JobThai
บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตสายไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ ISO 9001:2000 บริษัทฯ กำลังเติบโต มีการพัฒนาระบบและขยายกำลังการผลิต มีความต้องการบุคคลากรที่รักความก้าวหน้าหลายตำแหน่งมาร่วมงาน
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. O.T. 3. ค่ากะ 4. เบี้ยขยัน (โรงงาน) 5. โบนัส 6. ชุดยูนิฟอร์ม 7. ค่าพาหนะ+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหลอ (พนักงานขาย) 8. คอมมิชชั่น (พนักงานขาย) 9. เบี้ยเลี้ยง (พนักงานขาย) 10. ค่าโทรศัพท์ (พนักงานขาย)
ติดต่อ
บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 168 หมู่ 8
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เว็บไซต์: http://www.unitedcable.co.th