JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  35 Positions      
Sort By 

บริษัท วิเชียรจักรกลการเกษตร จำกัด
1 Position
19 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก
บันทึกการเข้า-ออกของสินค้า,สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำสัปดาห์ ประสานงานกับแผนกขาย,จัดส่งและคลังสินค้า จัดเก็บเอกสารสต็อกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบ - กระทบยอดบัญชีธนาคาร - บันทึกทะเบียนทรัยพ์สินและตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคา - ตรวจสอบเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย - ตรวจสอบภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท รวมใจโปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
4 . พนักงานบัญชีและการเงิน
- บัญชีลูกหนี้ - บัญชีจ่าย เบิกจ่าย - งานด้านบัญชีการเงินทั่วไป

บริษัท เทสล่า อินเตอร์เทค จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000
19 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิดบิลขาย 2. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 3. จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำใบลดหนี้ 5. บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากพนักงานขับรถ 7. ติดตามการส่งเช็คและโอนเงินจากผู้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
19 Jun 19
6 . พนักงานบัญชี
1.ลงบัญชีซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ประจำวัน 2.ทำ ภงด.1,3,53,ภพ.30

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
7 . General Accountantรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการสินทรัพย์ และรายการที่โอนเป็นทรัพย์สิน และคำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่าง ๆ 2.จัดทำรายละเอียดประกอบการขายสินทรัพย์ต่าง ๆ นับทรัพย์สินตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามผู้บังคับบัญชาหมอบห...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
1 Position
19 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน)
1.ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย โอนสินค้า 2.ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ 4.ตรวจสอบการคำนวณและทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5.ติดต่อประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
9 . พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีรายรับ/รายจ่าย - จัดทำบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี - รับผิดชอบเอกสารการวางบิลใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและออกใบแจ้งหนี้ - ดูแลการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ...

บริษัท เออีซี รับเบอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
10 . ผู้ช่วยบัญชีรับสมัครด่วน !
-ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ออกรายงานภาษี ภงด.3,53 -บันทึกบัญชีประจำวันรับ,จ่าย -ออกบิลขาย -ออกรายงานภาษีซื้อ,ขาย -รวบรวมเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชีทุก 2 เดือน -อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ หรือตา...

บริษัท เอเบิ้ล เฮ้าส์แวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
19 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คำนวณต้นทุนในโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจสอบBOMของฝ่ายผลิตและRDเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ - คำนวณและจัดทำรายงานต้นทุนงานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนเพื่อปิดงบประจำเดือน -...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1อัตรา
Salary N/A
19 Jun 19
12 . ผจก.แผนกบัญชี
-จัดทำงานด้านบัญชีต้นทุน -ปิดงบการเงิน -ดูแลและควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี -จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. บันทีก เจ้าหนี้ ลูกหนี้ แยกประเภทบัญชี 2. ทำ voucher เขียนเช็ค 3. ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. ตรวจภาษีซื้อ ยื่นแบบ ภงด 1 3 53 5. การตรวจเช็คสินค้าคงคลัง 6. ปิดงบการเงิน 7. ทำค่าแรงพนักงาน 8. งานต...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
19 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร)
1.ควบคุมเอกสารการวางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า 2.บันทึกเจ้าหนี้การค้าและรวบรวมเอกสารทางบัญชี 3.รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) และเงินเบิกจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment)...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเดินทาง+เบี้ยขยัน
18 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีลงโปรแกรม Express - กระทบยอดใน Book Bank - statement - ดูแลระบบรับ-จ่ายเช็ค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามฟริท จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
- ตรวจสอบและดำเนินการแยกประเภททรัพยืสิน รวมทั้งจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท - จัดทำเช็ครายการค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท - ควบคุใและดำเนินงานด้านภาษี รวมทั้งเอกสารอื่นๆ - สรุปรายงานทางบัญชีและการเงิ...

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บัญชีสรรพากร
- ทำงานด้านบัญชีทั่วไป - ภาษีซื้อ ภาษีขาย - ยื่นแบบ ภพ30 - ทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศคติที่ดี สามารถทำงานบนแรงกดดันได้

บริษัท ก. รัตนกฤต จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
18 . พนักงานบัญชี
บักทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ , จัดเก็บเอกสาร ,สรุปรายงานงาน , ประสานงานภายในบริษัทฯและนอกบริษัทฯ

บริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000+ เงินเดือนตามวุฒิหรือตามประสบการณ์
17 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- จัดทำเอกสารเงินสดย่อย - จ่ายเช็ค - รับวางบิล - คีย์เงินเดือนพนักงาน

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ/ประสบการณ์
17 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของฝ่ายการผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน

บริษัท แบกเกอร์ แกรนด์ ฮีทเตอร์ จำกัด
1 Position
17 Jun 19
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs