JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  44 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 1.ผู้จัดการสาขาฝึกหัด พื้นที่จังหวัดสกลนคร 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่จังหวัดสกลนคร,พื้นที่จังหวัดนครพนม **ลักษณะงาน และ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
18 Jun 19
2 . ผู้จัดการร้าน Brand Playboy (Shop Central อุบลราชธานี)รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและบริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้าในร้าน - ดูแลสต๊อกสินค้าประจำเดือน - ตรวจสอบยอดขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามแผนที่กำหนด - รวบรวมข้อมูลการขายเพื่อวิเคราะห์งานการขาย - กำกับดูแลรับผ...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
3 . Sales Executive (ประจำอุบลราชธานี)
- นำเสนอขาย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ - แนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย - วางแผนการขาย และทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ส่งรายงานการขายและรายงานวิเคราะห์การขายทุกสัปดาห์ - ดูแลเขตพื...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jun 19
4 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
2 อัตรา
18 Jun 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง
-ดูแล บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน -งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 14,000-14,500
18 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
- ทำบัญชี รายรับรายจ่าย บิล ภาษี ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ฯลฯ ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง - ใช้โปรแกรม Express และ Excel ในการทำงานเป็นหลัก - จัดทำเอกสารของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความละเอีย...

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,500-20,000 /+,-
18 Jun 19
7 . วิศวกรฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ - รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมี...

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000+
18 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง
-ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติิตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - กำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอด...

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
10 . ที่ปรึกษาด้านความงาม ประจำสาขาอุบลราชธานี
1. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ตรวจสอบ ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ 2. แก้ไข...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
3 อัตรา
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
18 Jun 19
11 . วิศวกรโครงการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง - Project Engineer !รับสมัครด่วน!
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง วางแผนการสั่งวัสดุเข้าหน้างาน ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน (consult) สำรวจ (survey) พื้นที่ก่อสร้าง จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อขออนุมัติและส่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
12 . ผู้รับเหมา งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง
รับเหมางานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง งานอาคารโรงพยาบาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
13 . ผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร
รับเหมาค่าแรงงานโครงสร้างและสถาปัตย์อาคารของหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
1 Position
Salary เหมาต่องาน
18 Jun 19
14 . ผู้รับเหมา งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารรับสมัครด่วน !
รับเหมางานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เช่น โรงพยาบาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
15 . วิศวกรโครงการ งานก่อสร้างอาคาร - Project Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารงานก่อสร้าง - ควบคุม-ตรวจสอบงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบและประมาณราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อขออนุมัติและส่งงวดง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาอุบลราชธานี
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 9,900 + คอมมิชชั่น
18 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส (จ.อุบลราชธานี)
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ - วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท - นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ (Profile ลูกค้า) ต่อผู้จัดการสาขา ตามลำดับ ...

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 Jun 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต้นทุน (ทำงานที่อุบลราชธานี)
- วางแผนดำเนินการตั้งค่า KPI เกี่ยวกับบัญชีผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับนโยบายของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย - มีพื้นฐานด้านค่าใช้จ่ายที่ดี สามารถจัดการระบบต้นทุนมาตรฐานได้ - จัดการควบคุมการคำนวณค่าใช้จ่าย ค...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
1 อัตรา
Salary 32,000 - 35,000 บาท
18 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมธุรกิจ-พื้นที่การตลาดส่วนกลาง เซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา และการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ -ตรวจสอบรูปแบบการจัดงานด้านการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า -ติดต่อประสาน...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jun 19
20 . ผู้จัดการ แผนกการตลาด เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
1.วิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2.กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการด้านการตลาด 3.สร้าง Traffice และสร้างภาพลักษณ์ให้กับศูนย์การค้า 4.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ 5.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jun 19
  44 Positions      
Sort By 
Disability Jobs