บริษัท อิวาเนะ แลบบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการ พัฒนา ปรับเปลี่ยน รวมระบบ บำรุงรักษาซอฟแวร์ทุกชนิด
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิวาเนะ แลบบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1054/14 อาคารกิจศิริ ชั้น 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่