JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,045 Positions      
Sort By 
1 . Training and Admin Officer (ประจำสำนักงานบางนา)
1.งานวางแผนการฝึกอบรม -สำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี -นำเสนอขออนุมัติแผนฝึกอบรม -นำเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอบรมปฐมนิเทศน์ 2.งานดำ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Dec 18
2 . HR-Supervisor ประจำสาขาบางบัวทอง
รับผิดชอบงาน HR ภายในสาขาทั้งหมดตั้งแต่ Recruit,Training,Benefit,Payroll รวมถึงรับผิดชอบการเป็น Duty รับผิดชอบการเปิดสาขาและความเรียบร้อยของสาขาในวันที่เป็น Duty

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
3 . Admin Recruitment เจ้าหน้าที่แผนกสรรหาและว่าจ้าง ( ประจำสำนักงานใหญ่ )รับสมัครด่วน !
สรรหาพนักงานตามตำแหน่งงานว่าง อัพเดตตำแหน่งงาน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-067-8153 คุณมาร์ช 02-067-8136 คุณมะนาว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
4 . HR ManagerUrgently Required !
- Assist in the establishment and improvement of human resources system construction such as company training, organizational development, performance appraisal, qualification system, employee relat...

Dongguan Glorystar Laser Technology CO.,LTD.
17 Dec 18
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)Urgently Required !
-ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ผู้สมัครงานให้เข้ามาสัมภาษณ์ -ควบคุมดูแลเอกสารการสมัครงานและเอกสารอื่นๆตามมอบหมาย -อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่,ตำแหน่งงาน,ผลประโยชน์ให้ผู้สมัคร -ดูแลผู้สมัครงานจนสิ้นสุดกระบวนกา...

TOPICA Native HR
1 Position
Salary 15,000 - 18,000 (ต่อรองได้)
17 Dec 18
6 . ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (HRD,OD,Training)
1.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน(Leadership Development) และหลักสูตรด้านภาษา พร้อมทั้งวางกรอบและตรวจสอบหลักการและเหตุผลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒน...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Dec 18
7 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (หนองจอก,สีลม,ฟอร์จูน)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน (รับผิดชอบงานสรรหาฯ เป็นหลัก) 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเม...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
17 Dec 18
8 . Trainer Supervisor ( กรุงเทพฯ และ จ.บุรีรัมย์ )Urgently Required !
- ทำการฝึกอบรมผู้เข้ารับอบรมตามหลักสูตรการอบรมที่กำหนดไว้ โดยสามารถดำเนินการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และข้อสอบการวัดและประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลงานสรรหาอัตรากำลังประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. วางแผนและบริหารการจัดหาอัตรากำลัง 2. คัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ รวมถึงการสัมภาษณ์เบื้องต้น 3. จัดทำข้อตกลงการจ้าง และสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
10 . เจ้าหน้าที่ payroll
1. จัดทำเงินเดือนและรายได้อื่นๆของพนักงาน โดยโปรแกรม B-plus 2. งานประกันสังคม และภ.ง.ด. 1 3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
17 Dec 18
11 . HR & Admin (ปฏิบัติงานที่อาคารซิตี้ลิงค์ ซอยเพชรบุรี 35)
- Support งานด้านต่างๆของฝ่าย HRM - แลงานด้านอาคารสถานที่ การแจ้งซ่อมภายในอาคาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท - อื่นๆตามที่ได้รับมอหมายจากผูบังคับบัญชา

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
12 . เจ้าหน้าที่สรรหา / ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่สรรหา - ดูแลติดตามเอกสารแรงงานต่างด้าว เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการคัดเลือก ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน ดำเนินการจัดเตรียมการปฐมนิเทศพนักงา...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
13 . เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
1.วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลงานด้านบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.งานสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกบุคคลากร 3.งานสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบข้อบังคับการทำงานกฎหมายแรงงาน ต่างๆ 4.งานอื่นๆ ท...

บริษัท เอ็กซ์เปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( CoCo Fresh Tea & Juice )
1 Position
Salary 9,300-19,500
17 Dec 18
14 . HR Supervisor / HR Officer ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ - จัดทำค่าจ้าง,เงินเดือน, Payroll ,ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานรายเดือนให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - ตรวจสอบ รายงาน Time Attendance และบันทึกสถิติ การขาด-ลา-มา...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
15 . Product Trainer (กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ) - ประจำอาคาร City Link ซอยเพชรบุรี 35
- พัฒนาทักษะการขายของพนักงานขาย (Call Center) - สอนและให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขาย (Call Center) - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในงานขายให้แก่พนักงาน Call Center - มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 19,000-23,000 (ตามประสบการณ์)
17 Dec 18
16 . Recruitment Specialist (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- สรรหาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมายจากช่องทางต่างๆ พร้อมกับทำการนัดสัมภาษณ์งาน - ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดกรองประวัติส่งให้กับทางต้นสังกัดพิจารณา - ทำการส่งตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพก่อนเร...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
17 Dec 18
17 . เจ้าหน้าที่ครูฝึก
1.ดำเนินการจัดฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน 2.ฝึกอบรมกำลังพล เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และให้มีระเบียบระหว่างปฎิบัติหน้าที่ 3.ประเมินผลการฝึกอบรมและแจ้งผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมพนัก...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
17 Dec 18
18 . Training Specialist (Academy)
• วางแผนพัฒนาและจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร • การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม • พัฒนากระบวนการทดสอบและประเมินผล • พัฒนาและจัดคู่มือฝึกอบรมสื่อการเรียนการสอน...

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
19 . HR Specialist
1.รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง 3.ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 4.พัฒนาประเมินผลและปรับปรุ...

Saffron Living Co.,Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
20 . Recruiter
- สรรหาพนักงานจากช่องทางต่างๆ เช่น Website, Social Media หรืออื่นๆ - วางกลยุทธ์ในการสรรหาพนักงาน - สร้างภาพลักษณ์ในการสรรหาพนักงานของบริษัทให้ดูดี - วิเคราะห์การทำงานของตำแหน่งที่สรรหา และหาคนที่เห...

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 17,000 - 20,000 บาท
17 Dec 18
  1,045 Positions      
Sort By 
Disability Jobs