JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  28 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารสต็อคอุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้าน - จัดทำเอกสารใบแจ้งซ่อมและติดตามงานกับหน่วยงานวิศวกรรม - ตรวจสอบ ติดตามงาน และประสานงานกับแม่บ้าน - ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณรอบๆบริษัท เมื่...

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครสร้างบริษัท
21 Aug 19
22 . พนักงานธุรการทั่วไป (รับเฉพาะผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
1. จัดพิมพ์, จัดเก็บเอกสาร 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามความเหมาะสม)

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
5 Position
Salary N/A
21 Aug 19
23 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทฯ 2.รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า 3.คีย์ข้อมูล และทำรายงานสรุปใน Excel 4.ชั่งน้ำหนักรถขนส่งของภายในบริษัทฯ 5.ดูแลรับผิดชอบเก็บรวบรวมเอกสาร และนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา...

บริษัท แสงทองสลักภัณฑ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
24 . พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ)
- ติดต่อประสานงานภายในแผนก - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
25 . พนักงานธุรการคลังสินค้า/ไลน์ผลิต
- งานธุรการในแผนกคลังสินค้า 5 อัตรา - งานธุรการในไลน์ผลิต 5 อัตรา

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
10 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน ไม่รวม OT.
21 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่เอกสารและข้อมูลรับสมัครด่วน !
จัดทำ จัดเก็บเอกสารภายในแผนก

บริษัท ซันซุย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
27 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
หน้าที่หลัก บริหารจัดการ ประสานงาน เดินเอกสารภายในองค์กร และนอกองค์กร งานที่รับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงาน และเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กร และนอกองค์กร 2. จัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นผู้ดูแลสถาน...

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
28 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดพิมพ์/จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานธุรการทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟิสท์ รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Aug 19
  28 Positions      
Sort By 
Disability Jobs