JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย ล่าม เสมียน พูดภาษาจีน รับสมัครด่วน !
1. Post products online 2. Deal with the inquiry from oversea 3. Make inquiry to oversea 4. other office work 1. โพสต์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 2. จัดการกับการสอบถามจากต่างประเทศ 3. สอบถามรายละเอียดเพิ...

Kayo Shoji (Thailand) Co.,LTD
1 Position
Salary 18,000-20,000
18 Sep 19
2 . ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการฯรับสมัครด่วน !
- ช่วยงานด้านเอกสารของเลขานุการ - จัดทำ Presentation การเสนอผลงานของบริษัทฯเพื่อการประชุม - งานด้านประสานงานในบริษัทฯ

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . Assistant manager : ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมพัฒนาสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 25,000 +
18 Sep 19
4 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอก 2. จัดเก็บเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม 2.1 ทะเบียนกรรมการ 2.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัท 2.3 รายงานการประชุม...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . เลขานุการโครงการรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานธุรการประจำหน่วยงานโครงการ 2.ติดต่อสื่อสารงานธุรการกับสำนักงานใหญ่ 3.ดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ภายในโครงการ 4.ดูแลเอกสารและบันทึกทั้งหมดภายในโครงการให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 5.ดูแลควบ...

บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
6 . เลขานุการผู้บริหาร(ใกล้ CDC รามอินทรา)
และ บริษัทอยู่ใกล้กับ CDC รามอินทรา ㆍให้การสนับสนุนกรรมการผู้จัดการ (MD) ในการวางแผน การควบคุมและการบริหารจัดการการให้บริการภายในองค์กรรวมถึง การจัดการยอดขายและการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ㆍ ให้...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 20,000-25,000
18 Sep 19
7 . เลขานุการ ประจำโรงงาน
- งานจัดตารางการประชุมและนัดหมาย - งานเอกสาร จัด Filing - ติอต่อประสานงาน ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ETERNAL RESIN Co., Ltd.
1 Position
18 Sep 19
8 . ผู้ช่วยเลขานุการ(สัญญาจ้าง 4 เดือน) - ทำงานแจ้งวัฒนะ
- ประสานงาน จัดการงานเอกสาร - จัดทำบันทึกข้อมูล - จัดทำตารางนัดหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000 THB
18 Sep 19
9 . ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสำนักประธาน เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ลักษณะงาน : 1. พิมพ์จดหมาย ,จดบันทึกการประชุม 2. ติดต่อประสานงานนัดหมาย ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
10 . เลขานุการ/ประสานงานรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การจัดเตรียมห้องประชุม เพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
11 . ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร จัดการงานเอกสารทั่วไป และอื่นๆ

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามมาตรฐานขององค์กร
18 Sep 19
12 . Sales Secretary 中文业务秘书助理
Mostly contact with our China office then find supplier in Thailand, deal with overseas customer inquiries. 我们为礼品外贸公司,已成立30多年,主要办公室在台湾,中国有分公司,今年于泰国成立另一分点,目前需要业务秘书协助与泰国的厂商及中国分公司同事联系,并与工厂内配合协助出口订单细項工作....

บริษัท วอลโค่(ประเทศไทย) จำกัด
Salary 18,000
17 Sep 19
13 . เลขา / เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 2.จัดตารางการประชุมสำหรับผู้บริหาร รวมถึง จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารวาระการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้บริหารภายในระยะเวลาที่กำ...

M.R.I. Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
17 Sep 19
14 . Junior Secretary (ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร)
- งานด้านเอกสารเข้าและออก - จดบันทึการประชุม - สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 อัตรา
16 Sep 19
15 . เลขาฝ่ายโครงการ
1.บันทึกต้นทุน-ค่าใช้จ่ายโครงการ 2.บันทึกInvoice และสรุปยอดลูกหนี้คงเลหือให้ฝ่ายการเงิน 3.สรุปรายการต้นทุน ลูกหนี้คงเหลือประจำปีให้กับองค์กร 4.บันทึกใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อที่ได้รับงาน และตั้งโค้ดง...

บริษัท เอส เอ็น ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
16 . เลขานุการ / Secretary / เจ้าหน้าที่ประสานงานUrgently Required !
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำเอกสารการประชุม เตรียมเอกสารของบริษัทฯต่างๆ ให้กับแผนกต่างๆในองค์กร 3. ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 22,000 บาท
16 Sep 19
17 . Assistant Administration
1.ประสานงานภายในออฟฟิศ และโรงงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2.จัดทำรายงานสต๊อคสินค้าคงเหลือประจำวัน และตรวจสอบอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลือง 3.งานด้านเอกสารภายในบริษัทฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจสอบความเร...

บริษัท กรีน ไทย (2019) จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
15 Sep 19
18 . Secretary/Assistant
Skills and Qualifications: • Bachelor’s Degree only in related field • Good command of spoken and written English and computer literacy • Knowledge in Chinese is a plus • Pleasant personality with...

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
Salary 15,000-20,000+++
13 Sep 19
19 . Marketing Support and Administrator
- Contacting and tracking the customers’ status, support sales manager to do the marketing strategy. - Collecting and recording marketing data for sales manager. - Support sales manager’s logistic w...

MAYWON TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
3 Position
Salary 12,000~25,000
12 Sep 19
20 . เลขานุการฝ่ายขาย
-ประสานงานฝ่ายขาย/ฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -เตรียมเอกสารในการประชุม -จัดเตรียม และ เก็บเอกสาร ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายขาย -สรุปเอกสารการประชุมต่างๆ ให้ผู้บริหาร -ดูแลนัดหมายจัดตารางนัดหมายต่างๆๆ ของฝ่...

บริษัท อี-ไซเมด จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง ณ วันสัมภาษณ์
12 Sep 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs