JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  6 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เช็คสต็อกวัตถุดิบ และสินค้า ทำการรับเข้า และเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้า

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
2 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำยูนิคอร์ด 2
- รับ จ่ายสินค้า General store - ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานว่ามีของอยู่ใน Stock หรือไม่ - นำใบเบิกมาตัดสต๊อก - ตรวจเช็คสต๊อกคงเหลือ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
3 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
- รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงกับ PO ที่เปิดไว้ - จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และนับสต๊อกเดือนละ 1 ครั้ง - เช็คจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆแล้วดำเนินการสั่งซื้อ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
20 Apr 18
4 . พนักงานพัสดุ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
1. ตรวจรับ จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 2. ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบให้ถูกต้อง 3. ตรวจเช็ควัตถุดิบคงเหลือให้ถูกต้องตรงตามจำนวนจริงกับระบบ SAP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อ้ตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
18 Apr 18
5 . พนักงานสโตร์
1. เบิกจ่ายวัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง 2. จัดทำบันทึก การรับเข้า และจ่ายออก 3. ดูแลพื้นที่และการจัดเก็บสินค้า 4. ควบคุมและจัดทำใบสั่งซื้อวัตุถดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ให้เพียงพอต่อการใช้งา...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
17 Apr 18
6 . ผู้ปฏิบัติงานการผลิตรับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลสูตร 2.เตรียมวัตถุดิบ 3.กระบวนการ 4.บรรจุหีบห่อ 5.กระบวนการสุ่มตัวอย่างและการควบคุม 6.การจัดเก็บสินค้าและสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า 7.การส่งสิ่งของขึ้นรถบรรทุกและการตรวจสอบ

บริษัท เอส พี เอฟ ไดอาน่า ไทยแลนด์ จำกัด
หลายอัตรา
16 Apr 18
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs