JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,199 Positions      
Sort By 
1 . Merchandiser ส่วน Innovative Products (BKK)
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งสินค้า พร้อมพัฒนาระบบงานจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้าในการเบิกและจัดเตรียมสินค้า 3. วางแผนและดำเนินการส่งสินค้าให้กับ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมค่าน้ำมัน)
18 Jan 18
2 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager
- บริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้า พร้อมบริหารงบประมาณคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล พร้อมทำการวิเคราะห์และวางแผนงานในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ประสานงานร่วมกับฝ่ายต...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000
18 Jan 18
3 . PC Staff รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการควบคุมวางแผนการผลิต - ดูแลด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า - ควบคุม ดูแล จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

บริษัท เซอิฮัสซึ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 ตำแหน่ง ด่วน!!!
Salary N/A
18 Jan 18
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่งกล่อง
1. รับใบสั่งงานจากแผนกประกันคุณภาพ พร้อมตรวจสอบข้อมูลว่ามีการแนบใบรับรองคุณภาพ 2. ตรวจเช็คยอดสินค้าและคุณภาพให้ตรงกับป้ายปิดกระบะก่อนรับเข้าคลัง 3. บันทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าคลังลงในโปรแกรมสำเร็จร...

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000 บาทขึ้นไป
18 Jan 18
5 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ/ผู้จัดการส่วนงานคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมดูแลประสานงาน การรับวัตถุดิบเข้าใน โรงงานอินเทคค์ 3. ตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 4. ศึกษาและพัฒนาตนเอง...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
18 Jan 18
6 . Warehouse Staff
- ควบคลุม ดูแลการรับ การจัดเก็บ และการเบิก-จ่าย ตลอดจนการขึ้นสินค้าเพื่อนำส่งลูกค้า - ดูแลการเบิกจ่าย - สินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารการเบิก - จ่าย - จัดการเรื่องหมุนเวียน Stock ของสินค้าอย่างเหมาะสมตา...

Tomoe Asia Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ์N/A
18 Jan 18
7 . พนักงานคลังสินค้า
1.จัดเก็บสินค้า เป็นหมวดหมู่ 2.ควบคุมการเบิกจ่าย - วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามระบบFIFO 3.ตรวจนับสินค้า วัตถุดิบ เข้า - ออก รายงานการตรวจสอบ 4.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่นๆ ที่ได้...

บริษัท คอร์เคมาตีส จำกัด
1 Position
Salary 12,000
18 Jan 18
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำสำนักงานกรุงเทพ)
- ควบคุมและรับผิดชอบ ประสานงานการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การวางแผนและเตรียมสินค้าพร้อมออกเอกสาร invoice ใบสั่งโหลด ตลอดจนการควบคุมดูแลสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้อง และสามารถประสานงานกับขนส่งและแก้ไข...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
N/A
Salary ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
18 Jan 18
9 . Ship Coordinator
'เป็นผู้ประสานการทำงานเรือแต่ละหน่วยงานต่างๆ เช่น ปากระวาง, คนขับเครน, Chief Officer, Yard Control, Ship planner, Tally, Wharf Data เป็นต้น ในการปฏิบัติงานเรือ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของปากระวาง หรือผ...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
10 . Operational Innovation Specialist
Supporting Department on creating and deploying new ways of fundamental business process in Logistics & supply chains to fulfill the company's vision to reach the World Class Operational Standard, Ing...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jan 18
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์
- ตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้า - เบิกจ่ายสินค้า (เข้า - ออก) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

บริษัท เอทีมิกซ์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000 บาท
18 Jan 18
12 . Logistics Section Manager
- วางแผนการผลิต และ สั่งตำรา จากโรงพิมพ์ - ระบบ Min Max Stock และ Monitor Stock คลัง และ สาขา - สั่งตำราให้กับสาขา - New Sourcing Supplier & Evaluation - ประสานงานกับคลังรวมถาวร และ การเบิก-จ่าย ...

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jan 18
13 . พนักงานพัสดุ (ประจำโรงงานจ.ระยอง)
- ประสานงาน, บันทึกบัญชีด้านการรับจ่ายสินค้าหรือพัสดุ - ตรวจสอบสินค้าคงคลัง - รับจ่ายสินค้าและพัสดุ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
Hemaraj Rayong Industrial Land Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์+ค่าตำแหน่งงาน
18 Jan 18
14 . หัวหน้างาน ฝ่ายพัสดุรับสมัครด่วน !
- วางแผนควบคุมการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายสินค้า และงานขอซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ - วางแผนสต๊อกสินค้า ควบคุมคอนโทรล Minimum Stock - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - วางแผนการจัดงบประมา...

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jan 18

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jan 18
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO 3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-14,000 บาท
18 Jan 18
17 . พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า คลอง6 ธัญบุรี
- จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้า - จัดเรียงสินค้าตามแผนกในคลังสินค้า - ตรวจเช็ครายการเบิกสินค้าตามใบรายการสั่งซื้อ - แพ็คสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อยตาม Order - ตรวจสอบ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
50 Position
Salary 10,500 - 15,500 บาท
18 Jan 18
18 . Checker/เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า/ทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจนับสินค้าและทรัพย์สินตามสถานที่ของลูกค้า 2.จัดทำระบบข้อมูลสินค้า/ทรัพย์สิน 3.เดินทางไปตรวจนับสินค้า/ทรัพย์สินตามสถานที่ๆกำหนดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ** สมัครและสัมภาษณ์ผ่าน สามารถเริ่มง...

i General Group Co.,Ltd.(iGG)
5 Position
Salary 13,000.- บาท
18 Jan 18
19 . พนักงานสโตร์
- ตรวจสอบนับสินค้าเข้าและออก - ดูแลสินค้าในคลังสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 05.00-14.00 - ทำงาน จ-ส - หยุดวันอาทิตย์

บริษัท ลิตเติลโฮมเบเกอรี่ (1966) จำกัด
1 Position
Salary 9,300 + เบี้ยขยัน
18 Jan 18
20 . พนักงานคลังสินค้า
- ดูเเล เเละ จัดสินค้า ให้ลูกค้า - ดูเเลความสะอาดบริเวณโกดัง - ติดรถไปส่งสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินฟีนิทเท็กไทล์จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 9,000 -11,500 บาท
18 Jan 18
  1,199 Positions      
Sort By 
Disability Jobs