JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,025 Positions      
Sort By 
41 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้าง)
1.จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินค่าจ้าง เงินเดือน และรายการต่างๆในระบบ Payroll 2.ตรวจสอบ ตรวจทาน เอกสารการบันทึกเวลา การลา และรายการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลค่าจ้าง

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 Sep 19
42 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับลูกค้า ในการรับคำสั่งซื้อหรือข้อร้องเรียน - ประสานงานกับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Sep 19
43 . Sales Project เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
- นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กเคลือบเช่น หลังคาเมทัลชีท ซีลาย แปหลังคา ทีบาร์ แป๊ป ตัว c,z ประตูม้วน ประตูเหล็กทนไฟ ให้กับกลุ่มลูกค้างานโครงการต่างๆ

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Sep 19
44 . พนักงานขายอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการขายอลูมิเนียมของทางบริษํท ดูแลลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารชัดเจน - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตั้งใจ - อดทน รองรับแรงกดดันได้ดี -...

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
หลายอัตรา
Salary 20,000
15 Sep 19
45 . Sales ภาคตะวันออก, กลางรับสมัครด่วน !
1.ดูแล บริการและติดตามลูกค้าเก่าเพื่อรักษาและเพิ่มยอดขายให้สอดคล้องกับแผน งานและเป้าหมายของบริษัท 2.หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของบริษัท 3.สร้างแ...

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงหรือตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พักต่างจังหวัด
15 Sep 19
46 . Automation Technicain (ช่างเทคนิคระบบเครื่องจักรออโตเมชั่น)
ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ( Automation Machine ) แบบ Turnkey Replication

POOMJAI ENGINEERING CO.,LTD.
10 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 Sep 19
47 . พนักงานเขียนแบบ
- เขียนแบบสำหรับงานแม่พิมพ์พลาสติกตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม - AUTO CAD,Solid Work อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ ถอดแบบ - ออกแบบ และเขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบ...

POOMJAI ENGINEERING CO.,LTD.
5 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือตามตกลง
15 Sep 19

บริษัท วาย.พี.เค. อะโนไดซ์ ออนเซอร์วีส จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-18.000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Sep 19
49 . Document Controller
- Providing end-to-end high-level of document control and Quality Assurance (including reviews for correct numbering, revisions, status, format, title and legibility) - Record, Check and track incomi...

Steelstruct Engineering Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiable
15 Sep 19
50 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์ลุมพินี)
- ตรวจสอบการขออัตรากำลังคน ตามแผนอัตรากำลังคนในแต่ละปีงบประมาณ - ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่หน่วยงานร้องขอ - ดำเนินการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนั...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
51 . วิศวกรพัฒนาระบบคุณภาพ (ศูนย์มหาชัย2)
1.การวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ 2.วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 3.การควบคุมกระบวนการในระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
14 Sep 19
52 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (กรุงเทพและปริมณฑล)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ
14 Sep 19
53 . วิศวกรโยธา (ศูนย์ลุมพินีหรือศูนย์มหาชัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.วิเคราะห์ต้นทุนและเสนอราคางาน 2.ติดต่อประสานงานทีม Fabrication/จัดซื้อ 3.แก้ไขปัญหาแบบและเข้าพบลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
14 Sep 19
54 . พนักงานธุรกิจสัมพันธ์
-ดำเนินการพบปะลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร -ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทพร้อมทั้งแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ -ให้คำปรึกษากับลูกค้าเรื่องการใ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
14 Sep 19
55 . พนักงานเขียนแบบ (เครื่องกล)ศูนย์พระประแดง
1.เขียนแบบ Assembly Drawing และ Detail Drawing ชิ้นส่วนเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ 2. Copy ชิ้นส่วนเครื่องจักรมาเขียนแบบ เพื่อใช้ในงานซ่อมและผลิตชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ 3. ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรเบื้อ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Sep 19
56 . วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ป้องกันและและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Sep 19
57 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์มหาชัย)
รับผิดชอบในงานด้านสรรหาพนังาน รับผิดชอบในเรื่องเอกสารเเรงงานต่างด้าว รับผิดชอบด้านงานสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
14 Sep 19
58 . พนักงานการเงิน
-จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการวางบิล/รับเช็คลูกค้า -บันทึกข้อมูลการวางบิลและการรับเช็คของลูกค้าถูกต้องตามระยะเวลาที่นัดหมาย -ติดตามสอบถามลูกค้าเรื่องการวางบิล-รับเช็ค -จัดส่งเอกสารทางการเงินให้ลูกค้...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามฐานเงินเดือนของบริษัท
14 Sep 19
59 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (ขายงานระบบท่อ)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
14 Sep 19

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
14 Sep 19
  1,025 Positions      
Sort By 
Disability Jobs