JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  37 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
1.ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายผลิต และฝ่ายต่างๆของบริษัท 2.รวบรวมและบันทึกเวลาการทำงานของฝ่ายผลิต ข้อมูลด้านการผลิตเพื่อนำไปคำนวณต้นทุน 3.จัดทำการรับ-จ่ายของวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป 4...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 Position
Salary ตามแต่ตกลงและประสบการณ์
21 Jul 19
2 . STAFF "ADMINS"
Admin คอยอำนวยความสะดวกให้พนักงานทุกคนในบริษัท เช่นถ้าหากมีพนักงานเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินจะต้อง ขับรถยนต์พาพนักงานไปส่งโรงพยาบาล และงานทั่วไป รับโทรศัพท์ และงานอื่นๆที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงคุณสมบัติพิเศ...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
Salary ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
21 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ส่วนบุคคลฯ )
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
1.จัดทำเอกสารการผลิต รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของจุดผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานธุรการเกี่ยวกับเอกสารภายในแปนกที่ได้รับผิดชอบ 2.ประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Jul 19
6 . เสมียนธุรการโรงงาน
-ติดต่อประสานงานภายในโรงงาน -คีย์ข้อมูลภายใน -ดูแลบัญชีเจ้าหนี้ จัดทำเช็คจ่าย -ติดต่อประสานงานเรื่องต่างด้าว

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 13,000+ค่าเบี้ยขยัน
20 Jul 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19
8 . Document Officer / เลขาการตลาด
1.ทำการตลาด Farm and Feed mill 2.ควบคุม/ดูแลเอกสาร Update และขึ้นทะเบียน เอกสาร ใหม่-เก่า ของแผนกต่างๆ ตามที่ร้องขอ 3.ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.เตรียมเอกสาร-บันทึกการประชุม/จัดทำKPIข...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ์N/A+ประสบการณ์
20 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
20 Jul 19
10 . ธุรการหลังการขาย ประจำโซนบางปลา สมุทรสาคร
1. มีหน้าที่ ดำเนินการ และกำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3. วางแผนบร...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 - 20,000 บาท ตามประสบการณ์
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กระทุุ่มแบน)รับสมัครด่วน !
-ดูแลจัดเก็บเอกสารของแผนก -ดำเนินการเรื่องเอกสาร -ดูแลจัดซื้อและเบิกอุปกรณ์สำนักงานและฝ่ายผลิต -ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ถูกต้อง -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...

Vincita Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP ให้ถูกต้อง 2. จัดพิมพ์เอกสารตามที่ร้องขอในระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP 3. บันทึก ควบคุม ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
-บันทึกเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจสอบเอกสารที่บันทึกและส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
14 . พนักงานธุรการทั่วไป (รับเฉพาะผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
1. จัดพิมพ์, จัดเก็บเอกสาร 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามความเหมาะสม)

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
5 Position
Salary N/A
19 Jul 19
15 . ธุรการ รับสมัครด่วน !
- ประสานงานธุรการทั่วไป ทำสต๊อคเป็น ถ้าทำไม่เป็นมีคนสอนงานให้ - ทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร **ขอคนที่ต้องการสมัครงาน เพื่อมาทำงานจริงๆ ไม่ใช่มาสมัครงานเล่นๆ นัดสัมภาษณ์แล้วไม่มา แบบนั้นไม่เอานะคะ **

บริษัท แสงทวีทรัพย์โลหะกิจ (1997) จำกัด
1 Position
Salary ตามการตกลงกัน
19 Jul 19
16 . เสมียนธุรการรับสมัครด่วน !
ติดต่อ ประสานงานทั่วไป ประจำที่สำนักงานใหญ่(ถนนพุทธบูชา) และสาขาสมุทรสาคร

บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
19 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ต่อ พรบ. ภาษี รถยนต์บริษัท 2.งานหอพักพนักงาน 3.ต่อเอกสารใบอนุญาตต่างๆ 4.งานอุปกรณ์สำนักงาน 5.งานติดต่อ ประสานงานงานซ่อมต่างๆ 6.งานบัตร FLEET CARD 7.งานเก็บประวัติแอร์ และการซ่อมต่างๆ 8.ดูแลสภ...

บริษัท ไทยคัลเลอร์เคลย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
-จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO -จัดทำแผนและกำหนดการตรวจติดตามภายใน -จัดทำ KPI ตรวจสอบประชุม/รายงานการประชุม -ควบคุมดูแล จัดเก็บ เอกสาร ตามระบบคุณภาพ ISO -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งของตัวแทนฝ...

บริษัท ไฮ-เด็น ฮีตเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
- รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงกับ PO ที่เปิดไว้ - จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และนับสต๊อกเดือนละ 1 ครั้ง - เช็คจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆแล้วดำเนินการสั่งซื้อ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายออนไลน์/ธุรการทั่วไป/ธุรการผลิต
-รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ -รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า (กรณีเป็น หน้าที่ธุรการขายออนไลน์)

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  37 Positions      
Sort By 
Disability Jobs