JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  107 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jul 19
4 . พนักงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้า...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
5 . วิศวกรประเมินราคารับสมัครด่วน !
1.ศึกษาแบบ และข้อกำหนดโครงการที่จะทำการเสนอราคา 2.ประสานงานและจัดเอกสารเพื่อเสนอราคา 3.ถอดแบบ รายการสินค้า วัสดุจากแบบ เพื่อประเมินราคา 4.จัดทำต้นทุน 5.จัดทำรายงานผลงานปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
6 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอ - ออกเยี่ยมลูกค้า ให้คำแนะนำสินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - เปิดตลาดสินค้าใหม่ และสินค้าๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามงานเสนอราคา พื่อพยายามปิดการขาย - ดูแลลูกค้...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
7 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล Project ตั้งแต่เริ่ม Project จนจบ Project - จัดทำ Budjet Price , Estimate Price , BOQ , Data Specification. - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เกี่ยวกับ Project ที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
8 . ช่างผลิตน๊อตสกรู ตั้งเครื่องและคุมเครื่องจักรการผลิต
• สามารถตั้งเครื่องขึ้นรูปสกรูได้เป็นอย่างดี • ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ • เวลาทำงาน 8:00น. ถึง 17:00น.

บริษัท เอพีพี สลักภัณฑ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. ดูแลการติดตั้งหน้างาน 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหน้างาน 3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สุรศักดิ์แมคคานิคอล แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ เปิด P/O สั่งซื้อ 2. หาผู้ขายรายใหม่ เปรียบเทียบราคา 3. ประเมินผู้ขาย 4. จัดเก็บข้อมูลผู้ขาย และรายการสินค้าที่สั่งซื้อ 5. รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายบัญชี 6. งานอื...

บริษัท สุรศักดิ์แมคคานิคอล แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
11 . ช่างกลึง CNCรับสมัครด่วน !
- ทำงานจันทร์-เสาร์

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary ค่าจ้างรายวันตามฝีมือ
22 Jul 19
12 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด 2. จัดทำบู๊ทเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด 3. จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 2. รายงานปัญหาและผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกเป็น...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (IA)รับสมัครด่วน !
1.การวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2.ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และประเมิน 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
22 Jul 19
15 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
22 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
1.นำ Cheque และเงินสดฝากเข้าธนาคารต่างๆ 2.รับ Cheque ธนาคาร, ใบวางบิล และเงินสดจากลูกค้า เพื่อลงบัญชีต่างๆ ภายในบริษัท 3.รับ - ส่งเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ติดต่อและประสานงานกับหน่ว...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
17 . วิศวกรรม(Tools Draft Technician)
การเขียนแบบ อ่านแบบเครื่องกล การใช้ Software สำหรับงานวิเคราะห์ การออกแบบ งานเขียนแบบ หลักการทำงานของเครื่องมือกลพื้นฐาน หลักการทำงานของเครื่องมือกล CNC มาตรฐานชิ้นส่วนวิศวกรรม เทคโนโลยีการตัดเฉือน ...

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบแผ่นคลี่
- รับผิดชอบทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรืออุปกรณ์ที่กำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพต่างๆ - เข้าร่วมกิจกรรมต...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
19 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- รับผิดชอบทางด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คสินค้าก่อนทำการส่งมอบ - จัดดำเนินการส่งมอบสินค้า พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - เข้าร่วมกิจกรรมขอ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3.งานเดูแลเรื่องของระบบค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 4.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เข่น ISO9001,ISO14001...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
22 Jul 19
  107 Positions      
Sort By 
Disability Jobs