JobThai
บริษัท หมูณัฐ จำกัด เปิดตัวธุรกิจในปี 2555 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกรมาตรฐาน ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากกรมปศุสัตว์ และใบรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โดยสุกรขุนที่นำมาตัดแต่งเป็นสุกรที่ผลิตและเลี้ยงเองโดย บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม ทำให้มั่นใจได้ ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ฟาร์ม มุ่งมั่นคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์จากพีแอนด์เจ มีท โปรดักส์ จะไม่แตะสัมผัสพื้น โดยใช้ระบบลอกราวแขวน ผ่านขั้นตอนการบ่มซาก และกักเก็บในห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีความสดสะอาด ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบโดยเครื่องดักจับโลหะ เพื่อตรวจสอบยืนยันไม่มีโลหะเจือปน ในขั้นตอนการขนส่งผลิตภัณฑ์จากพี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ถูกขนส่งโดยรถห้องเย็นที่ตั้งอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งไปถึงมือผู้บริโภค ยังคงไว้ซึ่งความสด ใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นของคุณหมอภาคภูมิและทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์ และความสามารถ ทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่ผลิตจาก พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเจือปน ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพเนื้อสุกร เสมือนได้รับการดูแลห่วงใย ด้วยความจริงใจ ดังสโลแกนของบริษัทที่ว่า “ พี แอนด์ เจ เนื้อหมูอนามัย ห่วงใยดูแลคุณ” ^^
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) - ชุดฟอร์มพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท หมูณัฐ จำกัด
88 ม.7
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000