JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,324 Positions      
Sort By 
1 . คลังสินค้า
- จัดเรียงสินค้า แพ็คสินค้า - ยกสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - ทำงานเป็นทีม

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
3 Position
Salary 11,000-13,000
27 May 19
2 . พนักงานคลังสินค้า
1.ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า 2.รับสินค้าเข้าคลัง 3.pack สินค้า

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
3 . พนักงานคลังและจัดส่ง
1.จัดเตรียมสินค้าประจำวันตามออเดอร์ 2.แพ็คสินค้าตามออเดอร์ 3.จัดเรียงสินค้าขึ้นรถและจัดเรียงสินค้าในรถ 4.ติดรถขนส่งเพื่อจัดส่งสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า 5.ตรวจนับและเช็คสต็อกสินค้าตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท ฟู้ด อินโนวา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
27 May 19
4 . ผู้ชำนาญการฝึกอบรมการขับรถ (Driver Trainer)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนการทดสอบขับรถและการฝึกอบรมประจำปี - เสนอแผนต่อผู้บังคับบัญชา 2.กำหนดรูปแบบการฝึกอบรม - กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมการขับรถให้เป็นมาตรฐาน - จัดหาและจัดทำอุปกรณ์การอบรมให้เหมาะสมกับหลัก...

SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
5 . เจ้าหน้าที่จัดงาน วิเคราะห์ GPS (Esso ศรีราชา, บ้านโรงโป๊ะ)*ผู้ชายเข้ากะได้
- จัดงาน จ่ายงาน ให้พขร.ตามใบงาน - Monitor รถที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน - ตรวจสอบรถบรรทุกที่ทำผิดกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ - ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และพฤติกรรมของรถบรรทุกและ พข...

SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
6 . หัวหน้างานขนส่ง (Shell แม่กลอง, NGV สามโคก, LPG บางจาก) **เข้ากะได้
1. รับผิดชอบในการจัดส่งรถที่มีสภาพพร้อมใช้งาน เข้ารับงานตามที่กำหนด 2. บริหาร และจัดการชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงานของพนักงานขับรถ 3. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขั...

SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
27 May 19
7 . หัวหน้าสต๊าฟงานขนส่งสินค้า
1.บริหารจัดการรายได้ให้กับบริษัทตามเป้าหมาย 2.วางแผนงานและจัดการรถเข้าวิ่งงานให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ติดตามการเก็บใบงาน,ค่าใช้จ่ายเพื่อนำส่งบัญชีและวางบิลลูกค้าให้ได้ตามกำหนด 4.ติดตามรายการค้าง...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
8 . สต๊าฟงานขนส่ง
1.การรับงานและจัดงานรถบริษัทและรถร่วมทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2.การประสานงานและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า 3.ตรวจสอบสารเสพติด,แอลกฮอลสิ่งผิดกฎหมาย 4.การควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
9 . Warehouse Manager
1.บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแล วิธีการรับสินค้า การจัดเก็บ และการเบิกจ่าย สินค้าและวัสดุ ให้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้ 3.ควบคุมดูแลการตรวจนับส...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
10 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลจ่าย
จัดทำบันทึกจ่ายค่าขนส่งประจำเดือน และตรวจสอบการทำเอกสารใบส่งสินค้าประจำวัน ความรับผิดชอบหลัก -รวบรวมใบการจัดส่ง และจัดทำบันทึกจ่ายค่าขนส่งประจำเดือน -ตรวจสอบค่าขนส่ง และสรุปรายงานการรับสินค้าประจ...

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 May 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
27 May 19
12 . Store Keeper
1. ควบคุมปริมาณ MIN-MAX ของสินค้าคงคลัง 2. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดส่งสินค้า และนำเสนอหัวหน้าแผนกเมื่อพบปัญหา 3. กำกับ-ดูแลการตรวจเช็คสภาพสินค้า,การจัดเก็บให้อยู่ใน...

บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern CO,.LTD.)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 May 19
13 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
-ขับรถส่งสินค้าตามสาขาของบริษัทฯ -ยกของจัดเรียงสินค้าที่ต้องนำส่ง -ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามใบเบิกและส่งมอบให้ตรงตามเอกสาร -ดูแลรักษาความสะอาดรถและอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้่เสมอ

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 13,000-15,000 +ค่าเที่ยว+ค่าล่วงเวลา
27 May 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย5)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คดูแลสินค้า เข้า - ออก 2. จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออก 3. ยกและจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า 4. ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 5. จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่งหรือตรวจสอบ 6. ปฏิบัติหน้...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 บาท
27 May 19
15 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-รับออร์เดอร์จากหน้าร้าน/ลูกค้า -ประสานงานระหว่างหน้าร้าน/ลูกค้าและแผนกอื่นๆภายในองค์กร -ลงข้อมูลในระบบการสั่งสินค้า -จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000-15,000
27 May 19
16 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้า รายได้รวม20,000-25,000+ (ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย5)รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่...

KAMU KAMU Co., Ltd.
2 Position
Salary 20,000-25,000
27 May 19
17 . ด่วน ธุรการคลังสินค้า คลังบางเพรียง-สมุทรปราการ (ต่อสัญญาทุก 3 เดือน) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารของคลังสินค้า รับสินค้า เบิกจ่าย ยอดคงเหลือ - ดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
27 May 19
18 . Warehouse Officer/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจสอบการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2.ดูแล ควบคุม จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบ 3.ตรวจนับยอดสต็อคสินค้า จัดเตรียมสินค้า การเบิกจ่ายสินค้าตามออเดอร์ พร้อมจัดส่งให้ครบถ้วน ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
19 . Warehouse Fulfillment Manager/ผู้จัดการคลังสินค้าe-commerce
1.รับผิดชอบในการเลือกจัดเก็บและจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในระบบ e-commerce 2.สามารถจัดส่งสินค้าตามขั้นตอนในระบบทุกวันทำงานอย่างตรงเวลา 3.สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและรักษาคุณภาพได้ตาม...

บริษัท บูทรูม จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 May 19
20 . ผู้จัดการคลังสินค้า สาขาหัวหมาก ประจวบฯ สาขาตราด สาขาชัยภูมิ ด่วนมากรับสมัครด่วน !
วางแผน บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับ การรับ-จ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงควบคุมดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บ และตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การตรวจนับสินค้า การจัดสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง และเป็นไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 May 19
  1,324 Positions      
Sort By 
Disability Jobs