JobThai
บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชั้นโชว์สินค้าประเภทเฟอรนิเจอร์เหล็ก และอุปกรณ์จัดเก็บวัสดุหลายรูปแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงโดยกรรมวิธีที่ทันสมัยภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหาร OT. - ค่ากะ - ค่าทักษะฝีมือ - หอพักพนักงาน - รถรับ-ส่ง (สายแปดริ้ว,สายบางคล้า,สายบางวัว,สระสี่เหลี่ยม,แหลมประดู่) - ผ่านทดลองงานปรับเงินทันที - โบนัสประจำปี - อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
ติดต่อ
บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
8 หมู่ 4 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ตั้งอยู่ในซอยตรงข้ามวัดแสนภูดาษ
ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130