บริษัท คิวไทม์เซอร์วิส จำกัด
Q Time Service คือศูนย์ซ่อมนาฬิกาคุณภาพระดับสูง โดยอยู่ภายใต้ความถูกต้องและถูกวิธีตามหลักวิชาการ โดยช่างที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จากต่างประเทศ พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน และได้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์เป็นหลัก เพื่อการบริการที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เดอะมอลล์ ,สยามพรากอน, เอ็มโพเรี่ยม
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - ค่าคอมมิชชั่น - เบี้ยขยัน - OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิวไทม์เซอร์วิส จำกัด
1558/25 หมู่บ้านกลางกรุง ซ.8 10260
เว็บไซต์: www.qtimeservice.com