บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
ประกอบกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบแรงสูงและแรงต่ำ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มลูกค้าปรกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,งานโครงการต่างๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย, โรงงานอุตสาหกรรม ฯ ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2553 และตลอด2ปี ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างมั่นคง-ต่อเนื่อง โดยมียอดขายไม่ต่ำกว่า 150 ล้าน บาทต่อปี
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ประกันสังคม - ชุดทำงาน ปีละ 3 ชุด - นำเที่ยวประจำปี ปีละ 1ครั้ง - ลาพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
1/56 ซอยพระรามที่2 60/1 ถนนพระรามที่2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่