JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,206 Positions      
Sort By 
21 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ลาดพร้าว)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 18
22 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (พระนคร)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจั...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 18
23 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (บางนาตราด กม.10)
- จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ลูกค้า พนักงานขนส่ง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
20 Jul 18
24 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า(สระบุรี)
-บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล -วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง -จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน -สรรหา และควบคุมการทำงานของพนักงานจ...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary N/A
20 Jul 18
25 . AIS รับสมัครคลังสินค้า/จัดส่ง เงินเดือนประจำ16000
สถานที่ทำงาน หมู่บ้านกลางเมืองแยกรัชดา-ลาดพร้าว ติดปั้มน้ามัน ปตท. ถนนลาดพร้าว อยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว23 และ ซอยลาดพร้าว25 หน้าที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบอุปกรณ์ - สั่งซื้ออุปกรณ์ - จัดทำReport...

DMP Advanced Solution Network Co., Ltd.
1 Position
Salary 16,000
20 Jul 18
26 . พนักงานคลังสินค้า
1. กระจายสินค้า ตรวจเอกสารใบเบิก ประสานงานสาขา 2. บันทึกข้อมูลในระบบ 3. จัดส่งเอกสาร/สินค้า

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000-15,000
20 Jul 18
27 . หัวหน้างานภาษาจีน
ช่วยงานหัวหน้าคลังสินค้า(หัวหน้าเป็นคนจีนที่พูดไทยได้),รับผิดชอบและจัดการงานในสำนักงานและดูแลคนงาน

บริษัท อันคีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-20,000
20 Jul 18
28 . พนักงานคลังสินค้า
ย้ายของจัดการสินค้าในคลังสินค้า ทำความสะอาดคลังสินค้า

บริษัท อันคีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด
จำนวนหลายอัตรา
Salary 10,000-12,000
20 Jul 18
29 . ผู้จัดการพัฒนาระบบขนส่งรับสมัครด่วน !
- วางแผนจัดการรถขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - บริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนการจัดส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดส่งได้ตรงต่อเวลา - บริหารทีมงานและอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิท...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
30 . หัวหน้าสโตร์วัตถุดิบ / พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
หัวหน้าสโตร์ - วางแผน,ควบคุมการเบิกจ่าย,การรับวัตถุดิบ - ตรวจสอบข้อมูลการรับเข้า-การเบิกจ่ายระบบ - แก้ไขปัญหาวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามเอกสาร - ควบคุมการและตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ - บันทึก,สรุปรายงานการรั...

Engineer Plastic Products Co., Ltd
2 Position
20 Jul 18
31 . หัวหน้าฝ่ายยานยนต์
- ดูแลบริหารจัดการฝ่ายยานยนต์และสโตร์ให้มีประสิทธิภาพนรถ - มีแผนการบำรุงรักษารถ ยางรถยนต์ อะไหล่รถ (รถบัส) - ระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงานชองช่าง และพนักงาน - วางแผนการตรวจสอบงานซ่อมทั้งภายในและภาย...

บริษัท อะเมซิ่ง บัส ทัวร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000
20 Jul 18
32 . พนักงานคลังสินค้า / ขับรถโฟรค์ลิฟท์,RTรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดนับสินค้าเข้า - ออก - เป็นผู้ช่วยในการตรวจนับสินค้า - ดูแลความสะอาดพื้นที่และสินค้าในคลัง ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์ เว้นวันเสาร์ เวลา 07.45-16.45 น. **มี...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
หลายอัตรา
20 Jul 18
33 . เจ้าหน้าที่ธุรการ คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดทำ จัดเตรียม รวบรวมเอกสารขาเข้า - ขาออก เพื่อนำส่งลูกค้า รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า 2.บันทึกข้อมูลสินค้าขาเข้า – ขาออก และใบ Order สินค้า 3.จัดเก็บเอกสาร...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (รายเดือน)+ มีโอที + เบี้ยขยัน+ค่าอาหาร
20 Jul 18
34 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส (คลังสินค้าริ่มเกล้า ถ.พัฒนาชนบท3)
1. ควบคุมดูแลสินค้าเข้าและออก 2. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและจัดทำรายงานของหน่วยงาน 3. ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้า 4. ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
2 อัตร
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
35 . Checkerรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบสต๊อกสินค้าหน้าร้านในสาขาที่รับผิดชอบ -สรุปผลการตรวจสอบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -เดินทางไปตรวจเช็คสต๊อกต่างจังหวัดได้

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Jul 18
36 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สาขาเชียงใหม่)
- ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ - จัดสต็อกสินค้า และวางตามจุดเพื่อขึ้นสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - (เวลางาน 08.00 น. - 17.00 น.)

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
5 Position
Salary 8,000-10,000 บาท
20 Jul 18
37 . เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ (ประจำกรุงเทพ)
- ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกภายในบริษัท - ตรวจสอบการขึ้นสินค้าส่งลูกค้า แต่ละใบ Invoice - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานเป็นกะได้

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 18
38 . Inventory Officer
1.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือถายในคลังสินค้าของบริษัท 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3.ติดต่อประสานงานกับ ซัพพลายเออร์ ในการเคลมของคืนในกรณีต่างๆ 4.จัดทำเอกสารตัดสต็อคสินค้า 5.งา...

บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
2 Position
Salary 13,000-16,000
20 Jul 18
39 . หัวหน้าส่วนแผนกสโตร์
1.ดูแล สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแผนก 2.ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และความเคลื่อนไหวของสินค้า ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ตามหลักการ FIFO 3.รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 18
40 . พนักงานคลังสินค้า
* ดูแลรับผิดชอบการรับ-เบิกจ่ายสินค้า * ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้าและใบขอซื้อสินค้าโดยประสานงานกับฝ่ายบัญชี * คีย์ข้อมูลสินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูป * ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน ...

บริษัท สหพัฒน์ทีวีเซลส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
20 Jul 18
  1,206 Positions      
Sort By 
Disability Jobs