JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  60 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
-คีย์ออร์เดอร์จากพนักงานขาย -ตามสินค้าให้ลูกค้า และ พนักงานขาย -ตามเงินโอนจากลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายขนส่งสินค้า -ทำงานตามที่สายงานมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท ไทยแสตนดาร์ดไปป์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
2 . Project Engineer (ประจำไซต์งานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
1.วางแผนและบริหารงานก่อสร้าง รวมทั้งบริหารทรัพยากรประจำโครงการ 2.วางแผนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 3.เข้าร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4.บริหารโครงการ ควบคุมงานให้เ...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- อบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน - บริหารและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ - ...

บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. จัดการงานบัญชีและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีให้กับหัวหน้างาน 2. ลงข้อมูลทางบัญชีในระบบค่าใช้จ่าย 3. รับผิดชอบและจัดการใบกับกำภาษีของบริษัท 4. ลงข้อมูลรายรับรายจ่ายของสำนักงาน 5. งานอื่นๆในบริษัท ...

บริษัท กว่าง ต๋า คอนสทรัคชั่น จำกัด
24 Aug 19
5 . วิศวกร
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน -รับผิดชอบในการปฎิบัติงานก่อสร้าง ควบคุม การปฎิบัติของผู้รับเหมา ร่วมในการว...

บริษัท กว่าง ต๋า คอนสทรัคชั่น จำกัด
2 Position
24 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(งานโครงการ)
-เปิดใบกำกับภาษีขาย -ตามยอดที่ลูกค้าได้ -จัดทำรายงานภาษีขาย -คิดค่าคอมมิชชั่นให้กับ Sale -อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
7 . ผู้จัดการส่วนติดตั้ง
-ควบคุม วางแผน งานโครงการ / บริหารงานโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า จัดทำ BOQ จัดทำ BG งานโครงการ

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค
-แนะนำผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัด และ เทคนิคการประกอบสำเร็จและการใช้อุปกรณ์

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมแซมเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก, นิวเมติก งานสร้างต่างๆ เชื่อมงาน บำรุงรักษา ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน หากมีความรู้เรื่องรถยนต์ สามารถซ่อมโฟลคลิฟได้เบื้องต้น จะพิจรณาเป็นพิเศษ และสามารถเข้าก...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค(ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ เขียนแบบอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ประสานงานกับหน่วยงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง -พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ -ปรับปรุงอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
11 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญห...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
12 . ช่างสำรวจ
ควบคุม กำกับดูแลงานดังนี้ - ดูแลงานสำรวจให้ระดับ หาค่าพิกัดโดยใช้กล้อง Line ,กล้องระดับ ,กล้อง Total Station ได้ หาค่าตำแหน่งต่างๆเพื่อสนับสนุนในระบบงานก่อสร้าง - ทำรายงานข้อมุลและรายละเอียดต่างๆที่...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารและวางบิล - จัดทำเอกสารรายงานการรับวางบิลให้บัญชีตรวจสอบ - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ,ขาย และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย และส...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
14 . วิศวกรฝ่ายผลิต,วิศวกรซ่อมบำรุง
วิศวกรฝ่ายผลิต - วางแผนและควบคุมการผลิต - ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตใ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
15 . ช่างแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1.ผลิต/ซ่อมแซมชิ้นงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ใช้งานเครื่องมิลลิ่งได้ 3.ดูแลรักษาเครื่องจักรที 4.บำรุงรักษา-จัดเก็บแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
16 . พนักงานขายโครงการกรุงเทพและปริมณฑล(พระราม2)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อกับลูกค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง - ติดต่อลูกค้าโครงการ อสังหาริมทรัพย์ เช่น หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน เป็นต้น - ทำงานวัน จันทร์-เสาร์ **เมื่อออกไปปฎิบัติหน้าที่ข้างนอก มีค่าน้ำม...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป+คอมมิชชั่น++และอื่นๆ
24 Aug 19
17 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน 3.วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 4.ปิดงานซ่อมและ...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
18 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า , สาธารณุปโภค และเครื่องจักรภายในบริษัท - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , สาธารณูปโภค และเครื่องจักร - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร รายเดือน , รายปี - ควมคุมค่าใช้จ่ายใน...

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
19 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
20 . ช่างเทคนิค /เจ้าหน้าที่ผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - เชื่อมเหล็ก

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
  60 Positions      
Sort By 
Disability Jobs