JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ (Sales Department)
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้าภายในประเทศ - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซ็นทรัล มหาชัย"
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ - ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event และ road show เพื...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary -
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กว่าง ต๋า คอนสทรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
4 . Sales International Marketing
ติดต่อประสานงาน ลุกค้าเก่า - ใหม่ ในส่วนต่างประเทศทั้งหมด

บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
5 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด 2. จัดทำบู๊ทเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด 3. จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
19 Jul 19
6 . ผู้ช่วยพนักงานขายและการตลาด รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าต่างประเทศโดยการติดต่อทาง E-Mail - ขยายช่องทางการขาย เพิ่มยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบลูกค้าปัจจุปันและหาลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในโรงงาน & Borneo - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
7 . Marketing Executive
• ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร

บริษัท ซี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Porto Chimo)
1.ดูแลกิจกรรมการตลาดภายในศูนย์การค้า 2.ประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดให้เหมาะกับกิจกรรม 4.นำเสนอโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการตลาด

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
9 . พนักงานขาย (เหล็ก)
* หาลูกค้าใหม่และติดตามลูกค้าเก่า * ขายสินค้าประเภทเหล็กให้ได้ตามเป้าหมาย * ออกพบลูกค้า * งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะซันเมททอล จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ/ต่างประเทศ
หน้าที่หลัก บริหารจัดการ วางแผนการขายแลพการตลาด ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด งานที่รับผิดชอบ 1. ดูแลให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัทในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 2. แนะนำลู...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
-เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าของยอดขาย -ออกบู๊ทงานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ -ดูแลลูกค้าเพื่อสนับสนุนข้อตกลงการขาย -หาลูกค้าใหม่ -ประสานงานกับโรงงาน

Diamond Food Product Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด ,พนักงานขับรถ,ธุรการรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนของบริษัทฯ 2. ประสานงาน ติดต่อกับลูกค้า 3. ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้เกิดความสอดคล้องและตรงกั...

บริษัท บิ๊กบอล ฟู้ด จำกัด
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (ประจำโกลด์สตาร์เมททอล)รับสมัครด่วน !
• สำรวจ แสวงหา ข้อมูล(ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน)เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ • ทำการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแล...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 Position
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
17 Jul 19
14 . การตลาด,หัวหน้ากะ QC,พนักงานLAB,พนักงานตรวจรับวัตถุดิบ
-รับผิดชอบในการติดต่อรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า -ประสานงานการผลิตสินค้ากับฝ่ายผลิต -ประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาที่กำหนดกับฝ่ายคลังสินค้า หัวหน้ากะ QC หน้าที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพในไลน์ -ทำ...

บริษัท ไทตั้น ซัคเซส จำกัด และบริษัท ไทตั้น เวิลด์ จำกัด
1 อัตรา,1 อัตรา,2 อัตรา,1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
17 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Porto Chino)
- คิดและสร้างสรรค์แผนการตลาด/แผนงาน/กิจกรรม/โปรโมชั่น ของโครงการและร้านค้า| - วิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า - ประสานงานร้านค้าทั้งภายในและภายนอก

บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/วิจัยตลาด ด้านเคมี
1. วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 2. วางแผนกลยุทธ์ การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้า และการขยายตลาด 3. ติดต่อนำเสนอขายสินค้า ของบริษัทฯ...

Diamond Chemical (DCC) Co., Ltd. และ บริษัท ซินเนอจี้ มัลติเทรด จำกัด
1 Position
Salary ตามแต่ตกลงกัน
17 Jul 19
17 . Marketing officer
1.วางแผนและวิเคราะห์ในด้านการตลาด 2.ดูแลลูกค้าทุกรายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด 3.มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รับฟังลูกค้า สื่อสารกับผู้อื่นได้ 4.อื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท สยามฟริท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ดูแลจัดทำเอกสารภายในฝ่ายการตลาด และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการตลาด 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทฯ 3.รับข้อมูล และความต้องการเบื้องต้นจากลูกค้าที่ติดต่อมาทางช่องทาง Online เพ...

สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
16 Jul 19
19 . การตลาด รับสมัครด่วน !
-รับออเดอร์จากลูกค้า -ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ -พบลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซวงหงส์
1อัตรา
Salary ++ค่าคอมมิชชั่น++รางวัลผลการปฏิบัติงาน
16 Jul 19
20 . MARKETING
1. วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด 2. หาลูกค้าใหม่ๆและดูแลฐานลุกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่และติดตามออเดอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุก เทรดดิ้ง
2 Position
14 Jul 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs