Get IT Service and Solution Co.,Ltd
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานติดตั้งวางระบบโครงข่ายให้กับบริษัทชั้นนำ AIS, DTAC, TRUE
สวัสดิการ
  • Bonus ตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Get IT Service and Solution Co.,Ltd
95/3
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: www.get-itservices.com
ใช้งานแผนที่