JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . ช่างสำรวจ (Surveyor)
เช็คไลน์ ตรวจเช็คตำแหน่ง สำรวจพื่นที่งานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างบางส่วน

Maple Leaf Co., Ltd.
1 Position
Salary 15,000-18,000
20 Aug 19
2 . Project Engineer/Site Engineer/Office Engineer/Foreman (โครงการที่เกาะสมุย)
ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด งานก่อสร้างโรงแรมที่หาดเฉวง

บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
3 . Chief Engineer
1.) สั่งการ ควบคุม วางแผน บริหารและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแผนกช่าง 2.) บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ของแผนกช่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 3.) ตรวจสอบและนับวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในสโตร์รายเดือน ให้ตรงกั...

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary N/A (THB)
13 Aug 19
4 . Foreman (เกาะเต่า)
1.) วางแผนและกำหนดแผนงานก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานและแผนโครงการ 2.) ประเมินสภาพหน้างาน เพื่อใช้ในการวางแผน 3.) วางแผนในการนำเข้าวัสดุต่างๆที่ใช้ในโครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน แ...

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Aug 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs