JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการทีมขายฝึกหัด - ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
• บริหารจัดการทีมขายเพื่อหาลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านทางช่องทางการขายตรง (Direct Sales) • ดูแลให้พนักงานขายอิสระ และฝึกอบรมพนักงานขาย ให้เชี่ยวชาญเรื่องสินค้าและการขาย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และสร...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,500 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นการขาย)
23 Aug 19
2 . พนักงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ - ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
• ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ลูกค้าตามบ้าน หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • ให้คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นกับลูกค้า ** บริษัท ฯ มีการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนเริ...

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,600 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
23 Aug 19
3 . ผู้ตรวจสอบภายใน
-ตรวจสอบระบบบัญชี-การเงิน ของบริษัทฯ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ) -ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ-ขอซื้อ-สั่งซื้อ -ตรวจสอบระบบคลังสินค้าและสโตร์ -ตรวจสอบจ่ายการเงินเดือน/ค่าแรง และสวัสดิการต่างๆ -ตรวจสอบร...

BNS WOOD INDUSTRY CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
19 Aug 19
4 . นักวิจัย
รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และติดตาม ผลการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ และศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
5 . หัวหน้าแผนกบริหารค่าจ้าง
รับผิดชอบการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
6 . วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษางานด้านเครื่องกล/ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 Aug 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs