JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  32 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการฝ่ายผลิต/ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ป้อนข้อมูลทางฝ่ายผลิต 2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3. ประสานงานฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีลิท โพลี แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเอกสารของฝ่ายขาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (กะกลางคืน)
1.ดูแลด้านเอกสารต่างๆ 2.คีย์ข้อมูล 3.รับผิดชอบการรับและการต่อโทรศัพให้แต่ละแผนก/ฝ่าย 4.ประสานงานฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
4 . ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
พิมพ์เอกสาร, ประสานงานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
5 . ธุรการประจำโครงการ
- ทำเอกสารต่างๆ ที่ในโครงการใช้งานถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร จัดทำเล่มเอกสาร - ทำงานประจำโครงการ บูรพา โอสถ 1 ตำแหน่ง ( สถานที่ทำงาน งามวงค์วาน 62 ) - ทำงานประจำโครงการ ATLANTA 1 ตำแหน่ง ( สถานที่ท...

บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป ค่าที่พัก 3,000 บาท
22 Aug 19
6 . ล่ามพม่า (สมุทรสาคร)
1. สังกัดฝ่ายบุคคล ดูแลจัดการแรงงานชาวพม่า 2. จัดทำ/แปลเอกสารต่างๆ 3. ปฐมนิเทศ ดูแลบันทึกประวัติแรงงานพม่า 4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
2 Position
Salary 17,000 ขึ้นไป (ตามระดับทักษะภาษา)
22 Aug 19
7 . Document Officer / เลขาการตลาด
1.ทำการตลาด Farm and Feed mill 2.ควบคุม/ดูแลเอกสาร Update และขึ้นทะเบียน เอกสาร ใหม่-เก่า ของแผนกต่างๆ ตามที่ร้องขอ 3.ติดตามงานระบบ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4.เตรียมเอกสาร-บันทึกการประชุม/จัดทำKPIข...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ์N/A+ประสบการณ์
22 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
22 Aug 19

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
10 . Administrator Officer (Thai-Chinese-English)
- Assistant of Executive. - Helping maintain alignment in the Executive's life. - Translate document Thai-Chinese-Thai. - Coordinating with stakeholders. - Miscellaneous tasks for executive-person...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนการผลิต
- ลงข้อมูลผลิตในระบบคอมพิวเตอร์ - ทำคู่มือผลิต เอาแบบมาแกะลงในโปรแกรม - ส่งเอกสารต่างๆ ใบโอที ใบลา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 11,000 +
22 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารการผลิต รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของจุดผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสอบถามและเสนอราคา 2. ประสานงานกับฝ่ายช่างภายในทำตารางงาน Service 3. ทำใบเสนอราคางานบริการ และงานขายอะไหล่ 4. ดูเอกสารในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง 5. รับสินค้าที่มาส่งและตรวจน...

บริษัท ฝาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
22 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
1.ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายผลิต และฝ่ายต่างๆของบริษัท 2.รวบรวมและบันทึกเวลาการทำงานของฝ่ายผลิต ข้อมูลด้านการผลิตเพื่อนำไปคำนวณต้นทุน 3.จัดทำการรับ-จ่ายของวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป 4...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 Position
Salary ตามแต่ตกลงและประสบการณ์
21 Aug 19
15 . พนักงานข้อมูล ( ไลน์ผลิต )
1. จดบันทึกข้อมูลการผลิตประจำวันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2. ปฏิบัติงานตามมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
3 Position
Salary N/A
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ (Porto Go สมุทรสาคร)
• ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆของสำนักงานให้เป็นระบบ • จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม • ควบคุม ดูแล จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน • ควบคุมดูแลสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารสต็อคอุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้าน - จัดทำเอกสารใบแจ้งซ่อมและติดตามงานกับหน่วยงานวิศวกรรม - ตรวจสอบ ติดตามงาน และประสานงานกับแม่บ้าน - ตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณรอบๆบริษัท เมื่...

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครสร้างบริษัท
21 Aug 19
18 . พนักงานธุรการทั่วไป (รับเฉพาะผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
1. จัดพิมพ์, จัดเก็บเอกสาร 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามความเหมาะสม)

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
5 Position
Salary N/A
21 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทฯ 2.รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า 3.คีย์ข้อมูล และทำรายงานสรุปใน Excel 4.ชั่งน้ำหนักรถขนส่งของภายในบริษัทฯ 5.ดูแลรับผิดชอบเก็บรวบรวมเอกสาร และนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา...

บริษัท แสงทองสลักภัณฑ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
20 . พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ)
- ติดต่อประสานงานภายในแผนก - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
  32 Positions      
Sort By 
Disability Jobs