บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ กำลังพัฒนาโครงการใหม่ๆ และต้องการผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของประเทศไทย ริชี่เพลซ จึงมุ่งพัฒนาแนวความคิดและรูปแบบการดำเนินการโดยยึดหลัก Quality Cost and Economy of speed เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรให้มีความสามารถและประสิทธิภาพที่รวดเร็วทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในตลาด และเพื่อรองรับการขยายงาน จึงต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
Benefits
1. ผ้าฟอร์ม 2. ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด
667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 5 10700
Website: www.rp.co.th
See Map