JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  268 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า(นม ซีพี-เมจิ อ.หนองแค จ.สระบุรี)
- ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงาน การรับ จ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ที่กำหนดไว้ - นับสต๊อคสินค้าคงเหลือประจำวันให้มีความถูกต้อง - ประสานงานส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุ เป้าหม...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 15,000 หากมีประสบการณ์ต่อรองได้
16 Jun 19
2 . พนักงานผลิตแผ่นพื้น - CHA52 (จ.สระบุรี)
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแผ่นพื้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
3 . หัวหน้าหน่วยธุรการ – CHA52 (สระบุรี)
→ ควบคุม สั่งงาน บริการและอำนวยความสะดวกภายในโรงงาน เช่น งานจัดซื้อ/พัสดุอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภค → ควบคุมดูแลสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานภายในโรงงานฯ → ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของโรงงาน ร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
4 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาสระบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
5 . วิศวกรผู้จัดการสาขาสระบุรี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 28,000 ตามประสบการณ์
16 Jun 19
6 . วิศวกรหน้างานสาขาสระบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 Jun 19
7 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบ TPM 3. รับผิดชอบงานเอกสารในแผนก ทีเกียวข้องกับระบบคุณภาพ เช่น GMP/HACCP และ BRC เป็นต้น

บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
(ประจำ 2 อัตรา)
16 Jun 19
8 . พนักงานขาย ประจำสาขาโลตัสสระบุรี รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,600+OT+ค่าคอมมิสชั่น+อื่นๆ
15 Jun 19
9 . โฟร์แมน (งานก่อสร้างไซด์งานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็น...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
15 Jun 19
10 . Assistant Sales & Marketing Manager
Assistance in general support of all sales & Marketing job functions •General assistance and coordination of local and export sales •Order management sugar and boutique items with production and f...

บริษัท กุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ปฏิบัติงานเป็น จป.วิชาชีพได้ตามกฏหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง - จัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน - ดูแลงานด้านระบบ ISO และ ระบบ IFS & BRC - ดูแลงานด้าน Hygienic

บริษัท กุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 20,000-25,000
15 Jun 19
12 . HR&T Team Head
1. งานวางแผนกำลังคน งานสรรหา คัดเลือก 2. จัดทำ Payroll การจ่ายค่าจ้าง การให้ผลประโยชน์ตอบแทนและ สวัสดิการ 3. งานด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน 4. งานด้านมาตรฐานแรงงานไทย 5. งานพัฒนาค...

บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
1 Position
15 Jun 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. บริหารงานผลิต 2. บริหารงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรในโรงงาน 3. การบริหารงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 4. บริหารนโยบายของบริษัท 5. บริหารระบบคุณภาพ 6. การจัดการทั่วไป

บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
15 Jun 19
14 . Delivery Assistant Manager
บริหารจัดการฝ่ายจัดส่งสินค้า/คลังสินค้า/รถขนส่ง

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
15 . Purchasing Staff
จัดซื้อสินค้าและบริการตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
15 Jun 19
16 . ISO Supervisorรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระบบ ISO 9001:2015, IATF16949:2016, ISO 14001:2015 - งานกิจกรรม 5ส, ไคเซ็น, การรับ Audit จากลูกค้า

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ศูนย์สระบุรีและศูนย์กรุงเทพฯ)
- ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ตามาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท และจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยตามวิชาชีพ เพื่อเสนอผู้บริหารและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงานเป็นก...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
2 อัตรา
15 Jun 19
18 . (Contract 4 months) HR Operation Officer
(Contract 4 months) - Record and conclude payroll data to coordinate with outsource for process payroll payment. - Prepare document and coordinate with Thai Government section for support employee w...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
15 Jun 19
19 . Production leader
1. ร่วมวางแผนการผลิตกับทางเจ้าหน้าที่วางแผนและรับแผนการผลิต 2. ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าและขั้นตอนการแพ็คบรรจุให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3. ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตให้เหมา...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
3 อัตรา
Salary N/A
15 Jun 19
20 . QC Supervisor Urgently Required !
-Monitor quality control in receiving raw material (RM/PM) and manufacturing processes to ensure all are in compliance with customer’s requirement/company’s standard and quality systems. -Take action...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
1 Position
Salary N/A
15 Jun 19
  268 Positions      
Sort By 
Disability Jobs