JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,350 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
20 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน+ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
26 Jun 19
2 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
1. ขับรถ 6 ล้อ 2. ทำความสะอาดและดูแลรักษารถที่รับผิดชอบ 3. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator - ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารระบบ ISO 9001:2015 /GMP /HACCP ของฝ่ายบุคคล 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 3.ตรวจสอบการทำความสะอาดของพ่อบ้าน แม่บ้าน 4.บันทึกเอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภาย...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC ) รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP ให้ถูกต้อง 2. จัดพิมพ์เอกสารตามที่ร้องขอในระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบ GMP/HACCP 3. บันทึก ควบคุม ...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
7 . QC ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมกับลงรายงานการตรวจสอบ 2. รายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับพนักงานประจำเครื่องจักรในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 4...

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
7 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
8 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
26 Jun 19
9 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
26 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/วิจัยตลาด ด้านเคมี
1. วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 2. วางแผนกลยุทธ์ การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้า และการขยายตลาด 3. ติดต่อนำเสนอขายสินค้า ของบริษัทฯ...

Diamond Chemical (DCC) Co., Ltd. และ บริษัท ซินเนอจี้ มัลติเทรด จำกัด
1 Position
Salary ตามแต่ตกลงกัน
25 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
--ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารทางบัญชี -บันทึกบัญชีโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายงานทางบัญชี -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
25 Jun 19
12 . นักศึกษาฝึกงาน Graphic Design
1. จัดทำภาพ Graphic, Artwork และ Content สำหรับสื่อโฆษณา 2. ออกแบบ โลโก้ Artwork ตามความต้องการของลูกค้า 3. ออกแบบ Banner, รูป, สื่อโฆษณา, สินค้า สำหรับเวปไซด์บริษัท 4. ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย...

ICOOPER CORPORATION CO.,LTD.
1 Position
Salary มีเบี้ยเลี้ยง
25 Jun 19
13 . ช่างพิมพ์กล่องลูกฟูก
เดินเครื่องพิมพ์ INLINE กล่องลูกฟูก

บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาทมีค่าตรวจงานวันละ 100 บาท
25 Jun 19
14 . หัวหน้าบัญชี
1. แยกประเภทบัญชี 2. ตรวจและวางแผนภาษี ยื่นแบบ ภงด 1 3 51 53 3. เช็คสินค้าคงคลัง และจัดทำรายงาน 4. ปิดงบการเงิน 5. ทำค่าแรงพนักงาน 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูล 7...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
1 Position
25 Jun 19
15 . Senior Export Sales and Marketing Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Export Sales and Marketing Department of Canning Food/Frozen Food for Food Manufacturer - Coordinate with customer and factory / other related functions:production,planning,shippin...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
25 Jun 19
16 . Assistant Internal Audit Risk Control Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for the timely execution of risk-based internal audits in accordance with the annual audit plan and projects - To improve our operations by bringing systematic and disciplined approach ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 60,000 - 80,000 บาทหรือมากกว่า( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ) และสวัสดิการอื่นๆ
25 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. หา Shelf life ผลิตภัณฑ์ 2. ทำ Sensory test ผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่ 3. ทำรายงาน Lab test และ เอกสารต่างๆของแผนก RD และระบบคุณภาพ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
18 . หัวหน้าหน่วย HORECAรับสมัครด่วน !
- ประสานงานในการรับคำสั่งซื้อสินค้า จากกลุ่ม HORECA - เปิดขายสินค้าในช่องทาง HORECA รายใหม่ - เพิ่ม SKU ใหม่ในช่องทาง HORECA รายเดิม - จัดทำรายงานพร้อมสรุปปัญหา ประจำเดือน ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมา...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
19 . พนักงานขาย ตจว (รุ่นใหม่)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
25 Jun 19
20 . หัวหน้าไลน์เตรียมรับสมัครด่วน !
1. เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. วางแผนอัตรากำลังพนักงานในแต่ละวัน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน - หลั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000+โอที
25 Jun 19
  1,350 Positions      
Sort By 
Disability Jobs