JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  796 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการขนส่ง (Import)
- รวบรวมความต้องการใช้บริการขนส่งของบริษัท - ประสานงานกับรถขนส่ง และ Shipping ต่างๆ - ติดตามสถานะการขนส่ง - แก้ไขปัญหาระหว่างการขนส่ง และรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ *ปฎ...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
23 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ดูแลการจัดทำ พัฒนา และประเมินผลให้การปฎิบัติงานด้านการขนส่ง-คลังสินค้าเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือระบบคุณภาพอื่นๆ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
23 Aug 19
3 . Sales Support
-รับความต้องการลูกค้าในใช้บริการต่างๆของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ -จัดทำใบเสนอราคา -ติดตามความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า -เสนองานบริการด้าน ลอจิสติกส์ ของบริษัทต่อลูกค้า -สนับสนุนการขายบริการ คลั...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
23 Aug 19
4 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการทรัพยากรบุคคล
-ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ลาดพร้าว)
ขับรถรับและส่งให้ผู้บริหาร *ลักษณะการจ้างส่วนตัว (ผู้บริหารพักอยู่ลาดพร้าว ทำงานที่ สีลม) ** สนใจสมัครตำแหน่งนี้ สามารถ Walk-in เข้ามาสมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคาร ธาราสาทร ชั้น 8 ถนนสาทรใต้...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
6 . Business Develop & Solution Design
-เข้าพบลูกค้าร่วมกับทีม Sales และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประส...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
7 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ "วิ่งล่อง" (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)
รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า จัดส่งสินค้าไปยัง DC ของ 7-11 ต่างๆทั่วประเทศ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 20,000 - 25,000 บาท
23 Aug 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา
-ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมทั้งการต่อสัญญาทุกประเภทของบริษัทฯ และเอกสารด้านกฎหมายอื่นๆ -ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆแก่บริษัทฯ -วางแผนกลยุทธ์ระบบงานสัญญา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
23 Aug 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
23 Aug 19
10 . Programmer
• พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย • พัฒนา API เพื่อติดต่อกับส่วนงานอื่นๆ • พัฒนารายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
23 Aug 19
11 . พนักงานธุรการ แผนกบัญชี
- จัดเรียงใบแจ้งหนี้ - ออกใบวางบิล (PAPER+PDF) - จัดชุดใบวางบิล+ใบแจ้งหนี้ เพื่อส่งให้ messenger - ตรวจสอบจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ออกใบวางบิลในแต่ละวัน - วางบิล,รับเช็ค ทำงานวัน จ-ศ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary 400 - 500 บาท/วัน (ตามวุฒิการศึกษา)
23 Aug 19
12 . Sales Executive
-เข้าพบลูกค้า และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประสานงานรับทราบความ...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
23 Aug 19
13 . นักศึกษาฝึกงาน (ทรัพยากรมนุษย์,ลอจิสติกส์)
- ลอจิสติกส์ : ฝึกงานในส่วนงานเกี่ยวข้องกับงานขนส่ง คลังสินค้า และ ความปลอดภัย (สาทร,ขอนแก่น,ระยอง,เชียงใหม่) - นิเทศศาสตร์ : บริษัทมีแผนการจัดทำสื่อ VDO - Graphic เกี่ยวกับงานบริษัท (สาทร) - ทรัพยา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
23 Aug 19
14 . Data Analyst
- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า พร้อมศึกษาแนวโน้มทางธุรกิจ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย,ลดเวลา เพื่มบริการที่จะสร้างย...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
23 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน 4.แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
23 Aug 19
16 . พนักงานคลังสินค้า หลายตำแหน่ง (ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)
รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำคลัง Dynamic Complex ลาดหลุมแก้ว (คลังใหม่) - มั่นคง มีสวัสดิการ มีความก้าวหน้า - หลายตำแหน่ง 1. พนักงานรับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าจากผู้มาขนส่ง , ตรวจสอบเอกสารรับสินค...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ฐานค่าแรง 360 บาท/วัน (รวมรายได้ 400-500 บาท/วัน)
23 Aug 19
17 . Sales Coordinator (ประสานงานขาย)
- ติดต่อประสานงานกับ Vendors ต่างๆ ของบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สายการเดินเรือ Freight Forwarder หรือ Overseas Agents - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Together Freight International Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 15-20K ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Aug 19
18 . Customer Service (Freight Forwarder)
- จัดทำใบ Booking Confirmation, B/L, ใบขนสินค้าและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับ Vendors ต่างๆของบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถปฏิบัติงานภาย...

Together Freight International Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
23 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร ปสก.คีย์ใบขนสินค้า(โปรแกรม EDI Siam)จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครด่วน !
1.รับ-ส่งอีเมล์จากลูกค้า 2.จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า หรือ สินค้าขาออกโดยใช้ Software ทำใบขน 3.ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เช่น BL, Invoice, Packing List และอื่นๆ 3.ติดต่อประสานงานกับพนั...

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
20 . พนักงาน Part-time
- สแกนเอกสาร ถ่ายเอกสาร 3 เดือน

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
23 Aug 19
  796 Positions      
Sort By 
Disability Jobs