JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ค่าแรง)
1.ดึงเวลาประจำวัน 2.ลงบันทึกใบลา 3.สรุปโอทีประจำวัน 4.ประมวลค่าแรงตามระบบ B-PLUS 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
2 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์
รับผิดชอบในงานด้านสรรหาพนังาน รับผิดชอบในเรื่องเอกสารเเรงงานต่างด้าว รับผิดชอบด้านงานสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.ติดต่องานราชการ 2.บันทึกเวลาการทำงาน และตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน 3.งานธุรการในแผนก 4.งานด้านต่างด้าว 5.งานด้านฝึกอบรม 6.งานด้านต่อภาษี/พรบ.รถยนต์ของบริษัทฯ

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (Wheat Flour Mill)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริหารการด้านเอกสารบุคคล - กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตราการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - มีความเข้าใจในการทำงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9000 - ความรู้หรือได้รับการอบรมด้านความปล...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3.งานเดูแลเรื่องของระบบค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 4.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เข่น ISO9001,ISO14001...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
17 Jul 19
6 . HR Officer
1.งานด้านสรรหา และคัดเลือก : สัมภาษณ์งาน, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด, จัดการระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน, นำส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน, ตรวจสอบอัตรากำลังตามโครงสร้างอ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามความสามารถ และประสบการณ์
17 Jul 19
7 . พนักงานฝ่ายบุคคล
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล -จัดอบรมพนักงานในบริษัท -เช็ค ขา/ลา/มาสาย -ใช้ Excel, Powerpoint, Word เป็น

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
16 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
- ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รายวันและรายเดือน ทั้งคนไทยและต่างด้าว - ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น Website, Facebook Line สำหรับประกาศตำแหน่งงาน และช่องทางอื่นๆ - ติดต่อผู้ส...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหาบุคลากรรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบควบคุมและดูแลงานด้านการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 1.จัดทำการสรรหาบุคลากร ตามช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศที่บอร์ดหน้าบริษ...

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครสร้างบริษัท
16 Jul 19
10 . ธุรการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-จัดทำเอกสาร -ตรวจสอบการ ขาดงาน ลางาน มาสาย -ตรวจสอบการสแกนนิ้วพนักงาน -จัดทำเอกสารภายในฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน -ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม - จัดทำแผนการฝึกอบรม และจัดทำหลักสูตร - ควบคุมการจัดฝึกอบรม และตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรม โดยจะต้องดำเนินการจัดการฝึกอบรม และยื่นขออนุมัติอบรม - การจัดทำเอกสารส่ง...

บริษัท พลังผัก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
12 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1. ดูแลเรื่องสรรหาบุคลากร สัมภาษณ์งานเบื้องต้น  2. จัดทำเอกสารต่างๆของพนักงาน 3. จัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน 4. ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน 5. จัดเก็บข้อมูลขาด ลา มาสาย โอที 6....

บริษัท ไอโปนิว่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามนโยบายบริษัท
16 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รับสมัคร-สัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน ทำการประเมินพนง.ทุกไตรมาส เช็คเวลาการทำงาน-สรุปส่งวันเวลาทำงานให้แผนกบัญชีคิดค่าจ้าง เอกสารแรงงานต่างด้าว ทำเอกสารจป. เอกสารงานที่เกี่ยวกับแผนกบุคคล ทำงานตามที่ได...

บริษัท เคเจเอส แอนด์ ที จำกัด
1 Position
15 Jul 19

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
15 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.จัดหาบุคคลากรให้กับแผนกต่างในการณีที่เป็นพนักงานรายเดือนให้กับแผนกต่างๆที่แจ้งความต้องการพนักงานเพิ่ม ดูแลการรับสมัคร ทดสอบ นัดหมายและสัมภาษณ์ พนักงานใหม่ 2.ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนัก...

บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
16 . พนักงานแผนกบุคคล / พนักงานผู้ช่วย DCC
1.สรรหาบุคลากรตาม JD JS ที่กำหนด 2.ติดตามการประเมินผลการทดลองงาน 3.ประเมินการวัดผลการทำงานของพนักงานด้วย KPI คีย์ข้อมูล 4.ดูแลเรื่องกฎระเบียบบริษัท 5.เช็คสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงาน 6.งานอื่น...

บริษัท วัฒนาพรสกรู (1991) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง +โอทีต่างหาก
15 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001:2015 /GMP /HACCP ของฝ่ายบุคคล 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 3.ตรวจสอบการทำความสะอาดของพ่อบ้าน แม่บ้าน 4.บันทึกเอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภาย...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล (งานสรรหาฯ/งานค่าจ้าง)รับสมัครด่วน !
- งานสรรหาและว่า / งานค่าจ้างและเงินเดือน / งานธุรการแรงงานต่างด้าว - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
19 . HR Officerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการดำเนินการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลของบริษัท สวัสดิการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 2. เป็นหน่วยงานกลางดูแล รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคคลากร จัดทำคู่...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
12 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
- จัดเตรียมสวัสดิการพนักงาน เช่น หอพัก รถรับส่ง ชุดฟอร์ม เงินยืมสวัสดิการไม่มีดอกเบี้ย - ดูแลหอพักบริษัท จดมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตู้ลีอคเกอร์ - จัดทำหนังสือเตือนพนักงาน - ให้คำแนะนำพนักงาน เรื่องกฏร...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs