เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2548 ดำเนินธุรกิจเกียวกับ งานโครงสร้างเหล็กและงานก่อสร้างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ - ค่าเช่าบ้าน/ค่าเดินทาง - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าล่วงเวลา - ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ค่าทางไกล(บางตำแหน่ง) - เงินช่วยเหลือต่างๆ - ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่ง)
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
29/9 หมู่ 1
ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: http://www.kpnsteel.co.th
ใช้งานแผนที่