JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  52 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดำเนินการงานของส่วนงานซ่อมบำรุง - ดำเนินงานซ่อมบำรุงให้สำเร็จตามเป้าหมายของแผนกวิศวกรรม - ดำเนินงานตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนงานซ่อมบำรุง - ดูแล,จัดเก็บ,รักษาและซ่อมแซมเคร...

บริษัท โคฟี่ จำกัด
19 Jul 19
2 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างซีมเมอร์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องจักรตามหน้าที่รับผิดชอบ 2.อัดจารบีและเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร 3.เขียนรายงานการทำงานของเครื่องซีมเมอร์ 4.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามหน...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
19 Jul 19

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Positions
Salary N/A
19 Jul 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary 12,000-13,000++
19 Jul 19
6 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (พระราม2-สมุทรสาคร)
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jul 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง/ วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก ช่างซ่อมบำรุง 1.ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องเสีย 2.จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.ปิดงานซ่อมและเเจ้งหน่วยงานที่เเจ้งซ่อม 4.ทดสอบผลการซ่อม 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่...

WINTECH MANUFACTURING CO.,LTD.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
8 . ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง ประจำอาคาร (ห้างสรรพสินค้า มหาชัย สมุทรสาคร)
- ดูแลในส่วนงาน บำรุงรักษา ดูแลซ่อมบำรุง ประจำอาคาร ไฟฟ้า แอร์อาคาร หลังจากที่บริษัทฯได้ปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อย

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 ( มี OT)
19 Jul 19
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิดภายในโรงงาน 2. วางแผนงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผน การปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไว้ 3. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิ...

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Jul 19
10 . ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 2. รายงานปัญหาและผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกเป็น...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
19 Jul 19
13 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องทอผ้า, เครื่องตัดเย็บ, บำรุงเครื่องจักร, ดูแลรักษาเครื่องจักรประจำหน่วยงาน

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
14 . ช่างซ่อมเครื่องจักรกลโรงงานรับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้ - ควบคุมคุณภาพ แผนงาน รวมถึงประสานงานกับทีมงาน และทางลูกค้า - บริหารเวลาการทำงานให้ตรงตามแผนที่กำหนด - ติดต่อสั่งซื้ออะไหล่เปรียบเ...

บริษัท ฟาสท์เทคโนโลยี จำกัด
5 อัตรา
19 Jul 19
15 . ช่างซ่อมจักร
1.ซ่อมจักรเย็บผ้า JUKI LH 3128, Siruba T828 - 72 - 064HL 2.ซ่อมจักรเย็บผ้า, จักรโพ้ง, จักรลา, จักรเข็มคู่, เข็มเดี่ยว 3.รับผิดชอบดูแล และปรับตั้งจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมและการซ่อมบำรุงจักร

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
Salary 11,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
19 Jul 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกล/ช่างไฟฟ้า)
ควบคุมดูแล/ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรภายในโรงงาน ตรวจเช็คประจำวัน ฯลฯ

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
17 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jul 19
18 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . ช่างซ่อมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน - ทำการบำรุงรักษาแบบ PM (Preventive Maintenance) - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
20 . วิศวะซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องจักร -จัดทำตารางการซ่อมเครื่องจักรตามระยะเวลา

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
19 Jul 19
  52 Positions      
Sort By 
Disability Jobs