JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  79 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และรับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน -กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) -กะเย็น 13.00 - 21.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 09.00 - 17.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000.-
22 Jul 19
3 . พนักงานปฏิบัติการ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาตลาดดาว เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. - แคชเชียร์ - บริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
22 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุราษฏร์ธานีรับสมัครด่วน !
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
22 Jul 19
5 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำเกาะสมุย
-นำเสนอขายระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน -ประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง -เขียนแบบการติดตั้ง งบประมาณค่าใช้จ่าย -ออกแบบพบลูกค้า หรือดูหน้างานกับฝ่ายขายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคข...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
22 Jul 19
6 . Agent Coordinator (สาขาเกาะสมุย)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ เอ็ทน่าฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะ...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
22 Jul 19
7 . sales engineer
หน้าที่: งานนำเสนอสินค้าเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลและคลินิค ส่งมอบและสาธิตเครื่องมือแพทย์ คุณสมบัติ: เพศชาย 25-45 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ทำยอดขายตามเป้า มีคอมมิชชั่นให้ มีควา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
8 . Project Manager/Project Engineer/Site Engineer (โครงการก่อสร้างโรงแรม-เกาะสมุย)
ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด

บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . Transport Supervisor (Hub Surat)
- กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า รวมถึงเอกสารและข้อมูลในระบบที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน - วางแผนการขนส่งสินค้า เตรียมรถขึ้นสินค้าให้ทันกำหนดเวลา และควบคุมการการขนส่ง...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
10 . หัวหน้ากะ
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
11 . Plant Manager
- ควบคุมดูแลการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี - ดูแลงานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- จัดทำเงินเดือน,ค่าแรง,ค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม - สวัสดิการต่างๆ - งานที่เกี่ยงข้องกับแผนกบริิหารงานบุคคล

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
13 . วิศวกรโครงการ
-ควบคุมดูแลกระบวนการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลตามโครงการก่อสร้าง -แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีความรับผิดชอบสูง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-เปรียบเทียบราคาสินค้า -ออก P/O

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
15 . สัตวแพทย์ สาขาสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
รักษาสัตว์เลี้ยง / งานอายุกรรม /ผ่าตัด และควบคมดูแลการทํางานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ เช่น 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ ป่วยในตามหลักท...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
16 . Spa Manager (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พักฟรี/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ควบคุมดูแลและจัดการวางแผนงานภายในแผนกสปาให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงแรม • ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงแรมและกฎระเบียบข้อบังคับ • บริหารจัดการและประสานงานส่ว...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ฯ/ที่พักฟรี/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ดูแลการเบิกใช้สินค้าในคลัง และลงบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ • ตรวจรับสินค้าที่มาจัดส่ง และตรวจสอบคุณภาพสินค้า • ตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการประสานงานกับแผนกจัดซื้อ • ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยว...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
18 . พนักงานเสิร์ฟ (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พัก/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ต้อนรับลูกค้า/คอยรับออร์เดอร์ลูกค้า • ดูแลบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆบนโต๊ะและภายในห้องอาหาร • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่า...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายขาย HORECA (สาขาสมุย)
1. วางแผน วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายให้ได้ตามเป้าหมายในเขตที่รับผิดชอบ 2. ควบคุมดูแลพนักงานขายและพนักงานที่ปฎิบัติงานภายในสาขาให้ปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 3. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็...

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+Incentive วัดจาก KPI +ค่าสึกหรอรถยนต์+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น 3.ทำตัวอย่างสำหรับทดลอง ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 4.จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อนำเสนอลูกค้า 5.ทดสอบคุณสมบัติของวัตถ...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
22 Jul 19
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs