JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,216 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถยก (Forklift Driver) (โรงงานรังสิต)
- ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า และนำไปจัดเก็บตามที่กำหนด หรือส่งมอบให้รถขนส่งทุกประเภท ให้จำนวน ประเภท และคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วน ตามที่พนักงาน รับ-จ่าย หรือผู้บังคับบัญชากำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
20 Mar 18
2 . พนักงาน Production House
-จัดเฟอร์เตรียมเฟอร์เข้า-ออกและเข้าพื้นที่ของแต่ละ Brand -มีความรับผิดชอบในส่วนงานที่ต้องทำและได้รับมอบหมายในแต่ละงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
3 . ตรวจสอบสโตร์ Audit
1.รับสินค้า-ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ SPEC ที่สั่งซื้อ และตรงตามใบ PO 2.แยกใบกำกับภาษีกับสำเนาและแนบใบ PO เพื่อส่งบัญชี 3.ควบคุมการเบิก จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรง 4.ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานใน JOB นั้น...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
4 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ดูแล และควบคุมการจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพ 4. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบขบวนการจัดส่งให้ถึงลูกค้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Mar 18
5 . พนักงานติดรถส่งสินค้า
- จัดเตรียมสินค้าและตรวจเช็คเพื่อจัดส่ง - จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ - โหลดสินค้าให้กับลูกค้าตามเอกสารการขอเบิก - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้า

BuilderSmart Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 10,400 + Incentive 1,700 + OT.
20 Mar 18
6 . พนักงานพัสดุประจำหน่วยงานก่อสร้าง (Store Keeper)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการ รับ และ เบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานก่อสร้าง - งานธุระการและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
7 . Storage Operator (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ควบคุมการเบิกจ่ายของในคลังวัตถุดิบ - ขับรถโฟลคลิฟต์ตักคอยล์อลูมิเนียมเข้าไลน์ผลิตกระป๋อง - ประสานงานการเบิกจ่ายกับฝ่ายผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
8 . SCM Officer : Production Planning,Warehouse & Shipping (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ - วางแผนการผลิต - ดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
9 . พนักงานรับ - จ่าย
1.รับ - จ่ายสินค้า/วัตถุดิบ 2.บันทึกข้อมูล 3.บริหารพื้นที่การจัดเก็บ 4.ตรวจนับพาเลท Suppler 5.จัดเตรียมจ่ายสินค้า/วัตถุดิบ 6.ตรวจนับสต๊อกประจำเดือน ** ทำงานวันจันทร์-เสาร์

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
10 . พนักงานคลังสินค้า *เฉพาะผู้ทุพพลภาพ
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
11 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าคงคลัง
1.ตรวจนับสินค้าในคลังของศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 2.ทำรายงานการตรวจนับสินค้าคงคลัง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
20 Mar 18
12 . Warehouse supervisor
วางแผนควบคุมงานด้านวัสดุให้กับหน่วยงานต่าง, ควบคุมการรับสินค้าเข้า จ่ายสินค้าออก, การจัดเรียงวัสดุอุปกรณ์ และการตรวจนับสต็อคสินค้า

Lucky Building System Co., Ltd.
1 Position
Salary เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท
20 Mar 18
13 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์
-ขับรถโฟร์คลิฟ์ในคลังสินค้า -ขับรถยกสินค้าสเตนเลสยาว

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Mar 18
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.เบิกจ่ายอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป 2.คีย์ข้อมูลบันทึกรับ จ่าย ในโปรแกรม SAP /บ้านเชียง 3.นำส่งเอกสารส่งแผนกบัญชี 4.ตรวจเช็คสต็อกทุกสิ้นเดือน 5.ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
20 Mar 18
15 . หัวหน้างานคลังสินค้า (สาขาลำลูกกา)
1. Control worker operation make sure quantity & type of product is correct. 2. Control & monitor worker is discipline. 3. Talking worker operation about process & accident report every day. 4. Tra...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
16 . Manager - Transport (ประจำสาขาบางนา กม.18)รับสมัครด่วน !
- To ensure the operation of distribution service are carried out smoothly and comply with safety, meet customer's requirement and cost effectiveness - Responsible others related to distribution on ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
20 Mar 18
17 . Transport Supervisor
1. จัดอินวอยซ์ส่งสินค้า, กำหนดเส้นทางการขนส่งสินค้ากรุงเทพฯและต่างจังหวัดมอบหมายให้กับพนักงานส่งสินค้า และบริษัทขนส่ง 2.ควบคุมดูแลการจัดเรียงสินค้า และการยกสินค้าขึ้น-ลงรถขนส่งให้ถูกวิธีและรวดเร็ว ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้ารับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานภายในแผนกสโตร์วัตถุดิบ - ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบและการรับเข้าวัตถุดิบ - ควบคุมความถูกต้องของการเบิก-จ่ายสินค้า - จัดทำงานเอกสารสโตร์วัตถุดิบ

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
19 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบ 3. ควบคุมดูแลวัตถุดิบตรวจรับและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบเพื่อก...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
20 . อ่านมาตรค่าน้ำประปา ประจำหน่วยงาน กำแพงเพรช ปากดง
-จดมิสเตอร์น้ำ ตามบ้านต่างๆ -ขับรถเตอร์ไซ ได้ -พร้อมเรียนรู้เส้นทาง -มีความอดทน ขยัน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
3 อัตรา
Salary 7,000-1,000 บาท(ทำงาน 15 วัน)
20 Mar 18
  1,216 Positions      
Sort By 
Disability Jobs