JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,216 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกรายการซื้อสินค้า-ทรัพย์สิน 2.บันทึกเล่มรายวัน 3.ทำบัญชีต้นทุนการผลิต 4.เช็คสต๊อกทรัพย์สินรายปี 5.รับวางบิล ทำจ่ายซัพพลายเออร์ 6.ติดต่อประสานงานด้านเจ้าหนี้่ วางบิลซัพพลายเออร์ 7.อื่นๆที่...

บริษัท เวลล์แสตนเลส สตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000+
19 Mar 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ 2. ดูแลการจัดซื้อสินค้าต่างๆ 3. ประสานงานกับ Supplier 4. จัดซื้อ จัดหา เจรจา ต่อรองราคาสินค้า 5. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 19
3 . พนักงานบัญชีต้นทุน
1. คิดคำนวนต้นทุนพื้นฐาน,ราคาซ่อมบำรุง,อัพเดตตาม ERP,ตรวจเช็คการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (BOM, Routing, Info. Record…etc.) 2. จัดทำรายงานประจำเดือนเรื่องต้นทุนการผลิตที่แท้จริง,ต้นทุนพื้นฐานในแต่ละหน่วยง...

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Mar 19
4 . ช่างเชื่อมสแตนเลส
- เชื่อมงานสแตนเลส ประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากันเป็นชิ้นงาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Mar 19
5 . วิศวกรขาย / เจ้าหน้าที่ติดต่องานขายรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง วิศวกรขาย 1.ติดต่อ เข้าพบ เพื่อรับ Concept งานจากลูกค้า 2.ให้คำแนะนำและการบริการด้านวิศวกรรมกับลูกค้า 3.ออกแบบ Concept ในกระบวนการ หรือ เครื่องจักร หรือ ระบบลำเลียง สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ...

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Mar 19
6 . วิศวกรควบคุมการผลิตและติดตั้งรับสมัครด่วน !
1. ตรวจดูกรรมวิธีการผลิต ตรวจงานในฝ่ายผลิต, ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการต่างๆ 2. ทำ Manual ใช้งานเครื่องจักร 3. ร่วมออกแบบ ตรวจสอบแบบ, ควบคุมการผลิตและติดตั้งเครื่องจักร 4. ร่วมวางแผนประมาณกา...

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 Mar 19
7 . ช่างกลึง งานลูกกลิ้งอุตสาหกรรม
1. กลึงขึ้นรูปงานตามแบบ 2. ขึ้นเกลียวแบบต่างๆ 3. ซ่อมเพลาลูกกลิ้ง 4. อ่านแบบ Drawing ได้ 5. ใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ และอ่านค่าได้ 6. ควบคุมคุณภาพงานของตนเองได้ 7. ดูแลรักษาพื้นที่ทำงาน และเ...

บริษัท โอเคเค โรลเลอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามความสามารถ / ตามตกลง
19 Mar 19
8 . Marketing Manager
-วางแผนงานด้านการตลาด และบริหารงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี อย่างมีประสิทธิภาพ - ยกระดับองค์กร เข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะ Digital Marketing ทางด้าน Marketing tools , E-Commerce , Ad...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
9 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ)
1.ดูแลรักษาความปลอดภัยของบริษัท(บุคลากร,ทรัพย์สิน, อาคารสถานที่) ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control)
-จัดทำระบบการจัดการ ISO 9001:2015 ควบคุมเอกสารทั้งภายในภายนอก -ควบคุมและดำเนินการจัดทำ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามKPI รวมถึงวางแผนและติดตามInternal Audit -ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายและจัดทำ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
11 . Technician
-ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายในแต่ละวัน -ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา -ผลิตสินค้าตามคำสั่งผลิต

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
12 . Marketing Officer
1.กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการตลาด 3.สำรวจและติดตามข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ใ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
13 . Sale Consultant (Horeca)
- เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ให้คำแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ดูแลลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย (เพื่อรักษายอดขายแ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประจำสาขาเสนานิคม กรุงเทพ)
ดำเนินการตรวจรับใบขอซื้อ (PR)พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ออกเอกสารสั่งซื้อ(PO)ประสานงานติดตามการสั่งซื้อ,ตรวจรับสินค้าและดำเนินการส่งคืน(กรณีมี) ดำเนินการสั่งซื้อและติดตามให้ได้ตามความต้องการของผ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- พบลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม - นำเสนอขายสินค้าประเภทเครื่องจักร -เปิดการขาย-ปิดการขาย -หาลูกค้าใหม่-ดูแลลูกค้าเก่า *สินค้าที่ต้องนำเสนอขาย* -เครื่องจักรที่ใช้กับอุตสาหรรมงานขัด

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
3 อัตรา (วังน้อย)
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมวัตถุดิบ
- ตรวจรับและควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบฝ่ายผลิต

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
3 อัตรา (วังน้อย)
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
17 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. จัดหาสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ 2. ติดต่อผู้ขายเพื่อซื้อสินค้า เจรจาต่อรองราคา 3. จัดทำ PO และเอกสารสั่งซื้อจากต่างประเทศ 4. ดำเนินการเรื่องเอกสารนำเข้า Invoice, Packing list, B/L 5. ประสาน...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Mar 19
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในโรงงานทั้งหมด สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ - หาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ จป. วิชาชีพ 12 ข้อ

บริษัท เฟมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
19 Mar 19
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- เปิดบิลขายสินค้า - ประสานงานทั่วไป

บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด
3 Position
Salary 12,000 - 16,000
19 Mar 19
20 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ - เปิดบิล

บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด
3 Position
Salary 25,000 - 30,000 บาท
19 Mar 19
  1,216 Positions      
Sort By 
Disability Jobs