JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  56 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยบัญชีรับสมัครด่วน !
-ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย -ออกรายงานภาษี ภงด.3,53 -บันทึกบัญชีประจำวันรับ,จ่าย -ออกบิลขาย -ออกรายงานภาษีซื้อ,ขาย -รวบรวมเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชีทุก 2 เดือน -อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ หรือตา...

บริษัท เอเบิ้ล เฮ้าส์แวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ และความสามารถ
24 May 19
2 . ผู้จัดการโครงการ ตกแต่งภายใน
-วิเคราะห์ และวางแผน บริหารงานโครงการให้อยู่ในข้อกำหนด และเงื่อนไข -ประเมินราคา จัดหาซัพพลายเอร์ และวางแนวทางการทำงาน -จัดหาวิธีการลดต้นทุนโครงการ ตรวจสอบ และ อนุมัติเอกสาร -จัดทำ รายงานความคืบหน้า...

บริษัท ต่อเฮง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
24 May 19
3 . ช่างกลโรงงาน (ช่างเทคนิค)
1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแก้ปัญหาเครื่องจักร 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
4 . หัวหน้าช่างฉีดชิงค์
-มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องฉีดซิงค์อย่างน่อย 3 ปี -สามารถ Setup เครื่องได้ -มีความรู้ในระบบการฉีดซิงค์

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
1.- รับ ORDER 2.- เปิดบิลขาย 3.- ติดต่อประสานกับพนักงานขาย 4.- มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย,ธุรการขาย,SALECO. 5.- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา 6.- มีทักษะด้านการเจรจา 7.- ทนต่อภาวะแรงกดดันได้ 8.- จ...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
6 . Sales project (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ)
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม / โครงการรถไฟฟ้า / โครงการก่อสร้าง / ตบแต่งภายใน - ติดต่อเจ้าของโครงการและบริษัทออกแบบ,ผู้รับเหมารายใหญ่/ราย ย่อย,วิศวกร,สถาปนิก,วิศวกรหน้างาน - ปิดกา...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
7 . ช่างสร้างแม่พิมพ์พิมพ์ฉีดพลาสติก/แม่พิมพ์โลหะ
- สร้างและซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - ดูแลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ - ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ในสายการผลิต - Set-up และติดตั้งแม่พิมพ์ที่เครื่องจักรสำหรับการผลิต - PM เครื่องจักร และแม่พ...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงการประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานอื่...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สรรหาวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ 2. ติดต่อผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างช่วง 3. พัฒนา Supplier ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 4. สรรหาอะไหล่ชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบำรุงร...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
ประสานงานฝ่ายผลิต,จัดทำเอกสารสำหรับการผลิต , ตรวจสอบข้อมูลสินค้าก่อนการผลิต

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 May 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-บันทึกเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจสอบเอกสารที่บันทึกและส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
12 . Sales ร้านค้า กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด / โมเดิร์นเทรด
- ติดต่อลูกค้ากลุ่มร้านค้าฮาร์ดแวร์/ โมเดิร์นเทรดโครงการก่อสร้าง บ้าน คอนโด - เสนอขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/โมเดิร์นเทรด และ ปิดการขาย - ติดตามลูกค้าเดิม และ เพิ่มลูกค้ารายใหม่ - ติดตามงานของลูกค้าให้มีค...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
24 May 19

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
14 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
• ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ กำหนด (รถ 6 - 10 ล้อ) เป็นต้นไป • จัดส่งสินค้าไปยังศูนย์ต่างจังหวัดต่าง ๆ (ทั่วไปประเทศไทย) • จัดส่งและจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
15 . พนักงานติดรถส่งของ
1.ติดรถส่งของไปส่งสินค้า บริษัทต่าง ๆ

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า/หัวหน้าฝ่ายคลังรับสมัครด่วน !
• ใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น EXCEL ฯลฯ สำหรับรวบรวบข้อมูล สถิติงานคลังสินค้า และมีความรู้เรื่อง BAR CODE • สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ (FIFO) • ควบคุม ตรวจสอบ ...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 Position
Salary ตามอัตราโครงสร้างบริษัท
24 May 19
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 Position
Salary ตามนโยบายโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
24 May 19
19 . พนักงานขายกทม.ปริมณฑล / ภาคใต้
1.ขยายตลาดลูกค้าที่ใช้สินค้าประเภทหนังแท้/หนังเทียม 2.เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามนโยบายของบริษัท 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระหนี้ 2.ตรวจสอบเอกสารทำใบสำคัญจ่าย-ทำเช็ค 3.ทำรายงานภาษีซื้อ 4.บันทึกรายการเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
  56 Positions      
Sort By 
Disability Jobs