JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,255 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถบรรทุก
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Sep 18
2 . ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
1. บริหารการทำงานทุกหน่วยงานของคลังสินค้าและขนส่ง 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัด/ส่งทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวางแผนการทำงานให้ ทันตามกำหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน 3. วางแผนระบบสต๊อ...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.ดูแลและบริหารคลังสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 2.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร 3.วางแผนการทำงานและวางแผนกำลังคน 4.บริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
20 Sep 18
4 . ผู้จัดการแผนกศูนย์กระจายพัสดุ (โชคชัยร่วมมิตร-รัชดา)
-ควบคุมการขนส่ง และรับพัสดุถูกต้องทันเวลา -ควบคุมการคัดแยกกลุ่มพัสดุตามพื้นที่ และเส้นทางที่กำหนด -แก้ไขปัญหาเฉพาะของการขนส่ง - งานภายในคลังสินค้า -ควบคุมดูแลเอกสารค่าขนส่ง และการจ่ายค่าตอบแทน -จั...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
20 Sep 18
5 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาคู่ค้าธุรกิจขนส่ง
- สรรหารถผู้ประกอบการร่วมกิจการรายใหม่ - ติดตาม และดูแลเอกสารการทำสัญญา - ประเมินผลการให้บริการรถร่วมกิจการ - ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถร่วมกิจการประจำเดือน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
20 Sep 18
6 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (จ.ระยอง)
1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 3.จัดทำรายงานการขนส่ง 4.ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
7 . พนักงานคลังสินค้า หลายตำแหน่ง (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)
รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำคลัง Dynamic Complex ลาดหลุมแก้ว (คลังใหม่) - มั่นคง มีสวัสดิการ มีความก้าวหน้า - หลายตำแหน่ง 1. พนักงานรับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าจากผู้มาขนส่ง , ตรวจสอบเอกสารรับสินค...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ฐานค่าแรง 360 บาท/วัน (รวมรายได้ 400-500 บาท/วัน)
20 Sep 18
8 . Customer Service Officer (custom clearance)
- ดูแลและตรวจสอบเอกสารสำหรับการผ่านพิธีศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วน - ติดต่อประสานกับลูกค้า, เจ้าหน้าที่ศุลกากร, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ขนส่งเพื่อดำเนินการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น - ...

LEO Global Logistics Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Sep 18
9 . พนักงานสโตร์
1.ดูแลสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้า 2.รับสินค้าเข้าโกดัง เซ็คของลงสต็อก ตัดสต็อก 3.จัดของส่งสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ และ สินค่าต่างจังหวัด 4. สรุปรายการสินค้าที่ออกจากคลัง 5.ทำความสะอาดโกดัว 6.ทำหน้าที่...

บริษัท ไทยเรซซิ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 10,000 - 12,000
20 Sep 18
10 . Stock Controller (ประจำ เอกมัย 20)รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน - ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ควบคุมสต๊อคสินค้าของบริษัท Min- Max stock level - คีย์ข้อมูล สินค้า รับเข้าสินค้าและจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง - วางแผนการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริ...

กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP
1 อัตรา ด่วนมาก!
Salary ตามความสามารถ/ตามตกลง/สามารถพูดคุยต่อรองได้
20 Sep 18
11 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (งานก่อสร้าง)
- ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์ ภายในสต๊อค (ต้องมีความรู้ด้านวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน) - สั่งซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานเข้าสต๊อค ทั้งที่จำเป็นต้องเพิ่มและขาดลด (อุปกรณ์เกี่ยวกับงานก...

W&S Decoration Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามความสามารถ
20 Sep 18
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
วางแผนการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสินค้า เวลาการรับสินค้า และต้นทุนค่าขนส่งที่เหมาะสม ประสานงานติดตามสินค้า เอกสารต่าง ๆ และวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
13 . คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า -รับผิดชอบบริหารงานคลังบรรจุภัณฑ์ -การรับ-จ่ายสินค้า -ขับโฟล์คลิฟ -ตรวจสอบสินค้าเพื่อให้ตรงตามระบบคลัง -จัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ -อื่นๆตามคำสั่งของผู้...

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Sep 18
14 . พนักงานรับจ่าย 2 (ขับรถยก) (โรงงานรังสิต)
- ตรวจเช็คการรับ การเบิก-จ่าย วัตถุดิบ บบรจุภัณฑ์ สารเคมี และควบคุมการจัดเก็บ - บันทึกยอดรับ - จ่ายในระบบ SAP ให้ถูกต้องตรงตามจริง

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
20 Sep 18
15 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานคลังสินค้า
(ตรวจรับสินค้า, ตรวจสอบสินค้า, บรรจุสินค้า, เจ้าหน้าที่งานคลังสินค้า) หน้าที่ : ปฏิบัติงานต่าง ๆ สำหรับการจัดสินค้าตามออเดอร์และกระจายสินค้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
16 . หัวหน้างานตรวจรับสินค้า/เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า
วางแผนและ ควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท บริหารทีมงานที่บริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ(Auto Replenishment) ควบคุมการกระจายสินค้าสำหรับสิ...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 18
17 . New Store Tesco Lotus Express สาขาโค้งพิกุล จ.นนทบุรี
รับสมัครและสัมภาษณ์วันที่ 12,18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน้าสาขาเปิดใหม่ *แคชเชียร์ *จัดเรียงสินค้า *บริการลูกค้า *ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
20 Sep 18
18 . LPS Staff ประจำศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสสามโคก
- ดำเนินงานรักษาความปลอดภัยตามหน้าที่ประจำ ซึ่งทำให้สินทรัพย์ของบริษัทได้รับการปกป้องและศูนย์กระจายสินค้ามีความปลอดภัย - รักษาความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้าตลอดเวลา และปฏิบัติตามหน้าที่ประจำในการป...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
2 อัตรา
20 Sep 18
19 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง
- ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร ร่วมถึงงานระบบต่างๆภายในคลังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเรื่องตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การทำงานต่างๆในคลังส...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
2 อัตรา
20 Sep 18
20 . Operations Team Manager ประจำศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสวังน้อย
- Control hourly productivity - Manage daily Job Assignment completely - Managing daily absenteeism to the target - Ensure daily manpower to align with workload - Prepares operational schedules a...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
20 Sep 18
  1,255 Positions      
Sort By 
Disability Jobs