Alpha IT Consulting Co.,Ltd.
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ IT ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Network และการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า
สวัสดิการ
- สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม, สิทธิลาป่วย, ลากิจ ฯลฯ - ค่าวิชาชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, การฝึกอบรมและสัมมนา, ที่พักพนักงาน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Alpha IT Consulting Co.,Ltd.
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่