JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  48 Positions      
Sort By 
1 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอฟฟี่บีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
25 Mar 19
2 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
25 Mar 19
3 . ช่างเชื่อม/ช่างไฟฟ้า/ยานยนต์ (บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด มหาชน)**รับนักศึกษาจบใหม่รับสมัครด่วน !
- เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมอาร์กอนได้ - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ช่างไฟฟ้ามีใบอนุญาติ - ช่างยานยนต์ มีประสบการณ์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
25 Mar 19
4 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างซีมเมอร์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของเครื่องจักรตามหน้าที่รับผิดชอบ 2.อัดจารบีและเติมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร 3.เขียนรายงานการทำงานของเครื่องซีมเมอร์ 4.รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามหน...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
25 Mar 19
5 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
1. รับใบแจ้งซ่อมจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการแจ้งซ่อมมายังหน่วยงาน 2. ซ่อมเครื่องจักรเมื่อมีเครื่องจักรเดินเสียขึ้นมาหรือมีใบแจ้งซ่อม 3. ช่วยงานในฝ่ายวิศวกรรมในกรณีช่างในฝ่ายวิศวกรรมไม่พอกับงานเช่นงา...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
6 . ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลระบบซ่อมบำรุง ตรวจรักษาเครื่องจักร ทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน ตรวจและติดตาม ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ซ่อมบำรุง และรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
2 Position
25 Mar 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง
-ดูแลซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักรตามแผน

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
25 Mar 19
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า,ประปา ฯ 2. จัดทำแผนการ และดำเนินการ PM ระบบ utility 3. วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการซ่อม และนำเสนอแนวทางการป้องกัน

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
9 . พนักงานคุมเครื่องทำความเย็น
- ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ปฏิบัติงานตรวจเช็คท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยตลอดเวลา - จดบันทึกข้อ...

บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary แล้วแต่ตกลง
25 Mar 19
10 . ช่างซ่อมบำรุง/วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
**ช่างซ่อมบำรุง หน้าที่หลัก 1.ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องเสีย 2.จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.ปิดงานซ่อมและเเจ้งหน่วยงานที่เเจ้งซ่อม 4.ทดสอบผลการซ่อม 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **...

WINTECH MANUFACTURING CO., LTD.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Mar 19
11 . ช่างปรับสภาพเครื่องจักร
•ปฏิบัติการถอด - ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพมาตรฐานพร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับแต่งเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน •ตรวจเช็คชิ้นงานที่สั่งทำจากภายนอก โดยเป็นชิ้นส่วนของเครื่อง Seamer และเครื่องส...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 Mar 19
12 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานซ่อมเครื่องจักร - งานซ่อมปั๊มต่างๆ - งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
25 Mar 19
13 . ช่างซ่อมบำรุง
ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องเสีย ,จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ,ซ่อมงานให้ได้ตามกำหนดให้แล้วเสร็จและเเจ้งหน่วยงานที่เเจ้งซ่อม ,ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่อง Chiller

บริษัท ออลแพ็ค จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและการตกลง
25 Mar 19
14 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประจำบิ๊กซีมหาชัย จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ซ่อมงานตู้เกมส์ ตู้หยอดเหรียญ เครื่องเล่น - ซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ - ซ่อมงานไฟฟ้า/ระบบ/เครื่องมือวัดเบื้องต้นได้ - ดูแลรักษางานซ่อมบำรุง - ตรวจเช็คเครื่องเกมส์ในสาขา - เข้างานตาม...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Mar 19
15 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. บำรุงรักษาอุปกรณ์ - เครื่องจักรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตตามแผนการซ่อมบำรุง (PM) ประจำปี 2. รับใบแจ้งซ่อมและดำเนินการซ่อมตาม Job Order 3. รายงานสถานะการซ่อมฯให้กับหัวหน้างานทราบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary มากกว่า 11,000 ไม่รวม OT
23 Mar 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในไลน์ผลิต 3. บันทึกรายงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary 12,000-13,000++
23 Mar 19
17 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลระบบไฟฟ้า ซ่อมเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Mar 19
18 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Mar 19
19 . โฟร์แมน ไฟฟ้า
- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องจักรต่าง ๆ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
23 Mar 19
20 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ซ่อมเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุง สาธารณูปโภค

THAMMASORN GROUP Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Mar 19
  48 Positions      
Sort By 
Disability Jobs