BZMAG Technology Co., Ltd.
บริษัทดำเนินกิจการขึ้นรูปผงแม่เหล็ก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI
สวัสดิการ
  • สวัสดิการตามกฎหมาย , อาหารกลางวัน , งานเลี้ยงปีใหม่ , ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BZMAG Technology Co., Ltd.
10/20 หมู่ 4 นิคมฯ หนองแค ซ.SRD1 18230
ใช้งานแผนที่