JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,245 Positions      
Sort By 
21 . พนักงานคลังสินค้า-รายวัน (ประจำ อ.หนองแค จ.สระบุรี)
1. รับจ่ายสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า 2. จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Apr 18
22 . หัวหน้าคลังสินค้า (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องของการรับ/จ่าย และจัดเก็บสินค้าใน Store - ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน Store / Logistic - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายขอ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 2) Chonburi
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
23 . หัวหน้าสโตร์วัตถุดิบ / พนักงานสโตร์(หยุดเสาร์เว้นเสาร์) รับสมัครด่วน !
หัวหน้าสโตร์ - วางแผน,ควบคุมการเบิกจ่าย,การรับวัตถุดิบ - ตรวจสอบข้อมูลการรับเข้า-การเบิกจ่ายระบบ - แก้ไขปัญหาวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามเอกสาร - ควบคุมการและตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ - บันทึก,สรุปรายงานการรั...

Engineer Plastic Products Co., Ltd
2 Position
21 Apr 18
24 . ผู้จัดการทั่่วไป(คลังสินค้า)
- ดูแลงานทั่วไป - รับผิดชอบประสานงานแต่ละแผนก - ดูแลออเดอร์ ปริ๊นซ์Picking slip ส่งงานให้Picker - ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของงานแพ็คสินค้า - วางแผนการทำงานOperation - แก้ไขปัญหาหน้างาน - ร่วมปร...

บริษัท โซโกะจัน จำกัด
1 Position
Salary 17,000-25,000
21 Apr 18
25 . พนักงานคลังเอกสาร ประจำศูนย์เชียงใหม่
- เป็นงาน Back Office หน้าที่คือ คัดแยกเอกสาร/จัดเก็บเอกสารของบริษัท การสแกนเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
21 Apr 18
26 . เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า
- ตรวจเช็คสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้า - ตรวจดูเอกสารการเข้า-ออกให้ครบและถูกต้อง - จัดเรียงสินค้าทั้งภายในและภายนอกคลังสินค้าได้

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
10 Position
Salary 9,300+โอที+เบี้ยเลี้ยง
21 Apr 18
27 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่งรับสมัครด่วน !
- วางแผนจัดเที่ยวรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด - ติดตาม ควบคุม ดูแลรถขนส่งสินค้าให้ส่งถึงปลายทางตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ...

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
1 Position
Salary 15-20K
21 Apr 18
28 . พนักงานคลังสินค้า (Checker)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้า - นับสินค้า - จัดรถ ตามบิลเอกสาร - จัดตั๋ว

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
2 Position
Salary 9,000-10,000 บาท/เดือน
21 Apr 18
29 . Transport Operation Manager รับสมัครด่วน !
-Assist in managing contracted port staff for crane operations -Assist in the management of ship loading operations -Ensure customs agent and port customs are aligned -Manage and monitor Port based...

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
1 Position
Salary N/A
21 Apr 18
30 . Admin ดูแลสต็อก Jewelry รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีสต็อกสินค้า/ ทำรายการจัดส่งสินค้า 2. ตรวจเช็คสินค้า จัดสินค้า ตาม Order เพื่อรอส่ง 3. ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังทุก 1 เดือน 4. จัดทำรายงาน Stock สินค้า การรับเข้า การเบิกจ่าย 5. ดูแลงาน...

LenYa Jewelry Co., Ltd.
1 Position
Salary 9,000 - 15,000
21 Apr 18
31 . ผู้จัดการฝ่ายคลังและขนส่ง
ดูแลรับผิดชอบงานในฝ่ายคลัง และขนส่ง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Apr 18

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
33 . ธุรการจัดซื้อคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารจัดซื้อ Spare part จากต่างประเทศ - ทำเอกสารรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก - ทำเอกสารรับ-จ่าย สินค้าเข้าออก - ปฏิบัติงานผ่านระ...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
21 Apr 18
34 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์/คลังสินค้า
1.ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.จัดสินค้าตามOrderลูกค้า 3.บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ส่งออกสินค้าให้ถูกต้อง 4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000-10,000
21 Apr 18
35 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- แพ็คสินค้า - ตรวจรับ ตรวจเช็คสินค้าที่เข้าคลังสินค้า - จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่กำหนด - จัดสินค้าตาม Order ลูกค้า

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000 ( ไม่รวม O.T)
21 Apr 18
36 . ผู้จัดการแผนกสต๊อกข้อมูล
บันทึกข้อมูล ตรวจนับสต๊อก ตรวจเอกสารการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆ ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Apr 18
37 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Operation Warehouse)
1. ตรวจสอบน้ำหนักสินค้าเข้า-ออกและทำรายงานการตรวจสอบ (สามารถใช้เครื่องชั่งน้ำหนักได้) 2. จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อท...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 12,000-15,000
21 Apr 18
38 . Key Account
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลงานความต้องการสินค้าของลูกค้า ระบบBSS ให้ทราบรายละเอียดและทำการConfirm เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการ 2. ตรวจสอบ ข้อมูลสถานที่ ที่ตั้งโครงการ รวบรวมข้อมูล และดำเนินการสร้าง...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
21 Apr 18
39 . พนักงานคลังสินค้า(สาขารังสิต)
• เบิกจ่ายสินค้าตามใบรายการส่งสินค้าได้ถูกต้อง • การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าตามตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนและทันตามเวลาที่กำหนด • ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และดูแลความสะอาด ความเป็นร...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
หลายอัตรา
21 Apr 18
40 . Warehouse ManagerUrgently Required !
1.Check goods receiving paper and record to ststem. 2.keep finished goods to area with in a day and tidy for moveing 3.record update data in microsoft Excel. 4.Analysis stock data in warehouse with...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 Position
Salary N/A
21 Apr 18
  1,245 Positions      
Sort By 
Disability Jobs