JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  72 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(งานโครงการ)
-เปิดใบกำกับภาษีขาย -ตามยอดที่ลูกค้าได้ -จัดทำรายงานภาษีขาย -คิดค่าคอมมิชชั่นให้กับ Sale -อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jul 19
2 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-ขับรถให้กับผู้บริหาร -ดูแลเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
• สำรวจ แสวงหา ข้อมูล(ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน)เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ • ทำการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแล...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
23 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโกลด์สตาร์เมททอล) รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ Drawing 2. ถอดแบบ งานประตูหน้าต่างใช้ Autocad 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
2 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
23 Jul 19
5 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญห...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
6 . PC / พนักงานขายประจำบุญถาวร สาขา พระราม 2รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายและบริการหน้าร้าน - ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ - บริหารการขายให้เป็นไปตาเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
22 Jul 19
7 . พนักงานออกแบบ (ประจำสาขาพระราม 2)
1.วางแผนออกแบบและดำเนินการโครงการงานตกแต่งภายในแต่ละโครงการ 2.ผลิตงานออกแบบตกแต่งภายในแนวความคิดดีไซน์ที่หลายหลายและตรงตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ 3.ขึ้นแบบ Drawing เป็นภาพ Perpective และนำเสนอแนวความค...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
8 . ผู้จัดการแผนกประกอบและติดตั้งสินค้า (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน เพื่อมอบหมายงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน ประเมิน และสรุปผลการ ทำงานให้เป...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์/Telesales (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.ให้ข้อมูลสินค้าและคำแนะนำสินค้ากับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่หน้าร้านหรือทางโทรศัพท์ 3.ประสานงานทางด้านการขาย 4.ดูแลสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ตรวจสอบจำนวนสินค้ารับเข้า และจ่ายออกให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามเอกสาร 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า ก่อนการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังหน่วยงานอื่น 3. นับสต็อกประจำวัน ตรวจสอบสต็อคสินค้า จำนวนสินค้าที่...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.วางแผนออกแบบและดำเนินการโครงการงานตกแต่งภายในแต่ละโครงการ 2.ผลิตงานออกแบบตกแต่งภายในแนวความคิดดีไซน์ที่หลายหลายและตรงตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ 3.ขึ้นแบบ Drawing เป็นภาพ Perpective และนำเสนอแนวความค...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการคลังสินค้า (ประจำสาขาพระราม2)
1. กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน เพื่อมอบหมายงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน ประเมิน และสรุปผลการ ทำงานให้เป...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานธุรการเกี่ยวกับเอกสารภายในแปนกที่ได้รับผิดชอบ 2.ประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 Jul 19
14 . ผู้จัดการแผนกกิ๊ฟช็อป (ประจำสาขาพระราม2)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกกิ๊ฟช็อป และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี่ยวกั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
22 Jul 19
15 . ช่างสำรวจ
ควบคุม กำกับดูแลงานดังนี้ - ดูแลงานสำรวจให้ระดับ หาค่าพิกัดโดยใช้กล้อง Line ,กล้องระดับ ,กล้อง Total Station ได้ หาค่าตำแหน่งต่างๆเพื่อสนับสนุนในระบบงานก่อสร้าง - ทำรายงานข้อมุลและรายละเอียดต่างๆที่...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ดูแล ควบคุม วางแผนการสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง และ จัดจ้างงานอื่นๆ - ควบคุม ดิดตาม ดูแล และประเมินผลการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อ และจัดจ้างในฝ่าย ด้วยความยุติธรรม - ติดต่อประสานงาน ผ...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 ตำแหน่ง (บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด และบริษัทในเครือ)
Salary n/a
22 Jul 19
17 . พนักงานขับบรรทุกติดเครน (รถเฮี๊ยบ)รับสมัครด่วน !
- ขับรถเฮี๊ยบขนส่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือของอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายส่งไปยังไซท์งานต่างๆ - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถเฮี๊ยบ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
Salary n/a
22 Jul 19
18 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายการประจำวัน - จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ฟอร์เอ็มวู๊ด จำกัด
ไม่จำกัด
Salary 12,000++
22 Jul 19
19 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย (Admin Sale)
- รับโทรศัพท์ - จดออเดอร์จากฝ่ายขาย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ฟอร์เอ็มวู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000
22 Jul 19
20 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (โครงการก่อสร้าง)
ควบคุมดูแลและวางแผนระบบการขายสินค้า -ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป (Pre-Engineered Buildings)

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  72 Positions      
Sort By 
Disability Jobs