JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานคลังสินค้า (สาขาสมุย)
1. ควบคุมดูแล บันทึกจำนวนสินค้า การรับ-จ่ายสินค้า การจัดการตรวจสอบสินค้าตามระบบควบคุมสินค้าให้ได้ตามมาตราฐานสูงสุด 2. จัดสถานที่เก็บสินค้าให้สะอาด การวางจัดเรียงให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษา 3. จัดหมวด...

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)
1 อัตรา
23 Aug 19
2 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (สาขาท่าชนะ) รับสมัครด่วน!
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 Aug 19
3 . พนักงานบริการจัดส่งสินค้า
1. ควบคุม ดูแลการจัดคิวและเส้นทางรถขนส่งให้ออกตรงตามกำหนดเวลาและสินค้าครบถ้วน 2. ควบคุมการโทรยืนยันเวลานัดหมายการจัดส่งกับลูกค้า 3. ตรวจสอบและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลานัดหมาย...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
23 Aug 19
4 . หัวหน้าคลังกระจายสินค้า (ฺBranch Supervisor) (ประจำ สมุย)
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้า ในคลังสินค้า - ควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท - ตรวจสอบขั้นตอนการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท - ให้คำปรึกษาการขนส่งสินค้ากับพนักงานขนส่ง - ดูแลผู้ใ...

บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 Aug 19
5 . Store (Male) - Khao Sok Suratthani
1.ดูแล เช็คสต็อก คลังสินค้า 2.ซื้อของตามใบสั่งซื้อ 3.ขับรถไปส่งของตามสาขา 4.ติดต่อประสานงานการซื้อของกับสาขา 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
6 . Logistics Staff (สาขา จ.สุราษฎร์ธานี)
- Logistics Staff งานด้านคลังสินค้า

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary รายเดือน
23 Aug 19
7 . Fleet Supervisor-หัวหน้างานจัดส่ง (สุราษฎร์ธานี)
- รับพัสดุ คัดแยกพัสดุ และจัดเตรียมพัสดุให้พร้อมต่อการจัดส่ง - บริหารเส้นทางการจัดส่งพัสดุ - บริหารจัดการ สื่อสาร และกระตุ้นการทำงานของบุคลากรภายในHub (พนักงานขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์) - แก้ไขปัญห...

Manpower (Thailand) สาขาหาดใหญ่
1 Position
Salary 25,000 + ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ (รายเดือน)
21 Aug 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจภาคใต้รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบงานจัดหาชีวมวลและไม้ยางพาราแปรูปภาคใต้ • บริหารจัดการคลังสินค้าและท่าเรือศูนย์ธุรกิจภาคใต้ • บริหารจัดการขนส่งสินค้า ศูนย์ธุรกิจภาคใต้ • ผลักดันให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ** ปฏิ...

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . Administration Executive
- จัดทำเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - บริหารจัดการงานด้านธุรการภายในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อ...

บริษัท บลู โอเชี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs