JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,209 Positions      
Sort By 
1 . พนักงาน Store พิการด้านการเคลื่อนไหว ( ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้)รับสมัครด่วน !
1. รับของ - จัดของจากแผนก Production 2. รับของ - จัดของ จากภายนอก ทุกประเภท 3. จัดของ ตาม Order ที่ได้รับ 4. จัดเรียงสินค้า 5. ขับรถโฟลคลิฟ ขนงานขึ้นรถ

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 9,300 - 10,000.- ขึ้นไป
17 Dec 18
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (กรุงเทพ)
- ยกสินค้า จัดเรียง จัดเก็บสินค้า - เบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ - จัดสต็อกสินค้า และวางตามจุดเพื่อขึ้นสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สาขาต่างจังหวัด เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.00 น. - สำนักงาน...

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
10 Position
Salary 9,000-12,000 บาท
17 Dec 18
3 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (กรุงเทพ)
- ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกภายในบริษัท - ตรวจสอบการขึ้นสินค้าส่งลูกค้า แต่ละใบ Invoice - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประชาชื่น)
1.รับสินค้าเข้าระบบ จัดเรียงสินค้า กระจายสินค้าตามออเดอร์ 2.ตรวจเช็คของ เช็คสต๊อก 3.บันทึกรายงานขนส่งแต่ละวัน 4.ติดต่อประสานงานกระบวนการจัดส่งพัสดุภายในคลังสินค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวห...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Dec 18
5 . พนักงานรับ-ส่ง พัสดุ ประจำพื้นที่ประตูน้ำ ด่วนมาก!!!
1.จัดส่งส่งพัสดุ/สินค้า ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.นำเสนอสิทธิประโยชน์ ด้านการรับส่งพัสดุ ให้กับลูกค้า

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
17 Dec 18
6 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า ประจำศูนย์จังหวัดระยอง สาขาบ้านเพ , สาขาห้วยโป่ง
สร้างความพึงพอใจให้ก้บลูกค้าภายในและภายนอก รักษาคุณภาพของงานบริการ ควบคุมต้นทุน สามารถปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผลตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ 1.ควบคมการจัดส่ง และรับพัสดุใหุ้ถูกต้องและตรงเวลา ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเเละบริหารความเสี่ยง (ประจำหลายจังหวัด)
- วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และแก้ไขปัญหา - ระบุกระบวนการทำงานหรือระบบข้อมูลของบริษัทเพื่อเสนอเเนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา - รับเ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
8 . Improvement Officer
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และบริหารประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการทำงานให้คุ้มค่า 3. ประสานงานร่วมกับ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
9 . พนักงานคัดแยกพัสดุ ประจำศูนย์กรุงเทพฯ (กะกลางคืน)
- รับพัสดุเข้าศูนย์กระจายสินค้า - คัดแยกพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน วัน / เวลา ทำงาน *** จันทร์ - เสาร์ 0.00-9.00 น ประจำศูนย์กระจายสินค้า วังใหม่, สุขุ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
50 Position
Salary รายได้รวมเฉลี่ย 15,000 บาท
17 Dec 18
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประชาชื่น (กะดึก)
1. ติดตามกระบวนการรับส่งพัสดุของศูนย์กระจายสินค้า 2. ติดต่อลูกค้า ประสานงานการรับส่ง 3. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทำรายงานเอกสาร 5. ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์กระ...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Dec 18
11 . Logistic Officer (Japanese Speaking) Urgently Required !
- Handle import and export shipment job. - Coordinate with forwarding agent for booking sea and air space. - Coordinate with Shipping agent for clear import shipment - Coordinate with warehouse for...

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000 Bath
17 Dec 18
12 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- ร่วมกำหนดนดยบายละจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท - วางแผน ออกแบบปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร้างของคลังสินค้าซึ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม มีประสิทะิภาพ และปลอดภัยใ...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000 บาท
17 Dec 18
13 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ (ด่วน)!!!รับสมัครด่วน !
1.วางแผนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 2.กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 3.บริหารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 4.ติดต่อปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
17 Dec 18
14 . หัวหน้าคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(ด่วน)!!!
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
17 Dec 18
15 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รวบรวบข้อมูล สถิติย์งานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าได้ 2. สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ 4. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความค...

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามข้อตกลง
17 Dec 18
16 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่งรับสมัครด่วน !
-กระบวนการเกี่ยวกับสินค้า 1.คัดแยก จัดเรียงเอกสารตามแผนขนส่ง 2.ตรวจเช็คนำหนักสินค้า ลงบันทึกเอกสารประจำเที่ยวขนส่ง 3.เขียนเบิก/จ่าย ใบเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆในแผนก 4.ตรวจสอบเอกสาร สินค้า และการรับค...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
17 . เช็คเกอร์
1.ตรวจสอบใบงาน เบิก-ฝาก ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมให้พนักงาขับรถโฟล์คลิฟท์ 2.ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สอบเทียบเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ประสานงานกับพนักงานขับรถโฟล์ค...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
4 Position
17 Dec 18
18 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-ส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณทล -ดูแลและตรวจสอบสภาพรถส่งสินค้า -ตรวจสอบสินค้าและเอกสารในการส่งสินค้าให้ถูกต้อง -ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงแผนกตัวเองเมื่อมีการร้องขอ -...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18

บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
17 Dec 18
20 . หัวหน้างานตรวจรับสินค้า/เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า
วางแผนและ ควบคุมดูแลการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท บริหารทีมงานที่บริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ(Auto Replenishment) ควบคุมการกระจายสินค้าสำหรับสิ...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
  1,209 Positions      
Sort By 
Disability Jobs