JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ Lab Color Matching
1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching ) 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงานพิมพ์ 4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในห้อง Lab

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง (Lab)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุมกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ LABรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติการในห้อง LAB - ศึกษาค้นคว้าทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดเอกสารและตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสินค้า - วัตถุดิบในห้องปฏิบัติการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
21 Aug 19
5 . ผู้ช่วยห้อง LABรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับห้อง LAB

บริษัท ไฮเทคอิ๊ง (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
2 อัตรา
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ - วางแผนการทดสอบหรือการผลิตที่เกี่ยวข้อง

B.R.S. INTERTRADE LTD., PART
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs