JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,072 Positions      
Sort By 
1 . HRDรับสมัครด่วน !
งานฝึกอบรม (Training) - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ประสานงานการจัดฝึกอบรมภายนอกและภายใน สถานที่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - บันทึกประวัติการฝึกอบรมในระบบ - ยื่นเอกสารกับ...

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
Latkrabang Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
20 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้างอาวุโส (Senior Recruitment Officer)
- จัดทำแผนงานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ทบทวนแหล่งในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการขององค์กร - จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน - เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพ...

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), Zen Corporation Group Public Company Limited
2 อัตรา
20 Jul 19
3 . Auditor ตรวจสอบการทำงานต่างๆ อายุ 28 ปีขึ้นไป officeที่ สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
audit มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับมอบหมาย ว่าผิดปกติหรือไม่ (First in First out) ตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่าปฏิบัติตามนโยบายบริษัทหรือไม่

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 Position
Salary 18,000-25,000
20 Jul 19

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-25,000
20 Jul 19
5 . ธุรการแผนกบุคคล อายุ26 ปีขึ้นไป ประจำ อำเภอ สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเกี่ยวกับงานบุลคล เช่น การสรรหา คักเลือกใบสมัคร การเตรียมสัมภาษณ์เบื้องต้น - ควบคุมดูแลการยื่นประกันสังคม,เรื่องสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน และงานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมเอกสาร,วั...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary 12,000-22,000
20 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ค่าแรง)
1.ดึงเวลาประจำวัน 2.ลงบันทึกใบลา 3.สรุปโอทีประจำวัน 4.ประมวลค่าแรงตามระบบ B-PLUS 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (บางนากม.2.5, หนองจอก)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
20 Jul 19
8 . ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (HRD,OD,Training)
1.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน(Leadership Development) และหลักสูตรด้านภาษา พร้อมทั้งวางกรอบและตรวจสอบหลักการและเหตุผลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒน...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Jul 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์,ถ.จันทน์ รับผิดชอบภาคตะวันออก)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2 Position
20 Jul 19
10 . HR Generalist Urgently Required !
1. งานบริหารสัญญาจ้าง - จัดทำเอกสารพนักงานใหม่เพื่อส่งเอกสารให้กับแผนก Payroll - ดูแลพนักงานพร้อมประสานงานเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (VISA&Work Permit) การขึ้นทะเบียนคนงานสัญชาติญี่ปุ่น เป็นต้น 2. ค...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่สรรหาแรงงานต่างด้าว (Passport Visa Workpermit) (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
- สรรหา ตรวจสอบ Agency สำหรับนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่าและกัมพูชา - ดำเนินการประสานงาน จัดทำเอกสาร เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวกับภาครัฐ และ Agency - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำอกสารสำหรับขออนุญาตท...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
20 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer (ทำงานวันจันทร์-เสาร์)
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
14 . Recruitment Officer (New graduates are welcome)
- Establish a recruitment plan to help the delivery of long term plans to support the business growth. - Ensuring that the recruitment standards are maintained at the highest practicable level and th...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
20 Jul 19
15 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
16 . Senior Recruitment Officer
- ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สัมภาษณ์งานผู้สมัคร - จัดทำเอกสารรับพนักงานใหม่ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมรับสมัครงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 Jul 19
17 . หัวหน้างานฝึกอบรม
- Oversee full spectrum of overall Training activity and programs to ensure the company are achieved - Develop the strategy and training programs by deciding adaptation of training modules an...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลตอบแทน
- รับผิดชอบดูแลระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในการตรวจสอบเวลาการทำงาน คำนวณเงินเดือนและเงินพิเศษต่างๆเพื่อนำจ่ายให้กับพนักงาน - ดูแลระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำเข้าระบบบ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000-22,000 บาท
20 Jul 19
19 . Training Staff ประจำศูนย์กระจายสินค้าสามโคก จ.ปทุมธานี
- จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และ ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (Career Path)ให้สำเร็จตามแผนที่กำหนด - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามระบบ SYP, Distribution’s Option Program และ Graduate Trainee - ดำเนิน...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
20 Jul 19
20 . Personnel Admin ประจำศูนย์กระจายสินค้าสามโคก จ.ปทุมธานี
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล เช่น งานสวัสดิการต่างๆ - ประสานงานด้านกิจกรรมที่เกียวข้องกับงาน ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และตรวจสอบข้อ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
20 Jul 19
  1,072 Positions      
Sort By 
Disability Jobs