JobThai
ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “บ้านที่หลับสบาย ไร้กังวล” ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10 โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ - โบนัสประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี - เครื่องแบบพนักงาน - วันหยุดประจำเดือนเกิด - ลาคลอดสำหรับผู้ชาย จำนวน 30 วัน - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
10
ติดต่อ
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์  ชั้น 21 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: https://www.sammakorn.co.th/
วิธีการเดินทาง
- BTS ราชเทวี, BTS พญาไท