JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,366 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์/คลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภ...

บริษัท บี.ที.เอส. อินเตอร์พาร์ทส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถ/ประสบการณ์/ตามตกลง
23 Apr 19
2 . วิศวกรออกแบบ/เขียนแบบ เครื่องกล
- ออกแบบชิ้นส่วนและเครื่องจักรกล - รับผิดชอบงานโครงการ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานโปรเจ็ค ทำงานติดต่อประสานงานนอกสถานที่ได้

บริษัท บี.ที.เอส. อินเตอร์พาร์ทส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
23 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Saleรับสมัครด่วน !
- จำหน่ายเคมีภัณฑ์ บำบัดน้ำในระบบหม้อไอน้ำ ( Boiler) ระบบหล่อเย็นแบบเปิด (Cooling) ระบบหล่อเย็นแบบปิด (Chiller) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water) สารกรองน้ำ (Filter media)

บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
5 Position
Salary เงินเดือน 20,000+++ ค่าคอมมิชชั่น, incentive, Bonus
23 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ(AR)/เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย(AP)
งานบัญชีด้านรับ/รับชำระหนี้ ความรับผิดชอบหลัก 1.งานบัญชีด้านบันทึกบัญชี การชำระหนี้ ของบริษัทฯ 2.งานจัดทำรายงานภาษีขาย/ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3.งานติดตามเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
5 . Software Tester/Web Developer
-จัดทำ Test Case,Test Plan -ทดสอบระบบตาม Requirement -ส่ง Defect Log ให้ Programmer -Re-test Defect Log ที่ส่งกลับมาจาก Programmer -จัดทำ Test Summary Report -ทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม User Manual

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/Purchasing Officerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ทันความต้องการของผู้ใช้ - ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้สินค้า/วัตถุดิบกับผู้ขายรวมถึงผ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล / HR senior
• งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • จัดทำสถิติเงินเดือน • งานสวัสดิการต่างๆและกิจกรรมของบริษัท • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับกฎหมาย แรงงานแ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary 15,000 - 25,000 บาท
23 Apr 19
8 . Online Marketing / Facebook Ads / Adwords
1. พัฒนาการเสิร์ช รับผิดชอบ Search Marketing ทั้งหมด 2. มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์ และการใช้เครื่องมือช่วยเหลือ (Tools) ต่างๆ 3. มีความเข้าใจในการใช้งาน Social Network อาทิ Faceboo...

Topvalue Corporate ., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
9 . ล่ามภาษาจีน/ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- แปลเอกสาร-งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ล่ามจีน) - ออกพบลูกค้าเพื่อแปลภาษาให้กลับผู้จัดการ (ล่ามจีน) - ตอบเมล์ลูกค้า หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกบริษัทฯ - งานอื่นๆ ภายในแผนก...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
23 Apr 19
10 . คนพิการ รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่าง ๆ - งานธุรการทั่วไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์คีย์งานได้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Apr 19
11 . นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
- ฝึกงานตามสาขาที่เรียนมาหรือฝึกงานไม่ตรงสาขาที่เรียนมาก็ได้ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันให้เสร็จสมบูรณ์

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
หลายอัตรา
Salary เบี้ยเลี้ยง
23 Apr 19
12 . หัวหน้าสโตร์/เจ้าหน้าที่สโตร์/พนักงานสโตร์
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.งานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-การจ่าย 2.จัดทำรายการจ่ายชำระ ให้ซัพพลายเออร์ และทำข้อมูล 3.จัดทำ-บันทึกการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงิน 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดูแลเอกสาร ประสานงานทั่วไปในโรงงาน

บริษัท บิวท์เทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Apr 19
16 . Supervisor
ดูแลการผลิตให้ได้คุณภาพ และตรงตามแผนการผลิต

บริษัท บิวท์เทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสมุทรสาคร
- บริหารต้นทุน กำไร ของแผนก Dry Food - ควบคุมยอดสูญเสียของแผนก - วางแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - วางแผนและจัดสรรพนักงานให้เพียงพอและมีความเหมาะสม - จัดทำ Report, coaching พนักงานภายใ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
23 Apr 19
18 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- Fruit&Vegetable) สาขาสมุทรสาคร
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Apr 19
19 . หัวหน้าไลน์เย็บ
-ควบคุมงานเย็บในไลน์ผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด -ควบคุมการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
20 . กราฟฟิค ดีไซน์ (AI ,Photoshop.)
ออกแบบงานกราฟฟิคตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรม Adobe, Photoshop, Illustrator

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
  1,366 Positions      
Sort By 
Disability Jobs