JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . นักวิจัย
รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และติดตาม ผลการตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ และศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น 3.ทำตัวอย่างสำหรับทดลอง ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 4.จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อนำเสนอลูกค้า 5.ทดสอบคุณสมบัติของวัตถ...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
14 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs