JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  28 Positions      
Sort By 
1 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (TMAC)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบดูแลเรื่องการตรวจสอบการจ่ายชำระเงินกับ SUPPLIER โดยประสานงานกับฝ่ายการเงิน ตรวจเช็คบัญชีเจ้าหนี้รายตัว เช็คสถานะคงค้าง และ ACTIVITY(ความเคลื่อนไหว) • รับผิดชอบตารางกำหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายปร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส
- คำนวณค่าจ้าง ค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายการผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานประจำงวดและทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือนให้...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
21 Jul 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 2.ตรวจสอบความถูกต้องของงานด้านเจ้าหนี้การจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี 3.ตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษีอาการ 4.ตรวจ...

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 2. วางระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุน 3. ปิดงบต้นทุนผลิต 4. กระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำและวิเคราะห์รายงานต้นทุนการผลิต 6. ปฏิบัติ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบการจัดทำภาษีและประกันสังคม ให้ถูกต้องและนำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 3.ดูแล-ควบคุมการทำงานของพนักงานบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานให้เป็นไป...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
6 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารภายในแผนกบัญชี 2.ตรวจสอบ/เตรียมเอกสารในระบบบัญชียื่นสรรพากร 3.สรุปภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน 4.ตรวจสอบข้อมูลบิลซื้อ-ขาย,เปิดบิล-จ่ายเช็ค ทำใบสำคัญจ่าย 5.ติดต่อราชการที่เกี่ยวข้อง 6.ด...

บริษัท ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 23,000
20 Jul 19
7 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบาย และวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ตรวจสอบงบบริหาร (Budget) ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ - ตรวจเช็คแบบที่ต้องยื่นปร...

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
8 . ผจก.ฝ่ายบัญชีต้นทุน
- ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีต้นทุนโรงงานทั้งระบบ - วิเคราะห์บันทึกต้นทุน วัตถุดิบและอื่นๆเพื่อให้ทราบต้นทุนของสินค้า - ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน และสามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบ...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
9 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำสาขามหาชัย)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน,ปิดงบการเงินประจำปี 2.จัดทำงบผู้บริหารและนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ 3.ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลงานให้ผู้บริหารทราบ 4.ตรวจสอบและสรุปเอกสารด้านภา...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1.ดูแล รับผิดชอบ งานบัญชี-การเงินทั้งระบบ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 Jul 19
11 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
12 . ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1)คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า 2)ทบทวนราคาสินค้าขายระหว่างกัน และราคาสินค้าขายทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 3)จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ คำนวณ Target Cos...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
งานบัญชีทั้งระบบ

บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
14 . Accounting Manager (P05) นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร ( Factory )
- Experience in higher level or senior position - Support top management requirement - Taxable planning for Thai business financial & accounting - License holder from FPA Factory : Monday ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา Urgent !!
Salary 60,000 -70,000
19 Jul 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ Variance cost for RM&PK by formula by batch 2. ตรวจสอบรายการกระทบยอดขายกับบัญชีและรายงานวัตถุดิบเบิกใช้ 3. จัดทำราคาขายสินค้า, คำนวณ Target Cost สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (N...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
19 Jul 19
16 . หัวหน้างานฝ่ายบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน 2. ตรวจนับและคำนวณมูลค่างานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด (ประจำงวด) 3. คำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด (ประจำงวด) 4. จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน 5. คำนวณต้นทุนกา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน,สมุห์บัญชี
ตรวจแบบและจัดทำภาษีประจำเดือน และยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50 และใช้โปรแกรมบัญชี ในการทำบัญชี และปิดงบประจำเดือน และประจำปี ติดต่อประสานงานกับสรรพากรได้ สามารถใช้ MS Wo...

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงการ
19 Jul 19
18 . สมุห์บัญชี
ดูแลงานด้านบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งระบบได้

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ของบริษัท • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ • ตรวจสอบการจ่ายค่าแรง ค่าจ้าง • ดูแลให้คำแนะนำการทำงานผู้ร่วมงานในทีม • จัดทำรายงานงบการเงินทุกเดือนและรายง...

บริษัท บี.เค.วาย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
20 . Assistance FAD Managerรับสมัครด่วน !
Accounting 1. ตรวจสอบเอกสารการตั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ 2. Reconcile ภ.ง.ด.30 กับบัญชีแยกประเภท 3. Reconcile ภ.ง.ด.30 กับ ภ.ง.ด.50 4. Reconcile ภ.ง.ด.1 กับบัญชีแยกประเภท 5. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และกร...

Multi-Color (Thailand) Co., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
18 Jul 19
  28 Positions      
Sort By 
Disability Jobs