JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  57 Positions      
Sort By 
1 . นักวิชาการฝ่ายขาย
ออกพื้นที่พบเกษตรกร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
2 . ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ สาขาสุพรรณบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสุพรรณบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุพรรณบุรี
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 9,900 + คอมมิชชั่น
25 Jun 19
5 . พนักงานขับรถยนต์ส่งพัสดุ (สุพรรณบุรี) รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด - วางแผนเส้นทางจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+โอที+เบี้ยขยัน
25 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ประจำโรงงาน อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี)
- จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในงานตรวจสอบต่างๆ - สอบทานการทำ Recovery Data ของระบบ ERP - ตรวจสอบระบบเงินสดย่อย/ ระบบเงินยืมทดรองจ่าย - สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือ/ ทรัพย์สิน - สอบทานการต่อใบอนุญา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000-16,000
25 Jun 19
7 . วิศวกรกระบวนการผลิต
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเอทานอล เช่น การหมัก (Fermentation) และ การกลั่น (Distillation) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยใช้ระบบการ Control แบบ Distributed control system (DCS)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ณ ถนนหมื่นหาญ,คูเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
- นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ให้บริการลูกค้า รับชำระค่า...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10 อัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive+โบนัส
25 Jun 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง + งานกลึง (สุพรรณบุรี)
ตรวจเช็ค และซ่อมเครื่องจักรเหมือง เช่น เครื่องโม่ เครื่องร่วน เครื่อง Pressure และอื่นๆ รวมถึงงานกลึง

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 Position
25 Jun 19
10 . Medical Underwriter สุพรรณบุรี,ชลบุรี,อุดรธานี ด่วนมาก
- สนใจงาน Underwriter เพื่อพิจารณาอนุมัติประกัน - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 2 วัน/เดือน

Manpower (Thailand) Co., Ltd.
5 Position
Salary 22,000 - 45,000 บาท
25 Jun 19
11 . หัวหน้าคลังสินค้าห้องเย็น
1. ดูแล ควบคุมสต๊อกสินค้าเข้าคลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิก จ่ายสินค้าจากคลัง 3. ทำรายงานสินค้าเข้า - ออก และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานในฝ่าย 5. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู...

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
12 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลรับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพ วางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในจุดวิกฤต

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
13 . หัวหน้าแผนกบัญชี /พนักงานบัญชี/ พนักงานทั่วไป
- รับการสัมภาษณ์งานที่ สำนักงานใหญ่ บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย พุทธมณฑลสาย 4 - ปฎิบัติงานที่สุพรรณบุรี - ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน/บัญชี Stock

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 Jun 19
14 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 Jun 19
15 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
- วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก - ธุรการ ดูแลงานเอกสาร ประสานงานต่างๆ กับทุกแผนก

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 Jun 19

บริษัท ซีอะโกรเทค จำกัด
25 Jun 19
17 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี"
รายละเอียดตำแหน่งงาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
25 Jun 19
18 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี"
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร - เป็...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary -
25 Jun 19
19 . พนักงานร้านกาแฟ Makro สุพรรณบุรี
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 Position
Salary 13,000 -15,000
25 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี
- ตรวจนับสต็อกวัตถุดิบ / สินค้า ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน - กระทบยอดรับ - เบิก - ลงข้อมูลในระบบ SAP

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
  57 Positions      
Sort By 
Disability Jobs