Get IT Service and Solution Co.,Ltd
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานติดตั้งวางระบบโครงข่ายให้กับบริษัทชั้นนำ AIS, DTAC, TRUE
สวัสดิการ
 • Bonus ตามผลประกอบการ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Get IT Service and Solution Co.,Ltd
  95/3
  ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  เว็บไซต์: http://www.get-itservices.com
  ใช้งานแผนที่