JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  758 Positions      
Sort By 
1 . 1.พนง.ธุรการ 2.CS.Shipping 3. พนง.Shipping(ตรวจปล่อยสินค้า) 4. พนง.รับส่งเอกสาร รับสมัครด่วน !
1. พนักงานธุรการ - รับโทรศัพท์ - พิมพ์-จัดเก็บเอกสาร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ยินดีรับผู้ที่กำลังศึกษา 2.CS.Shipping - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำเอกสารขาเข้าและ ขาออก - ติดต่อสายเรือ...

PERKIN LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
2 . Programmer Office
- เขียนโปรแกรมตามความต้องการของบริษัท - ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - สามารถพัฒนา web site ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL - แก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา ** หยุดเสา...

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 20,000-25,000 บาท
20 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (จัดหาสถานที่)
- จัดหาพื้นที่ ทำเลที่มีศักยภาพ เหมาะสมสำหรับการเปิดสาขา ร้านล้างรถโดยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ - สำรวจ เเละเก็บข้อมูลพื้นที่ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงาน และดำเนินการสัญญ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1. ดูแลทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ฝึกอบรมพนักงานของแผนก 3. ดูแลลูกค้าเสนอขายสินค้าและปิดการขายสินค้า

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
5 . นักเขียนบทความ
1.สร้างสรรค์เนื้อหาให้เป็นที่สนใจสื่อออนไลน์ Website 2.จัดทำเนื้อหาที่มี Keyword ที่รองรับ SEO ให้สามารถติด Google ได้ 3. ออกแบบกราฟฟิก บนเนื้อหาที่เขียนได้ 4. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์(หยุดวันอาทิตย์)

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
6 . ตัวแทนออกของ (Shipping)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรขาเข้า,เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อเดินงานพิธีการทางศุลกากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการ การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี...

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย 4.กระทบยอดธนาคารประจำวัน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ถ้...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
8 . Sales Executive
- ดูแลเกี่ยวกับงานขายระบบโทรศัพท์สำหรับ Call Center และระบบโทรศัพท์บน Cloud สำหรับธุรกิจยุคใหม่ - ลงพื้นที่เพื่อหาลูกค้าใหม่ พรีเซ้นต์สินค้า เพื่อขยายฐานลูกค้า - ติดตามลูกค้า ประสานงานด้านการขายกับล...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 Jul 19
9 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - ดูแลรักษาความสะอาดรถผู้บริหาร - รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

T.S.K Diamond Rental Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . เลขานุการ
1.ดูแลประสานงานภายในงานธุรการ 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
20 Jul 19
11 . พนักงานเช็คเกอร์รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - จ่ายสินค้าให้ฝ่ายขนส่ง ตามใบเบิกสินค้า - นับสต็อกสินค้าประจำวันให้กับฝ่ายบัญชี - ตรวจเช็ครับของคืนและแยกประเภทสินค้าจากขนส่ง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสิน...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
Salary เริ่มต้น สตาร์ท 9,750 ขึ้นไป ยังไม่รวมสวัสดิการ
20 Jul 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคล บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน บริหารผลตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
13 . Sales Executive (Based in พระราม3)รับสมัครด่วน !
สถานที่ปฏิบัติงานที่ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งที่ อาคาร อี เอ็ม เอส (พระราม 3) ประกอบธุรกิจประเภท จัดจำหน่ายและให้บริการซอฟแวร์ CAD 3D Solid Edge ซึ่งเป็นซอฟแวร์ สำหรับงานออกแบบ...

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000-30,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ + Incentive
20 Jul 19
14 . พนักงานจัดส่งรับสมัครด่วน !
-จ่ายงานให้พนักงานขับรถเทรลเลอร์ -วางแผนควบคุม ดูแล ตามงานพนักงานขับรถเทรลเลอร์ให้เป็นไปตามลูกค้าต้องการ -เตรียมเอกสารและใบงานทั้งหมดให้พนักงานขับรถเทรลเลอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ รับสมัครด่วน !
* ตรวจสภาพรถ / เช็ครถ / จัดรถให้พนักงานขับรถ * เติมน้ำมันรถหัวลาก * ดูแล/ประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ * อบรมพนักงานขับรถ * ดู GPS เพื่อติดตามสถานะของรถหัวลาก * งานเอกสารทั่วไปในออฟฟิศ * งานอื่นๆท...

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
16 . Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) / Sales Assistant (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
- นำเสนอบริการ ให้คำปรึกษา และแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับบริการ - ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม - ช่วยเสริมสร้าง สนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและทีมออฟฟิศ - รับผิดชอบเป้าหมายการขา...

บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 30,000+ (ตามผลงาน)
20 Jul 19
17 . ผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแล ควบคุม วางแผนการจัดการคลังสินค้าให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแล กำกับ ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 3.พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ...

บริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-45,000
20 Jul 19
18 . Human Resources Managerรับสมัครด่วน !
1.Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. 2.Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program. 3....

บริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด
1อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
19 . หัวหน้าบัญชีจ่าย
1.ตรวจสอบการบันทึกทุกหัวบัญชีรับ - จ่ายเงินสด เงินโอนให้ถูกต้องเเม่นยำภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมรายรับ รายจ่ายของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่วางไว้ 3.ควบคุมการออกใบวางนิลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาท...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธภาพ 2.จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ สรรหาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงความต้องการของหน่วยงาน 3.ทำการเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคาเครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม 4.ติ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
  758 Positions      
Sort By 
Disability Jobs