งเครื่องจักร - ทำรายงานการทำงาน

HSM MACHINERY CO., LTD.
1 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้หรือตามที่ตกลง
20 Mar 18
16 . ธุรการแผนกประกอบ (สาขามหาวงษ์) สมุทรปราการ
- ประสานงานกับฝ่ายขาย/ลูกค้า เพื่อรับรายการผลิต - เปิด Job งานผลิต/เปิดบิล - สรุปเวลาในการทำงานของแผนกส่งบัญชีเพื่อคิดต้นทุน - อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย ** ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-1...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
17 . ผช.หัวหน้าแผนกตัดเหล็ก (สาขามหาวงษ์) สมุทรปราการ
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดลำดับการผลิตในหน่วยงาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
18 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำสาขามหาวงษ์)
1. วางแผนระบบการปฎิบัติการส่วนโรงงาน 2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบการผลิต ลดต้นทุน 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน * วันจันทร์-วันเสาร์ * เวลา 08.00 - 17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
19 . หัวหน้าแผนกตัดเหล็ก (ประจำสาขามหาวงษ์)
- ควบคุมการผลิตสินค้างานตัดตามแบบของลูกค้า - พัฒนาดูแลพนักงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ วันงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary (ตามประสบการณ์)
20 Mar 18
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย เหล็ก (สาขามหาวงษ์)
1.ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายผลิต 2.จัดทำเอกสารทางธุรการที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ** ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
  3,243 Positions      
Sort By 
Disability Jobs