JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  35 Positions      
Sort By 
1 . Mechanical / Service Engineer
Duties & Responsibilities - Support sales team to ensure the best solution for the customer - Support the service jobs in term of engineering - Follow up the technical problems - Provide guideline...

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
20 Jul 19
2 . QA/QC Engineer
ดูแลลูกค้า ตอบปัญหาต่าง ๆ 8D, CAR, PAR, NC เป็นผู้นำการประชุมลูกค้าและภายในบริษัท แก้ไขปัญาหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
3 . วิศวกรไฟฟ้า
1. วางแผน ควบคุม และดูแลคุณภาพ งานต่อเติมหรือติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงหรืองานบำรุงรักษาเครื่องจักรและงานสอบเทียบเครื่องมือวัด 2. ออกแบบและเขียนแบบงานโครงการ เครื่องจักรรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
2 Position
20 Jul 19
4 . After Service Engineer (Saraburi)
• ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การติดตั้ง ซ่อมแซม รวมถึงการวางแผนการติดตั้ง สุขภัณฑ์ในงานโครงการต่างๆ รวมถึงลูกค้าและพนักงาน • วางแผนและออกแบบในการติดตั้งสุขภัณฑ์ในงานโครงการต่างๆ • ซ่อมแซม บำรุงรักษา สุขภ...

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
20 Jul 19
5 . Utility&Facility Supervisor (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)
-ควบคุมการผลิตพลังงานและซ่อมบำรุงเครื่องผลิตพลังงาน,ระบบไอน้ำ,ระบบผลิตน้ำประปา,ระบบอัดอากาศ, ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบโทรศัพท์,ระบบดับเพลิง,ระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
6 . วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมแบบก่อสร้าง, Update แบบ 2.สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน พร้อมทำรายงานการสั่งซื้อวัสดุ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้จริง กับปริมาณตามแผนงาน 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา (ประจำไซต์งานสระบุรี)
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
7 . Machining Engineer // CNC Engineer
- To lead, guide and supervise your team (including setter & workers) to produce work parts in accordance to specifications within given schedule. - Attend daily production meeting with your team mem...

Manpower Thailand Co., Ltd.
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
2 ตำแหน่ง
Salary 35,000 - 60,000
19 Jul 19

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้่างเงินเดือนบริษัท
19 Jul 19
9 . วิศวกรจัดซื้อ (โรงงานสาขาแก่งคอย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ : • จัดหาสินค้าและบริการ ตามกลุ่ม/ประเภทที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อผู้ขาย ต่อรองราคาและเงื่อนไขการซื้อ • เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง • จัดทำใบสั่งซื้อในระบบ ERP ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 Jul 19
10 . Supervisor, Asst.Manager QAรับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ รวมถึงด้านวัตถุดิบแก่ผู้ส่งมอบ - ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในบริษัทฯ Control plan,FMEA, กระบวนการด้านสถิติ สืบสวน/ติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพและจัดการสิ่งที่ไม่...

บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
19 Jul 19
11 . Senior Engineer / Maintenance Asst. Section Managerรับสมัครด่วน !
• Managing scheduled maintenance and execution on plant shut down to ensure that all jobs are completed in time as committed with area owners • Guiding and instruction team to ensure that all mainten...

บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
19 Jul 19
12 . Engineer QA
1.วิเคราะห์ปัญหางานและการบริหารงานด้านคุณภาพในสายผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.งานระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
13 . Graduate Engineer Trainees (GET)
• Dynamic • Good communication and good attitude for learning • Willing to learn and quickly adapt to the job requirements • An understanding of manufacturing processes • Excellent personal skills...

Thai Acrylic Fibre Co., Ltd.
2 Position
19 Jul 19
14 . วิศวกรไฟฟ้า
ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน ควบคุมการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ควบคุมและจัดทำรายงาน Business Plan ประจำเดือน

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
WHA Saraburi Industrial Land Saraburi
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
15 . Production Engineer
1.ร่วมวางแผนการทำงานในกระบวนการผลิต ตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด 2.ดูแล ควบคุม การบันทึกข้อมูลในการกระบวนการผลิต ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ 3.ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ในกระบวนการผลิตเพื่อแก้ปัญ...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
16 . Process Engineer
ดูแลเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าในกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด และ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
19 Jul 19
17 . วิศวกรผลิต
1.ควบคุมและประสานงานกับโรงไฟฟ้าในการใช้ไอน้ำอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีการผลิตตามเป้าหมาย 3.ควบคุมต้นทุนการผลิตรวมถึงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.วิเคราะห์ ปัญห...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน )(โรงงานกระเบื้อง)
4 อัตรา
19 Jul 19
18 . วิศวกรผู้จัดการสาขาสระบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 28,000 ตามประสบการณ์
18 Jul 19
19 . Junior Service Engineer (Automation)
- To assist Sr. Engineer maintain current and new automation machines with vision system and robotics - To help Sr. Engineer liaise between customer and machine vendors - Follow up daily activities ...

Solid Tech Seimitsu Co., Ltd.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 Position
Salary 20,000-30,000 (Negotiable)
18 Jul 19
20 . วิศวกรไฟฟ้าซ่อมบำรุง_308
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษา PM เครื่องจักร

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000+++ตามประสบการณ์
18 Jul 19
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs