JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  688 Positions      
Sort By 
1 . โปรแกรมเมอร์
1.การควบคุมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ TMS/EDI ฯลฯ 2.การสรุปผลการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำวัน 3.การแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับทางผู้ใช้งาน 4.การายงานผลการปฎิบัติงานให้กับหัวหน้างาน...

บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 18
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง (Controller)
1. การรับข้อมูล "คำสั่งการขนส่ง (Delivery Order)" และการจัดรถ ประสานงานลูกค้ากับพนักงานขับรถ เพื่อรับสินค้าตามสถานที่ต่างๆ 2. การวางแผนการจัดส่ง (วางแผนรถออก/วางแผนรถเข้ารับสินค้า) 3. การบริหารจัดกา...

บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary โครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 18
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. การสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย การป้องกัน การลดอุบัติเหตุในการทำงาน และจัดทำรายงานนำเสนอนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา 2. การติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย และองค์กรหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 Aug 18
4 . พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
-ตรวจสอบระบบเอกสารการแจ้งซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เมื่อครบกำหนดตามระยะทางหรือเวลา -นำเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ ของส่วนงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *โปรดแนบรูปถ่ายการสมัครงานด้วยเท่านั้...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส รับสมัครด่วน !
- ประจำที่บริษัทต่างๆ ในเครือ CTI ซึ่งมีอยู่หลายที่ เช่น วิภาวดีรังสิต, พระราม 3, พระราม 4, อาคาร CTI โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัคร - ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงาน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
6 . นิติกรรับสมัครด่วน !
-จัดทำ ดูแลการให้เช่า หรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม งานทะเบียน -ติดตามหนี้สินต่างๆ -จัดทำสัญญาต่างๆ -ตรวจสอบ และแก้ไข ให้ความเห็นด้านกฎหมาย -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ -จัดทำประสานงาน เรื่อง อบรมดับเพลิงและอพยบหนีไฟประจำปี พร้อมทั้งจัดส่งทำรายงานผลการฝึกซ้อม -ประสานงาน และตรวจสอบผู้รับเหมาใน...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
8 . ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ประจำที่บริษัทต่างๆ ในเครือ CTI ซึ่งมีอยู่หลายที่ เช่น วิภาวดีรังสิต, พระราม 3, พระราม 4, อาคาร CTI โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัคร - ตรวจสอบการบันทึกและวิเคราะห์รายงาน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
9 . Programmerรับสมัครด่วน !
-ออกแบบและเขียนโปรแกรมตามความต้องการขององค์การ -จัดทำเอกสารการ Data Flow -จัดเก็บ Source Code -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
10 . Manager of Programmer / Developer / Software Engineerรับสมัครด่วน !
-Responsible for gathering and analysis requirement. -Design and Develop Web App and Mobile App. -Design database algorithm. -Responsible to verify and test product under requirement -Create docum...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate
20 Aug 18
11 . Sales Managerรับสมัครด่วน !
บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจขายหลอดไฟ LED แบรนด์ต่างๆ ให้กับลูกค้าองค์กร โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร และอื่นๆ รายละเอียดงาน -พัฒนาการขายและส่งเสริมการตลาด -วางแผนการขายและรายง...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000 -80,000 + Commission
20 Aug 18
12 . Project coordinatorรับสมัครด่วน !
- To be attached with Project Manager (if needed ) for visiting customer and / or meeting with customer. - To cooperate with Project Manager in accordance with daily/weekly/monthly/yearly activities ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
13 . Senior IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และ ระบบงานของบริษัท - วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT - ตร...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
20 Aug 18
14 . ช่างอาคาร (พระราม3)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบอิเล็คทรอนิกภายในอาคาร -จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับใช้งานใน...

CTI Logistics Co., Ltd.
2 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการ์ของผู้สมัคร
20 Aug 18
15 . Officer Assistant to Deputy Chief Executive (เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรองประธานบริษัท)รับสมัครด่วน !
-จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม -นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ -จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร -ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 35,000
20 Aug 18
16 . HR Managerรับสมัครด่วน !
วางแผน ควบคุม และติดตามงานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้า...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
20 Aug 18
17 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างลูกค้าในประเทศกับตัวแทนต่างประเทศ -ประสานงานระหว่างลูกค้าต่างประเทศกับทีมปฏิบัติการในบริษัท -เรียบเก็บ Invoice จากลูกค้า -ติดตามงานกับแผนกต่างๆ ในองค์กร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
20 Aug 18
18 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร -ช่วยงานด้านเอกสารในระหว่างวัน เช่น ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารภายใน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary 13,000 - 16,000
20 Aug 18
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ (ประจำลาดกระบัง)
1. เป็นตัวกลางในการประสานงานการซ่อมรถบัส รถตู้ รถเก๋งกับช่าง 2. สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของช่าง 3. สั่งซื้อและจัดหาอะไหล่ ติดต่อกับร้านอะไหล่ 4. ช่วยประสานงานการท...

บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3 Position
Salary 14,000 - 20,000
20 Aug 18
20 . พนักงานขับรถเก๋ง Camry/ รถตู้ Toyota/ รถบัส
1. ขับรถรับ - ส่งผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากโรงแรมใหญ่ในเมืองย่านสุขุมวิท, นานา, สีลม, สาทร, พระราม 9, รัชดา, พระราม 4 ฯลฯ ไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ และรอรับผู้โดยสารส่งกลับเข้าโรงแรมใหญ่ในเม...

บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3 อัตรา
Salary 17,000-25,000 บาท (พนักงานขับรถเก๋ง Toyota Camry, พนักงานขับรถตู้หลังคาสูง Toyota Commuter) / 20,000
20 Aug 18
  688 Positions      
Sort By 
Disability Jobs