JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  22 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่IT Support (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ บำรงุรักษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Network ,ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ไอทีรับสมัครด่วน !
-ติดตั้ง Windows และโปรแกรมต่างๆ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและระบบnetwork -ดูแลการติดตั้ง ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาการใช้งาน -บำรุงรักษาอุปกรณ์ ITและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
25 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการระบบคอมพิวเตอร์(ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. จัดทำเอกสารระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล, ระบบคุณภาพISO, คู่มือการใช้งาน และรายงานเอกสารต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและการนำเสนอโครงการได้ 2. ประสานงานกับผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมทั้งจัดการปัญหาก...

Thai Filatex Public Co., Ltd.
1อัตรา
Salary N/A
25 May 19
4 . เจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.วิเคราะห์ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควบคุมการติดตั้งร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2.ดูแล ระบบ Network และ Server ของบริษัท 3.ดูแลอุปกรณ์Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 4.ดำเนินการสำรองข้อมูลที่สำคัญ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 May 19
5 . Programmer / IT Support (โรงงานสมุทรสาคร)
1. บริหารจัดการและวางแผนงานของหน่วยงาน IT อาทิ ระบบเซิฟเวอร์, ระบบอีเมล์, ระบบความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบเครือข่าย, ระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบอินทราเน็ต, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 2. จัดทำงบประม...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19

บริษัท ที เอ็น เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
25 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ IT ERP. (ประจำยูนิคอร์ด1)
ดูแลระบบฐานข้อมูล, ควบคุมดูแลโปรแกรมต่างๆ , ติดตั้งโปรแกรม, ดูแลและควบคุมระบบ TSD ให้กับผู้ใช้งาน, Data Cleansign, แก้ไขปัญหาต่างๆ ของโปรแกรมได้

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
8 . System Admin
- ดูแลและบังคับใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบาย IT Policy ของบริษัท - วางแผน จัดเตรียมและติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่,เครือข่าย เพื่อรองรับความต้องการ และรองรับการขยายตัวของระบบ - ตรวจสอบก...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ดูแลและแก้ไขปัญหาของระบบ IT ภายในบริษัททั้งด้าน Hardware และ Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครื่อง Server, ระบบ Networking, ระบบตู้สาขาโทรศัพท์, ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น 2.ติดตั้งและ Set...

Siam Rubber Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
24 May 19
10 . IT. STAFFรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท ซันซุย จำกัด ทั้งระบบ ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์

บริษัท ซันซุย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
11 . IT
-ดูแลComputer, ระบบ IT, Network, CCTV ภายในบริษัท และ Program MRP (Programสำเร็จรูป) -อื่นๆ ตามที่มอบหมาย

บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
12 . เจ้าหน้าที่ดูแลโซเชียลมีเดีย
- ดูแลเว็บไซด์ของร้าน ปรับสินค้าและราคาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ดูแลการขายสินค้าของบริษัท ทาง Website, Facebook, Line - ตอบคำถามลูกค้าทาง inbox , Line - ประสานงานขาย จากช่องทางออนไลน์ โปรโมชั่น กา...

บริษัท ชัยโชติรวมยาง จำกัด
1 Position
Salary 15,000
24 May 19
13 . IT Support
1.กำหนดและควบคุมให้อำนาจใช้งานของ User ในส่วนของ OS Securily ให้ถูกต้องและหมาะสม 2.ควบคุมสำรองข้อมูลและการนำข้อมุลกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นมาตรฐาน 3.ปรับแต่งสมรรถนะของ CPU ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอ...

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000
24 May 19
14 . IT Support Onsite Serviceรับสมัครด่วน !
- ดูแล ติดตั้ง ระบบเครือข่าย LAN - แก้ไขปัญหาการใช้งาน ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 May 19
15 . เจ้าหน้าที่ IT รับสมัครด่วน !
- Support User ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ Office Automation - ดูแลระบบ Network ภายในองค์กร - กำหนดสิทธิในการใช้ ลบ ในการใช้สิทธิ Internet E-mail AD (Active Directory) และ File ...

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
16 . เจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server, SQL, Network, E-mail, Internet Software 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพ...

บริษัทไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
24 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ IT
1.ดูแลระบบต่างๆภายในองค์กร 2.แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
18 . นักศึกษาฝึกงานด้าน IT (บ้านแพ้ว สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ดูระบบ Network, Hardware ของบริษัท - แก้ไข และช่วยเหลือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ - ฝึกงานจันทร์-ศุกร์ - รับฝึกงานช่วงเดือน สิงหาคม62-มีนาคม 63

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 May 19
19 . IT Support /Programmer
- แก้ไขปัญหาด้าน Software,Hardware - ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์ ตามแผนที่กำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
20 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบควบคุมดูและงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ - จัดทำทะเบียนรายชื่อและประวัติการซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนการบำรุงรัก...

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
  22 Positions      
Sort By 
Disability Jobs