JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,198 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน(Inventory & Fixed Asset)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทรัพย์สินและ Material 2. Update ข้อมูลทรัพย์สินในระบบ Forma ประมวลค่าเสื่อมราคาและตรวจสอบมูลค่าทางบัญชีให้ถูกต้อง 3. ลงบันทึกเพื่อตรวจสอบตรวจเช็คและดูแลจำนวนวัสด...

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jan 18
22 . พนักงานดูแลสต็อกรับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตามรายการสั่งซื้อ - ดูแลสินค้า เข้า-ออก - นับสต็อกสินค้า - จัดเรียงสินค้าในสต็อก - ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00-18:00 น.

บริษัท เป่า ลี่ ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000
18 Jan 18
23 . เจ้าหน้าที่สต็อก
1.ทำสรุปสต็อกประจำวัน 2.คีย์ใบกำกับสาขา 3.เช็คสต็อกที่งาน EVENT 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 14,000-15,000
18 Jan 18
24 . พนักงานสโตร์(ประเภทประจำ-รายวัน)
จัดผลิตภัณฑ์เพื่อขาย, จัดสินค้าในสโตร์, รับ-ส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้ซัพพลายเออร์

Thai Sanko Co., Ltd.
Rojana Industrial Park 2, Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
18 Jan 18
25 . พนักงานยกสินค้า (วิภาวดี45) ด่วน!! กรอกใบสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลเลย
UNG MOTOR SHOP จำหน่ายปลีกและส่งน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อื่นๆ เป็นผู้นำในวงการธุรกิจมากว่า 30ปี พนักงานยกสินค้า มีหน้าที่ดังนี้ 1. จัดเรียง จัดเตรียม จัดส่ง ...

บริษัท อึ้งประภากร เทรดดิ้ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 350-400บาท/วัน(ขึนอยู่กับความสามารถและอายุงาน) + เบี้ยขยัน 40-60 บาท/วัน + เงินพิเศษอื่นๆ
18 Jan 18
26 . ผู้ช่วยหัวหน้างานปฎิบัติการขนส่ง (วังน้อย)
-กำกับควบคุมดูแลการขนส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ,รถส่งสินค้า -จัดทำสรุปรายงาน -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jan 18
27 . ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการขนส่ง (บางบัวทอง จ.นนทบุรี)
1.วางแผน วิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรวจสอบและติดตามการปฎิบัติงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลด้านการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำ รวบรวม ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jan 18
28 . Business Development (Analyst)รับสมัครด่วน !
- แสวงหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและนำเสนอข้อมูลอันสอดคล้องกับแผนการทำงานของฝ่ายและเป็นประโยขน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ารวมถึงออกแบบการทำงานต่าง...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jan 18
29 . พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านการปฏิบัติงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ - ตรวจนับ ตรวจสอบการบรรจุและสภาพสินค้าก่อนจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่คลังและก่อนจัดส่งถีงลูกค้า - ดูแลจัดการเบิกและบรรจุหีบห่อสินค้าให้เป็น...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 9,500 (ไม่รวม OT และอื่นๆ)
18 Jan 18
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการขนส่ง (บางบัวทอง)
- ควบคุม ดูแลงานด้านปฏิบัติการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาความรับผิดชอบให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท - ร่วมกำหนดแผนธุรกิจประจำปี และกำหนดกลยุทธ์ของฝ่ายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันน...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jan 18
31 . เจ้าหน้าที่ จ้ดสินค้า (คลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
1. จัดสินค้า 2. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้า

บริษัท ลายไทยกรอบรูป จำกัด
10 อัตรา
Salary 12,000-20,000 บาท
18 Jan 18
32 . พนักงานคลังพัสดุ ประจำบริษัท ไทยโคลอน สาขาภูเก็ต
1. รับเข้า-จ่ายออก สินค้าคงคลังพรัอมทั้งเช็คสต๊อกการจัดเก็บสินค้าในคลังให้เรียบร้อย 2. ตัดสต๊อกการ์ด 3. ดูและการเติมสินค้าหน้าร้า่น

บริษัท มาร์ซัน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Jan 18
33 . Production Control Assistant Managerรับสมัครด่วน !
Management production control,Delivery part control, Planning control

G-TEKT Eastern Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jan 18
34 . Checker
1 ตรวจนับ จัดเก็บและแจกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า 2. จัดเตรียมรายงานการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน 3. ตรวจสอบสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาทีกำหนด 4. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ได้ตามมาต...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
Amata City Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Jan 18
35 . พนักงานคลังสินค้า
1.จัดเก็บสินค้า เป็นหมวดหมู่ 2.ควบคุมการเบิกจ่าย - วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามระบบFIFO 3.ตรวจนับสินค้า วัตถุดิบ เข้า - ออก รายงานการตรวจสอบ 4.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่นๆ ที่ได้...

บริษัท คอร์เคมาตีส จำกัด
1 Position
Salary 12,000
18 Jan 18
36 . พนักงานคลังสินค้า-รายวัน (ประจำ อ.หนองแค จ.สระบุรี)
1. รับจ่ายสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า 2. จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jan 18

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
Salary 40,000 Bath
18 Jan 18
38 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Warehouse Staff)
- ตรวจรับวัตถุดิบและสินค้า ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ พร้อมประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ดูแลและส่งจ่ายวัตถุดิบ, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์หรือของต่างๆ ให้กับฝ่ายผลิตตามใบเบิกของอย่างถูกต้องแม่นยำ - ควบคุมการรับ...

บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial Rayong
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jan 18
39 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ชลบุรี)Urgently Required !
- ทำเอกสาร เบิก-จ่าย สินค้า - ควบคุมการรับจ่ายสินค้า และทำเอกสารสรุปการเบิกจ่าย - ตรวจรับสินค้า - ดูแลคลังสินค้า จัดเรียงสินค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** จันทร์-เสาร์ครึ่งวัน หยุด...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 12,000 บาท
18 Jan 18
40 . Inventory Section Manager
He/she is to supervise staffs, and, work with stock management system to serve warehouse and customer requirement. Scheduling periodic and monthly Cycle Count Plan to ensure all stocks in the warehous...

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary N/A
18 Jan 18
  1,198 Positions      
Sort By 
Disability Jobs