บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาชั้นนำของยุโรป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ห้อง 3 - 2, 4 - 5 10500