JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,118 Positions      
Sort By 
1 . พนักงาน คิว.ซี.
ตรวจเช็คงานตาม Drawing ด้วยเครื่อง CMM

Thai Aoki Co.,Ltd.
1 Position
24 Apr 19
2 . ฝ่ายขาย
- หาลูกค้ารายใหม่ๆ - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า - ดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนการขาย

Thai Aoki Co.,Ltd.
1 Position
24 Apr 19
3 . วิศวกรขาย
- รับผิดชอบขายสินค้าระบบ Membrane (บำบัดน้ำ) - ศึกษาเรียนรู้ด้านเทคนิคของระบบ Membrane จากวิศวกรผู้ดูแลสินค้า

บริษัท ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
24 Apr 19
4 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ )
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ตรวจประเมินการปฏิบััติการของสถานประกอบการใ...

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
24 Apr 19
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบหน้าที่ดูแลการจัดเก็บสินค้า

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 Apr 19
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ดูแล ควบคุม เอกสารของฝ่ายผลิต ติกต่อประสานงานระหว่างฝ่ายผลิต กับฝ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Apr 19
7 . ช่างกลึง
- ทำงานกลึงได้ กลึงเกลียว , กลึงชุบแข็ง , กลึงอะไหล่เครื่องจักร - ใช้เวอร์เนียได้ และขัดโลเลอร์ได้ - ทำงานตามคำสั่งจากหัวหน้างานได้ - ทำงานตามแผนปฏิบัติงานได้

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Apr 19

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
5 Position
Salary ตามที่ตกลง
24 Apr 19
9 . Electrical Supervisor / Engineer
(ชั่วคราว) ควมคุมงานติดตั้ง Solar Rooftop และให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า

Thai - Scandic Steel Co., Ltd.
2 position
Salary Negotiate
24 Apr 19
10 . วิศวกรบริการ (Service Engineer)
- รับผิดชอบงานต่อจากฝ่ายขายเพื่อประสานงานลูกค้าเพื่อเตรียมงานและจัดตารางช่างเข้าปฏิบัติงานตามรายละเอียดงานขาย - ควบคุมทีมช่างและติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการปฏิบัติงานประจาวัน...

บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่ารถ 6,000+ค่าบ้าน 4,000+เบี้ยขยัน 10%+ุ600+ประกันชั้น 1+สวัสดิการ
23 Apr 19
11 . ธุรการบุคคลและสำนักงาน (HR & Office Admin)
- ดูแลประสานงานธุรการบุคคลและสำนักงาน - คีย์เบี้ยเลียง โอที สรุปวันลาประจำเดือน - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม ประกันกลุ่ม AIA - บริหารทรัพย์สินส่วนกลาง รถยนต์ ประกันรถ ฯลฯ - ประสานงานจัดกิจกรรมของบริ...

บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + ค่าบ้าน 2,400 บาท +ค่าเดินทาง 500 บาท + เบี้ยขยัน 10% ของฐาน + 30
23 Apr 19
12 . Improvement Engineer
- Provide Manufacturing Improvement Project. - Co-ordination with persons related Improvement Project. - Control and Effective Improvement Project Timeline. - Prepare Document if rel...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
23 Apr 19
13 . Process Engineer
- Responsible for improvement of production process, yield, process control, cost reduction quality and other if related. - Ensure prevention measure to prevent problem reoccurrence. - Work closely ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
3 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
23 Apr 19
14 . Production Supervisor
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประจำวัน - วางแผนกำลังพลและควบคุมการทำงาน - สอนงานและขั้นตอนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานประจำวัน สัปดาห์และประจำเดือน - แก้ไขปัญหาในสายการผลิต รวมถึงป...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
2 อัตรา
23 Apr 19
15 . Warehouse Staff
1. ควบคุม Stock 2. ควบคุมงานเบิก-งานคืน และตรวจสอบการรับสินค้าจากไลน์ผลิต 3. ตรวจเช็คงาน Hold งานกักห้ามขาย 4. ดุแลพื้นที่ปฏิบัติงาน 5. จัดทำข้อมูลงานห้ามขาย และจัดทำรายงานประจำเดือน

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
3 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
23 Apr 19
16 . Marketing & Customer Service Supervisor
- ประสานงานลูกค้า ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ - จัดทำข้อมูลด้านการตลาดทั้งของลูกค้าและคู่แข่งขัน - บริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้า - จัดทำข้อมูลสินค้าคงคลังให้ทันสมัยอย่าส่ำเสมอ - ควบคุ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
17 . วิศวกรไฟฟ้า
เขียนแบบงาน,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปฏิบัติที่บริษัทและไซร์งานบริษัทฯลูกค้า ติดต่อหน้างานลูกค้า

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี - สรุปภาษี 3,53,30 - ปิดงบ - ประสานงานต่างๆ

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
23 Apr 19

บริษัท ทีเอ็มเอส แมชชีน เวิร์ค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
20 . ช่างกลึง CNC,กลึงManual
เขียนโปรแกรมเครื่องกลึงCNC และ กลึงMamualตามแบบที่กำหนด

บริษัท ดี.ซี.เอช.เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
  1,118 Positions      
Sort By 
Disability Jobs