JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,196 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรการผลิต
- ดูแลระบบและกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบมาตราฐานสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนกให้สอดคล้อง กับ มาตราฐาน ISO - พัฒนาระบบการทำงาน และเครื่องจักร ให้มีปร...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
21 Aug 18
2 . ประสานงาน ส่งออก ต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า - รับ Order จากฝ่ายขายต่างประเทศ และ เปิดใบสั่งผลิต - จัดทำ Quotation, Proforma Invoice, Packing List ให้ลูกค้า - ติดต่อ SHIPPING/ FORWARDER เพื่อ ประสา...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
Salary 16,000+
21 Aug 18
3 . หัวหน้าบัญชี
1. แยกประเภทบัญชี 2. ตรวจและวางแผนภาษี ยื่นแบบ ภงด 1 3 51 53 3. เช็คสินค้าคงคลัง และจัดทำรายงาน 4. ปิดงบการเงิน 5. ทำค่าแรงพนักงาน 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูล 7...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
1 Position
20 Aug 18
4 . หัวหน้าแผนกผลิต/คิวซี Lineรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมงานด้านการผลิตอาหารทะเล 2. ตรวจสอบงานด้านการผลิตอาหารทะเล 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 Aug 18
5 . ช่างคุมเครื่องพิมพ์
-ควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ -ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนี่ยนไทย การพิมพ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์ทำงาน
20 Aug 18
6 . วิศวกรฝ่ายผลิต
1.จัดทำผลการทดลองหรือผลการทดสอบการผลิต 2.คำนวณและกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.ดูแลขั้นตอนการผลิตและมาตรฐานการทำงานให้ฝ่ายผลิต 4.วางแผนกำลังการผลิตในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.ดูแลจัดกา...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความาสามารถและประสบการณ์
20 Aug 18
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
-ประสานงานดำเนินการขึ้นทะเบียนและงานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับพนักงาน -ประสานงานและจัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ -ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท -จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย -...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Aug 18
8 . สมุห์บัญชี /เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส(ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี 2.กระทบยอดรายการทางบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายการปรับปรุง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Aug 18
9 . +ด่วน +รับสมัครพนักงานร้านวัตสันสาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
•บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน" •แคชเชียร์ •จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า •ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านวัตสัน

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
7 อัตรา
Salary อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน
20 Aug 18
10 . ธุรการฝ่ายขาย
1. ดำเนินการด้านเอกสารการขาย และเอกสารรายงานต่างๆ เพื่อฝ่ายขาย ในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ 2. สร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้งาน Email Bluster 3. พิมพ์ใบเสนอราคา และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า พ...

บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 หรือตามพิจารณา
20 Aug 18
11 . รถร่วมขนส่งสินค้า (มอเตอร์ไซค์/กระบะตอนเดียว) ประจำคลังสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
เปิดรับรถร่วมขนส่งสินค้า (กระบะ/มอเตอร์ไซต์) ประจำคลังสมุทรสาคร - ขับรถขนส่งสินค้าลาซาด้า ในเส้นทางหรือโซนที่ได้รับมอบหมาย - เปิดรับทั้งรถกระบะ และมอเตอร์ไซค์ รายได้ -รถกระบะวันละ 1,600 บาท ...

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 18,000-42,000+++
20 Aug 18
12 . BA ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเเละปรับผ้านุ่ม ประจำร้านค้าส่ง ศรีงามมาร์เก็ตติ้ง
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ประจำร้านค้าส่งที่ได้รับมอบหมาย - นำเสนอขายสินค้าของเเบรนด์ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเหมาะสม - รายงานส่งตรงตามกำหนดของทางบริษัท

360 Marketing Services Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,000/เดือน +เบี้ยขยัน 1,500 ค่าคอมมิชชั่น 3,500/เดือนสูงสุด
20 Aug 18
13 . หัวหน้าแผนกอาหารแช่แข็ง (Supv. - Frozen ) สาขาสมุทรสาคร
บริหารจัดการเรื่องยอดขายในแผนกอาหารแช่แข็ง ลดยอดสูญเสีย จัดสรรพนักงานให้เพียงพอกับยอดขายในสาขา

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 Aug 18
14 . หัวหน้าแผนกเบเกอรี่ (Supervisor - Bakery) สาขาสมุทรสาคร
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Aug 18
15 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสมุทรสาคร
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Aug 18
16 . QC Supervisor (ประจำศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
• ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสด,ผลไม้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน • ดูแลและตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสินค้าที่ส่งผ่านศูนย์กระจายอาหารสด,ผลไม้ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย • รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพส...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
20 Aug 18
17 . ธุรการประสานงาน (Admin Coordinator)
- จัดพิมพ์เอกสารและรายงานการปฏิบัติงานของทีมช่างและวิศวกร - ประสานงานเอกสารต่างๆ เบิกจ่าย และ support ทีมช่างและวิศวกร - จัดเก็บเอกสารการปฏิบัติงานและควบคุมเอกสารทีมช่างและวิศวกร - รับผิดชอบงานเอกส...

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าบ้าน2,400บาท+ค่าเดินทาง500บาท+เบี้ยขยัน10%ของฐาน+300
20 Aug 18
18 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
1. บริหารระบบคุณภาพเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และอาหาร 2. จัดสรรหลแะควบคุมทรัพยากรในหน่วยงาน 3. วางแผนบริหารกำลังคนในหน่วยงานให้บรรลุ KPI 4. ตรวจประเมินความสอดคล้องการทำงานของบริษัทฯกับมาตรฐาน 5. ให้ความร...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
20 Aug 18
19 . ช่าง (พิมพ์,เคลือบ,ทำซอง)
1. ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 2. ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ตรวจสอบงานระหว่างผลิตไม่ให้เกิดปัญหา 4. ปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ 5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ ท...

Royal Can Industry Co., Ltd.
7 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Aug 18
20 . วิศวกรเพิ่มผลผลิต
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานในกระบวนการผลิต 2. ออกแบบการจัดทำและเก็บข้อมูล 3. จัดทำรายงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5. กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
20 Aug 18
  1,196 Positions      
Sort By 
Disability Jobs