JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,204 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยตามข้อกฎหมายบังคับ - ดำเนินการแนะนำ อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ติดต่อ...

บริษัท คยองวอน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
2 . พนักงานเขียนแบบรับสมัครด่วน !
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา 4....

บริษัท เอส.เอ็ม.เค.โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
3 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน

Thai Metal Drum MFG.Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
4 . วิศวกร,ช่างเทคนิคออกแบบเขียนแบบงานสร้างเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ออกแบบเขียนแบบสร้างเครื่องจักร jig fixture ใช้ โปรแกรม 3D , SOLIDWORK / UG

บริษัท ซีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถ / โบนัส
21 Feb 19
5 . หัวหน้าแผนกสรรหาและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องสรรหาพนักงานทั้งระบบ - ดูแลเรื่องฝึกอบรมทั้งระบบ - ยื่นพัฒนาฝีมืแรงงาน (ทางอิเล็กทรอนิค) 5 สาขา และ 1 บริษัทฯในเครือ - ดูแลเรื่องระบบ ISO รวม 5 สาขา - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
6 . ธุรการผลิต /ธุรการคลังสินค้า(สาขามหาวงษ์)สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขาย/ลูกค้า เพื่อรับรายการผลิต - เปิด Job งานผลิต/เปิดบิล - สรุปเวลาในการทำงานของแผนกส่งบัญชีเพื่อคิดต้นทุน - อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย ** ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-1...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (สาขาเวลโกร์ว)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผลิต - จัดทำรายละเอียดการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต - สรุปรายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ***ทำงาน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
8 . พนักงานรับวัตถุดิบ (สาขามหาวงษ์)รับสมัครด่วน !
1.ระบุเลข JOB และชื่อลูกค้าที่ชิ้นงาน 2.จัดลำดับเหล็กเข้าเครื่องตาม Delivery date และ การนำส่งสาขาอื่นๆ 3.เครื่อนย้ายเหล็ก เข้าแต่ละเครื่องปาดด้านหนา 4.ตรวจสอบ รายการความถูกต้อง และรายการสินค้าครบ ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
9 . Senior Process engineerรับสมัครด่วน !
1. บริหารทีมงานในการออกแบบ ทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ที่ทำให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงานในการวิเคราะห์ และปรับปรุงการไหลของงานภายในองค์กร ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
10 . ธุรการผลิตFP (สาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมสต๊อก -ออกใบสั่งผลิต -ออกใบส่งสินค้า -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ * หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ *วันอาทิตย์ หยุด**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
11 . Programmerรับสมัครด่วน !
-System Analysis -Programmer -Application Developer ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000 - 70,000 บาท
21 Feb 19
12 . Sale (ประจำสาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กและสเตนเลส - บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ วันอาทิตย์หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
2 อัตรา
Salary N/A
21 Feb 19
13 . Process engineer (ประจำสาขามหาวงษ์)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ ทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ที่ทำให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะห์ และปรับปรุงการไหลของงานภายในองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 3. ออกแบบพัฒนาปรับปรุงกระบวน...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
14 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สาขาพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง สรรหาบุคลากร - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด เส...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน/สต๊อก : พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. กระทบทะเบียนทรัพย์สินใน GL,FA,และ Excel 3. จัดทำรายงานสินค้าเคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) 4. คำนวณต้นทุนสินค้า 5. คำนวณค่าใช้จ่ายชิ้ปปิ้ง 6. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินพร้อมบั...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
16 . Sale (ประจำสาขา พระราม 2)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กเกรดพิเศษและสแตนเลส - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ** ทำงาน วันจันทร์ -เสาร์ ** หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ ** วันอาทิตย์ หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้ 25,000 บาท ขึ้นไป (รวมค่าน้ำมันรถ, ทางด่วน, โทรศัพท์)
21 Feb 19
17 . ธุรการขนส่ง (ประจำสาขา พระราม 2)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารงานด้านธุรการขนส่ง 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่มารับสินค้า 4.จัดสินค้าขึ้นรถลูกค้าและรถขนส่งให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ***ทำงาน หยุด เสาร์ เว้น เ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
18 . หัวหน้าหน่วยผลิต (แผนกประกอบ) สาขามหาวงษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสินค้างานตัดตามแบบของลูกค้า - พัฒนาดูแลพนักงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ **ทำงาน จันทร์-เสาร์ **หยุด เสาร์ เว้นเสาร์ **หยุดวันอาทิตย์

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
Salary (ตามประสบการณ์)
21 Feb 19
19 . Sale (สาขาพระราม3)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กและสเตนเลส - บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวม 25,000 บาท ขึ้นไป (รวมค่าน้ำมันรถ, ทางด่วน, โทรศัพท์)
21 Feb 19
20 . หัวหน้าแผนกบัญชี / ธุรการบัญชี
หัวหน้าแผนกบัญชี - ตรวจสอบบัญชี รายรับ - รายจ่าย การบันทึกบัญชี วางแผนด้านภาษีและเอกสารจ่ายเงินต่างๆ -สามารถปิดงบบัญชีได้ ธุรการบัญชี - คีย์ข้อมูลงานเอกสารด้านบัญชี และดูแลจั...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Feb 19
  1,204 Positions      
Sort By 
Disability Jobs