JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  85 Positions      
Sort By 
1 . Section Manager - Customer Development ประจำสาขาเกาะพะงัน
- รับผิดชอบยอดขายสินค้าของกลุ่ม HORECA - ขยายฐานสมาชิก และเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าภายในสาขา - ออก visit ลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์ยอดขาย รวมถึงจัดทำ Action Plan เพื่อเพิ่มยอดขาย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 Jun 19
2 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำเกาะสมุย
-นำเสนอขายระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน -ประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง -เขียนแบบการติดตั้ง งบประมาณค่าใช้จ่าย -ออกแบบพบลูกค้า หรือดูหน้างานกับฝ่ายขายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคข...

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
25 Jun 19
3 . พนักงานปฎิบัติการขนส่ง (สุราษฎร์ธานี)
- รวบรวมความต้องการใช้รถขนส่งจากลูกค้า - จัดเตรียมคิวรถขนส่ง และประสานงานกับรถขนส่ง - ติดตามสถานะรถขนส่ง - จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานขนส่ง

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary 350 - 500 บาท/วัน + OT
25 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุราษฏร์ธานีรับสมัครด่วน !
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
25 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและหัวหน้างานคลังสินค้า ประจำสมุทรปราการหรือเกาะสมุยรับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า • ดูแลการเก็บรักษาสินค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า • นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี)
• ดูแลระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ระบบปะปา ระบบน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย • ประสานงาน ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขระบบต่างๆภายในโรงแรม เชิงเทคนิค • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
7 . บาร์เทนเดอร์ (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พักฟรี/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ผสมเครื่องดื่มตามคำสั่งของลูกค้า • จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องดื่มตามรายการ (Menu) ที่นำเสนอ • ทำความสะอาด จัดเตรียม และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเสม...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
8 . แคชเชียร์ห้องอาหาร (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พักฟรี/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ใช้เครื่องคิดเงิน รับชำระเงินจากลูกค้าภายในห้องอาหาร • บริการลูกค้าที่ จุดรับชำระเงิน

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
2 Position
Salary 10,000 - 12,000
25 Jun 19
9 . หัวหน้ากะ
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
10 . Plant Manager
- ควบคุมดูแลการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี - ดูแลงานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
11 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- จัดทำเงินเดือน,ค่าแรง,ค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม - สวัสดิการต่างๆ - งานที่เกี่ยงข้องกับแผนกบริิหารงานบุคคล

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
12 . วิศวกรโครงการ
-ควบคุมดูแลกระบวนการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลตามโครงการก่อสร้าง -แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีความรับผิดชอบสูง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
13 . สมุห์บัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชี
-ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน -บันทึกและตรวจสอบบัญชีต่างๆได้ -สมุหฺบัญชีสามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
14 . Sales Executive (สุราษฎร์ธานี)
-นำเสนอขายเครื่องถ่ายเอกสาร ( Multi Function Digital Printing ) ยี่ห้อ Konica Minola มีทั้งจำหน่ายและให้เช่า

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
25 Jun 19
15 . Graphic Design (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พักฟรี/อาหารฟรี)
• ออกแบบสื่อทางการตลาดต่างๆ • คิดแผนงานการทำ Marketing บนสื่อ Internet ต่างๆ ลงโฆษณาตามเว็ปไซต์ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
16 . พนักงานเสิร์ฟ (ประจำเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี/มีที่พัก/อาหารฟรีทุกมื้อ)
• ต้อนรับลูกค้า/คอยรับออร์เดอร์ลูกค้า • ดูแลบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆบนโต๊ะและภายในห้องอาหาร • ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่า...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
17 . Account Executive (Sale) สินค้าไอที ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้กับ Dealer (ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์สินค้าไอที) 2. แสวงหากลุ่มลูกค้ารายใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม 3. ติดตามผลกา...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
18 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) ปฏิบัติงานจ.สุราษฎร์ธานี และจ.กระบี่รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลงานออกแบบระบบ Water Treatment ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงการจัดการมลพิษทางอากาศ - อัพเดทระบบมาตรฐานบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งเเว...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
19 . ช่างไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี, กระบี่)Urgently Required !
รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาปฏิบัติงานกะ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานเดินได้อย่างต่อเนื่อง มีความสูญเสียจากระบบไฟฟ้าน้อยที่สุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
20 . HR Supervisor (Surat Thani)
บริหารจัดการงานของฝ่าย HRภายในบริษัทฯ ต่างๆดังนี้ 1.ด้านการสรรหาพนักงาน 2.ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 3.ด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของบริษัท และดูแลพนักงานให้ปฎิบัติกฎระเบียบของบริษัท 4....

บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
  85 Positions      
Sort By 
Disability Jobs