JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  30 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบ ควบคุมบุคคล ยานพาหนะ เข้า-ออก พื้นที่บริษัทฯ - บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน - บันทึกบัตรผ่านผู้เข้ามาติดต่อ - รักษาความปลอดภัยตามที่นายจ้างกำหนด

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / Northeast Water (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สอบราคาและจัดทำใบเปรียบเทียบราคา - ออกใบสั่งซื้ออะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง - บันทึกซื้อในระบบ ERP - ติดต่อและกำหนดวันรับสินค้ากับ Suplier

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / Northeast Water (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- บริหารกระบวนการทำงานของคลังสินค้า ความปลอดภัย - บริหารควบคุมความแม่นยำของสินค้าคงคลัง พร้อมรายงาน - ควบคุมประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่งในการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย - พัฒนาการทำงานเป็นทีม และบริ...

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / Northeast Water (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
4 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
- วางแผนควบคุมการจัดส่ง - วางแผน พัฒนา ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง - วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / Northeast Water (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- บันทึกรับสินค้าทั่วไป - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน - กระทบยอดผลต่างจากการตรวจนับสินค้า - ควบคุมการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย - ควบคุมดูแลการเบิกและเคลียร์เงินทดลองจ่าย - ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.0...

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / Northeast Water (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
6 . หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการรับวัตถุดิบ, เอกสารการรับสินค้าทั่วไป - ตรวจสอบการยื่นแบบภงด.1, 3, 53 และภพ.30 - บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำท...

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / Northeast Water (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
7 . Sales Executive (ประจำสาขาสุรินทร์)
• ดูแล และอธิบายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าในโชว์รูม • อธิบายวิธีการใช้เครื่องทำกาแฟ ให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อเครื่องทำกาแฟ • ออกเอกสารทางการขายต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoi...

Boncafe (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + (ค่าน้ำมัน 8,000.-) + คอมมิสชั่น
18 Sep 19
8 . Sales Coordinator ประจำ จ.สุรินทร์ รับสมัครด่วน!!
1. Coordinating Sales Activities between customers and internal Staff 2. Issuing quotation, Sales Order, pick Slip and Invoice 3. Follow up Sales enquires 4. Coordinatin delivery schedules 5. foll...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
18 Sep 19
9 . Branch Services Manager (ประจำ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ) ด่วน!!Urgently Required !
-Responsible for all operations of the branch both sales and services. -Developing business plan for Branch Operation in accordance with company goal and strategy. -Ensuring that revenue target of p...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 60,000 (หรือตามตกลง)
18 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (สุรินทร์)รับสมัครด่วน !
• จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อ • วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น • จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ • สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary (ตามโครงสร้างบริษัท)
18 Sep 19
11 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
1. งานธุรการทั่วไป : ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ได้สำเร็จ โดยมีหน้าที่ติดต่อประสานงานภายนอก-ในบริษัทฯ / ควบคุมงานพิมพ์เอกสาร , เก็บเอกสารสำคัญบริษัทฯ, จัดสถานที่ประชุมสัมมนาและจองห้องพัก เป็นต้น 2. ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
12 . หัวหน้าแผนกกฎหมายและหลักทรัพย์
1. ตรวจสัญญา : สัญญามีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยทำหน้าที่ตรวจเอกสารสัญญาเกษตรกรที่ปลูกอ้อย เพื่อให้นำสัญญาไปใช้ทางกฎหมายได้จริง 2. ดำเนินคดี : เอกสารที่นำไปใช้สามารถใช้ได้ โดยทำหน้าที่ดำเนินคดีความตามก...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ประสานหลักทรัพย์
1. เก็บเอกสารหลักทรัพย์ บันทึกข้อมูลหลักทรัพย์ในคอมพิวเตอร์ : การจัดเก็บและการคีย์ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ โดยทำหน้าที่รับเอกสาร หลักทรัพย์จากแผนกบัญชีเกษตรกร / ตรวจสอบหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ใช้ต...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
14 . นิติกร
1.ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและแจ้งการบอกเลิกการเช่ากรณีต่าง ๆ ฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 2.งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา ตรวจสอบหนังสือและสัญญาต่าง ๆ และดำเนินคดีให้หน...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
15 . หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร
กลยุทธ์และความเสี่ยง : ตามเป้าหมาย Vision Mission ของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมและกำหนดแผนการทำงานให้ฝ่ายต่างๆ ทราบและเข้าใจตรงกัน / จัดทำแผนงานออกมาให้เป็นรูปร่าง พร้อมนำความเด่นของบริษัทฯ ออ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
งานด้านการตรวจสอบภายใน : ผลงานได้ตามแผนงานประจำปี , ถูกต้องแม่นยำละเอียดรอบคอบ , สามารถวัดมูลค่าและผลลัพธ์จากผลงานออกมาเป็นตัวเลขได้ โดยทำตามแผนงานประจำปีของส่วนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2. งานด...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบในการสำรวจตลาด หาแนวคิดใหม่ๆ ประสานงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้าใหม่รวมถึงการวางแผนการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้แก่บริษัทและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
1. สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละฝ่าย ตามตำแหน่งงาน รวบรวมสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำแผนฝึกอบรม 2. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี นำเสนอผู้บังคับบัญชา และนำเสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ 3. จัดฝึกอบรมหลัก...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
19 . ผู้จัดการส่วนควบคุมและตรวจสอบระบบบริหาร
1. ดำเนินและควบคุมแผนงานประจำปีของส่วนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2. ประธานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Committee) 3. ประเมิน Internal Audit Committee และวิเคราะห์ผลงานของที...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
20 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
1.ควบคุมการคัดแยกขยะที่ถูกประเภท : ความสะอาดในพื้นที่บริษัทฯ โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลการคัดแยกขยะอันตราย, ขยะรีไซเคิลหรือขยะทั่วไป 2.ควบคุมดูแลการดับกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียและการปรับสภาพน้ำ : ความ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs