JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Technicians
  2,756 Positions      
Sort By 
21 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำศูนย์อาหารเดอะสตรีท รัชดา
ซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา สี ภายในศูนย์อาหารร้านค้า รับเรื่องการซ่อมจากร้านค้า และงานธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 Jun 19
22 . Branch Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงสาขา (HUB Fashion Island ) ด่วน
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** 1. ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสาขากรุงเทพฯ 2. ควบคุมและประสานงานกับผู้ร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jun 19
23 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า ประปา สี แก๊ส ทั่วไป) ประจำร้านบ้านสุริยาศัย สุรวงศ์
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา สี แก๊ส และอื่นๆ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
24 Jun 19
24 . ช่างเชื่อม-อีเว้นท์ (ธุรกิจเบียร์) ชลบุรี
- จัดทำงานเชื่อม/เหล็ก ที่เกี่ยวข้องของป้ายต่าง ๆ ติดตั้ง อุปกรณ์งานเหล็ก ตกแต่งสถานที่ - ตรวจเช็คอุปกรณ์งานเหล็ก ให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด - ติดตั้งป้ายอุปกรณ์งานเหล็ก ก่อนเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jun 19
25 . ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์ (สายธุรกิจเบียร์) ชลบุรี เพชรบูรณ์ อุดรธานี
- จัดทำป้ายไฟฟ้า ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี เครื่องเสียง ตกแต่งสถานที่ - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง แสง สีให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด - ติดตั้งป้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี เคร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Jun 19
26 . ช่างเบียร์สด (ธุรกิจเบียร์) ระยอง นครราชสีมา เชียงใหม่ ลพบุรี ชัยนาท
- ดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้ง รื้อถอน เก็บรักษา เครื่องและอุปกรณ์ เบียร์สด - เยี่ยมร้านตามแผนงานที่กำหนดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า และจัดทำ Visit Card ที่ร้านค้า - ตรวจเช็คเครื่องและอุปกรณ์เ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Jun 19
27 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรระบบความเย็น - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
- ปฏิบัติงานการควบคุมการเดินเครื่องระบบความเย็น - ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานและสารเคมีประจำวันในระบบความเย็น - ทำรายงานเครื่องจักรในระบบความเย็นที่มีปัญหา - ดำเนินการประสานงานการตอบปัญหาที่เกิดขึ้น...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
28 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตโดยให้เครื่องจักรในสายการผลิตสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปริมาณตามที่กำหนดไว้แต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และเครื่องจัก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
29 . Electronics Technician / Engineer
Duties and Responsibilities - Install and keep preventive maintenance Taxi topper (LED Screen) system on Taxis. - Maintaining electronic assets and electronic troubleshooting . - Be able to analyze...

Saraff Global of Companies Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000
24 Jun 19
30 . Security System Officer ดูแลงาน GPS และกล้องCCTV ประจำสำนังานสาธุประดิษฐ์
-ดูแลและติตดั้งระบบ GPS และกล้องCCTV -บันทึกข้อมูล และตรวจสอบงานด้าน GPS

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
Salary 15,000-17,000
24 Jun 19
31 . รับสมัครช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ รายได้ 18,000++
- ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 18,000++
24 Jun 19
32 . ช่างเทคนิคด้านโสตทัศนูปกรณ์ (Audio and visual technician) ประจำ BTS ช่องนนทรีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในห้อง - เน้นงานดูแลระบบเครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ อำนวยความสะดวกในห้องประชุม - ดูแลต...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา (ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
Salary 16,000 - 22,000 บาท
24 Jun 19
33 . ช่างเทคนิค (ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) สัญญาจ้าง 2 เดือนรับสมัครด่วน !
งานช่าง ติดตั้ง ตรวจแก้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jun 19
34 . ช่างเทคนิค เขตพื้นที่ สระบุรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์รับสมัครด่วน !
งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้เคเบิลทองแดง ADSL และ Fiber 2 u และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดด้านล่าง

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
35 . ช่างเทคนิค พื้นที่ พัทยา14 อัตรา ชลบุรี 10 อัตรา มาดตาพุด 6 อัตรา, ระยอง 4 อัตรารับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ตรวจแก้ ย้าย รื้อถอน บำรุงรักษาโครงข่ายสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และงานด้านช่างเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สนใจสมัครผ่านงานได้ที่ www.tot-os.co.th หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-...

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
หลาย 34 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Jun 19
36 . ช่างเทคนิคกล้องวงจรปิด, Access Control, ระบบเสียงประกาศรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ในด้านเทคนิค การประเมินหน้างาน,การซ่อมแซม,การบำรุงรักษา และการบริการหลังการขาย ทางด้านระบบกล้องวงจรปิด Access Control ระบบเสียงประกาศและการสาธิตสินค้า

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด (AVIT COMMUNICATION CO., LTD.)
10 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป และขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
24 Jun 19
37 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
1. ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งบริษัท 2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาภายในบริษัท 3. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในบริษัท 4. ดูแล เครื่องจักรกระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ดูแล วางแผนบำ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามวุฒิ/ตามประสบการณ์
24 Jun 19
38 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงและขับรถ *** สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที

Plants Wall Products & Consulting Co.,Ltd
5-10 อัตรา
Salary ตามความสามารถ+ค่าตำแหน่งตามความชำนาญ+เบี้ยเลี้ยง+สวัสดิการบริษัท+และอื่นๆ ตามตกลง
24 Jun 19
39 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
20 อัตรา
Salary Negotiable / ต่อรองได้
24 Jun 19
40 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า ประจำแถวศาลายารับสมัครด่วน !
- ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน - ดูแลและบันทึก...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
5 อัตรา
Salary 9,750-12,000 บาท
24 Jun 19
  2,756 Positions      
Sort By 
Disability Jobs