JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,366 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.ดูแลเอกสารด้านการจัดทำระบบ GMP, HACCP, HACCP, Halal, สรรพสามิต, อย. 2.ดูแลงานด้านเอกสารให้กับลูกค้า และ Supplier 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 4.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary Depend on working experienced
18 Jul 19
22 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ (Sales Department)
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้าภายในประเทศ - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
23 . จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารสั่งซื้อ - ติดตามเอกสารนำเข้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทสล่า อินเตอร์เทค จำกัด
1 Position
Salary 15,000- 25,000
18 Jul 19
24 . กราฟฟิคดีไซน์รับสมัครด่วน !
- ทำงานกราฟฟิคที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัทเช่น Facebook, Website, Line@, Lazada, shopee - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทสล่า อินเตอร์เทค จำกัด
1 Position
Salary 15,000
18 Jul 19
25 . Assistant Purchasing Manager
1. สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ทางการค้าของบริษัท และควบคุม ดูแลการประเมิน พัฒนาผู้ขายรายเก่า 2. ควบคุมดูแลการวางแผน และประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ และชิ้นงาน 3. ควบ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
26 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Coordinator
1. จัดทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการผลิตต่างๆ 2. ประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขเพื่อตอบเอกสารให้ลูกค้า 3. คำนวณราคาสินค้า จัดทำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
27 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน และสอนผู้ปฏิบัติงานให้ใช้อย่างถูกวิธี 2. จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านการทำงานอย่างปลอดภัย อบรมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน อบรมต่างๆตา...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
28 . IT Staff
1. ติดตั้งเครื่อง โปรแกรมและดูแลระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2. ติดตั้งและตั้งค่าการใช้งาน Server 3. บริหารระบบ Server และระบบสำรองข้อมูล 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
29 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
18 Jul 19
30 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
18 Jul 19
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (โรงงานสมุทรสาคร)
1.เบิกจ่ายเงินสดย่อย 2.ตรวจนับเงินยอดขาย และรายได้ของโรงงาน 3.เช็คสต๊อกทุกต้นเดือน 4.สรุปรายงาน รับ-จ่ายการเงินทุกสิ้นเดือน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
32 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll) โรงงานสมุทรสาคร
1. คิดค่าแรงของพนักงานรายวัน และรายเดือน 2. จัดทำรายงานสรุปค่าล่วงเวลา (OT) 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
33 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RD)
1) ดำเนินการ Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ้งผุ้เกี่ยวข้อง 2) จัดทำเอกสาร ข้อตกลงในผลิตภัณฑ์ (Customer Agreement) ของลูกค้า โดยประสานงา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. จัดทำ รายงานการวิเคราะห์ Variance cost for RM&PK by formula by batch 2. ตรวจสอบรายการกระทบยอดขายกับบัญชีและรายงานวัตถุดิบเบิกใช้ 3. จัดทำราคาขายสินค้า, คำนวณ Target Cost สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (N...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
35 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมระบบบำบัดน้ำดี - น้ำเสียภายในโรงงาน 2. ประเมินสภาพการทำงานเพื่อตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อม 3. ตรวจสอบสาเหตุ และวางแผนแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนด้านสิ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jul 19
36 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) โรงงานสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1.พิจารณา ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนลูกค้า รวมทั้งความไม่สอดคล้องของกระบวนการผลิต เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข / ป้องกัน 2.พิจารณา อนุมัติ มาตรการการแก้ไข/ป้องกันข้อร้องเรียนและความไม่...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
37 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)โรงงานสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสาร Test Run , การออกมาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูปเมื่อทำการ Test Run 2.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งกฎหมายไทย และ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและแจ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jul 19
38 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสมุทรสาคร )รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและนับจำนวนจากฝ่ายผลิต 2. ดำเนินการตรวจสอบและนับจำนวนสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับเข้า - จ่ายออก 4. ลงรายงาน-บันทึกการรับเข้า-ออกสินค...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jul 19
39 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงงานสมุทรสาคร) รับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อ,จัดจ้างเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 2. ตรวจสอบราคาสินค้า ระยะเวลาในการส่งมอบของผู้ขายและเงื่อนไขการชำระเงิน 3. จัดทำสรุปข้อมูลในการซื้อด้านจำนวน,ราคาในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละร...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary มากกว่า 15,000 บาท หรือตามตกลง
18 Jul 19
40 . หัวหน้างานแผนกผลิต (Production Supervisor) โรงงานสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร - ประมาณการยอดการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  1,366 Positions      
Sort By 
Disability Jobs