ประกอบกิจการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษีอากร
1 ตำแหน่ง
1.
19 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี
pinlocation
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
ติดต่อ
29/8 ถ.เอกชน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 081-650-5915
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสายบ้านใหม่ และสายคลองขุดใหม่
ใช้งานแผนที่